Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Incompatibilitate şi conflict de interese administrativ pentru sase aleşi locali

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 6 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 17.05.2019 - 09:58

CHIRILUŢĂ VASILE, Viceprimar al comunei Vultureşti, Judeţul Vaslui
INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 iunie 2012 - 18 mai 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. GHEONEA GRIGORE, Viceprimar al comunei Cudalbi, Judeţul Galaţi
INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2012 - 19 iulie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. BĂGHICEANU MIHAELA, Viceprimar al comunei Blândeşti, Judeţul Botoşani
INCOMPATIBILITATE

În perioada 08 august - 21 noiembrie 2016 a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al şcolii Gimnaziale nr. 1 Blândeşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. KANYO ISTVAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Ghidfalău, Judeţul Covasna
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea hotărârii Consiliului Local din data de 30 martie 2017, privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Ghidfalău, disponibile în anul 2017, deşi avea un interes personal cu caracter patrimonial în problema supusă dezbaterilor.

În baza hotărârii sus-menţionate, asociaţia unde persoana evaluată deţine calitatea de membru şi preşedinte a încheiat un contract de închiriere cu Primăria Ghidfalău în valoare de 49.901,93 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art 47, art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

5. BUICAN DUMITRU, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Grădinari, Judeţul Olt
INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 iunie 2012 - 30 noiembrie 2017 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul serviciului public de alimentare cu apă, serviciu care este parte din structura de specialitate a primarului, respectiv a Consiliului Local.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

6. PONDICHE ILIE LUCIAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Morăreşti, Judeţul Argeş
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului consilier local (2012 - 2016), a luat parte la deliberarea şi adoptarea Hotărârii din data de 13 mai 2016, deşi avea un interes personal cu caracter patrimonial în problema supusă dezbaterilor, având posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba prelungirea perioadei de concesionare a păşunii proprietate publică a comunei Morăreşti prezintă un beneficiu pentru o asociaţie şi implicit pentru sine (în calitate de membru şi preşedinte al acestei asociaţii).

În baza hotărârii sus-menţionate, asociaţia a obţinut subvenţii în valoare de 38.665,97 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art. 47, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KANYO ISTVAN şi PONDICHE ILIE LUCIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative';

* art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare';

* art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (...) d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice (...) g) calitatea de comerciant persoană fizică (...)';

* art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (...) c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv (...)';

* art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia '(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (...).';

* art. 47 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.'

* art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.'

* art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia '(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...)'.

'Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Comentarii