Ce mecanisme au folosit comuniștii să îl diabolizeze pe Regele Carol I

de Claudiu Padurean , 30 ianuarie 2016 - stire actualizata la ora 20:39, 30 ianuarie 2016
Ce mecanisme au folosit comuniștii să îl diabolizeze pe Regele Carol I

Unul dintre cei mai apreciați istorici clujeni, Cornel Jurju, a publicat o carte ce are potențialul de a deveni un volum de referință pentru toți cercetătorii care studiază istoria comunismului. În ”Tovarășii împotriva Coroanei. Ideologie și propagandă comunistă”, Cornel Jurju demantelează și dezvăluie unul dintre cele mai ticăloase mecanisme utilizate de bolșevici pentru a otrăvi mintea și inimile copiilor.

Comuniștii au utilizat manualele de istorie pentru a încerca să îndeplinească ceea ce Emil Bodnăraș îi spunea Principesei Ileana a României: faptul că, până la venirea comuniștilor la putere, poporul l-a iubit pe Rege, iar de acum încolo, comuniștii îi vor învăța pe români să îi iubească pe ei, pe conducătorii instalați de Stalin în fruntea României. Ura, minciuna sfruntată și ignorarea realității au fost uneltele cu care comuniștii au încercat să pervertească istoria. Un efort deosebit a fost depus pentru a întina figura Regelui Carol I, cel care a obținut independența României și cel care a dat statului român o Constituție, cea din 1866, care se număra printre cele mai democratice și mai liberale de pe continent, din acea vreme.

Mecanismul prin care comuniștii încercau să îl diabolizeze pe Rege a fost completat cu unul care încerca să spele imaginea Rusiei. Este vorba de acea Rusie care a încălcat cu nonșalanță tratatul prin care făgăduia să respecte integritatea teritorială a României și care, la finalul Războiului de Independență, a răpit României cele trei județe din sudul Basarabiei care fuseseră retrocedate în anul 1856, la finalul Războiului Crimeii. Comuniștii încercau să prezinte Rusia, care susținea și regimul bolșevic instaurat în România după cel de-al Doilea Război Mondial, drept ”fratele cel mare și cel bun” al poporului român. Din fericire, comuniștii nu au reușit să otrăvească sufletele românilor cu aceste minciuni. Din păcate, încă mai există unii români care încă mai cred minciunile pe care le-au învățat la școală în perioada ciumei roșii. Modul în care au încercat să îl prezinte pe Carol I este un veritabil studiu de caz.

Regele „trădător“

Istoricul Cornel Jurju a remarcat ironia istoriei. Comuniștii, care proclamau internaționalismul și care au trădat România, în contextul în care partidul lor nu era decât o secție a Cominternului, îl acuzau pe Rege de trădare! Și asta inclusiv în contextul Războiului de Independență, care a fost unul dintre cele mai strălucite episoade ale lui Carol I. ”Războiul pentru cucerirea independenţei a fost unul dintre paşii decisivi pe dificilul drum al constituirii statului naţional român. În acelaşi timp, obţinerea neatârnării româneşti faţă de Poarta Otomană nu poate fi desprinsă de rolul deosebit pe care l-a avut domnitorul Carol I. Pe parcursul anului 1876, lumea balcanică era cuprinsă de tensiuni şi conflicte. Sârbii, muntenegrenii, bosniacii erau în plină revoltă împotriva ocupaţiei turceşti, sperând să poată beneficia şi de sprijinul Rusiei.

Foarte corect, acest context balcanic a fost evaluat de către Carol I ca o conjunctură favorabilă care ar putea deschide României drumul către obţinerea independenţei. Într-un Consiliu de Miniştri lărgit, convocat la 14 aprilie 1877, domnitorul, sprijinit mai ales de către prim-ministrul I.C. Brătianu, a reuşit să impună decizia mobilizării întregii armate, dar şi acceptarea unei implicări alături de Rusia în viitorul război. Mai departe, evenimentele s-au succedat cu o anumită repeziciune. La scurt timp, principele Carol a semnat tratatul româno-rus. 

Acesta acorda trupelor ruse posibilitatea de a trece prin România; în schimb, guvernul rus se obliga să garanteze integritatea teritorială a statului român. În acest fel se aranjau condiţiile diplomatico-juridice care să permită intrarea Rusiei într-un război prin care, aparent, venea în sprijinul popoarelor balcanice, dar pe fond urmărea indeplinirea tradiţionalelor obiective geostrategice ruseşti, de a ajunge pe ţărmul oriental al Mării Mediterane. Tot în aprilie, principele Carol, a alocat din resurse proprii 10.000 de franci prin care le era oferit ofiţerilor din armata română sporul de război pentru o lună, acesta nefiind încă aprobat de către Camere. Un gest financiar consistent şi cu o deosebită valoare simbolică: sublinia sprijinul necondiţionat al dinastiei pentru obţinerea independenţei româneşti.

La 24 aprilie 1877, Rusia declara război Turciei. Ca răspuns la atacurile de artilerie executate de către turci la nord de Dunăre, la începutul lunii mai, şi România a intrat în război împotriva Imperiului Otoman. În această atmosferă tensionată, dar încărcată de emoţie, la 9 mai, Parlamentul proclama independenţa României. După o zi, în 10 mai 1877, Proclamaţia Parlamentului era ratificată de către Consiliul de Miniştri, respectiv de către principele Carol. Data de 10 mai 1877 consacra constituirea statului modern român suveran, prin urmare, până în 1947, va fi sărbătorită ca zi naţională a României”, descrie Cornel Jurju succesiunea evenimentelor care au dus la obținerea independenței de stat. 

”Din calitatea sa de domn, dar şi de comandant suprem al armatei române, Carol I a gestionat într-un mod remarcabil relaţia cu Rusia, atât cu autorităţile sale militare (marele duce Nicolae), cât şi cu cele politice (cancelarul imperial Gorceakov). În ciuda atitudinii superioare afişate de către Rusia, principele a încercat şi a reuşit ca, în numele României, să dialogheze de pe poziţii de egalitate cu marele şi arogantul său aliat. Meritul principal al lui Carol I a fost acela de a fi rezistat tuturor presiunilor Rusiei care dorea să subordoneze trupele române comandamentului rusesc. Acest comportament curajos şi în aceeaşi măsură realist, coroborat cu evoluţia defavorabilă a operaţiunilor desfăşurate de către armata rusă pe teritoriul Bulgariei, a făcut posibil ca, la iniţiativa ţarului Alexandru al II-lea, principele Carol să obţină comanda tuturor trupelor ruseşti şi româneşti de la Plevna.

Odată reglementate raporturile militare cu Rusia, la 1 septembrie 1877, armata română a trecut Dunărea, grosul trupelor îndreptându-se spre Plevna. Departe de a avea un statut decorativ, Carol I a comandat efectiv operaţiunile care au făcut posibilă ocuparea de către trupele române a redutei Griviţa în septembrie 1877. (...). Speranţele puse în acest plan militar s-au dovedit îndreptăţite. La 10 decembrie 1877, turcii, aflaţi în încercuire, au capitulat, Osman Paşa predându-se trupelor române. Succesul era unul deosebit aducând în prim-plan mai ales meritele domnitorului Carol care, în calitate de comandant al trupelor aliate, a probat excelente calităţi de strateg militar, dovedind curaj şi în acelaşi timp resurse de luciditate.

Drept consecinţă, principele Carol a fost felicitat de către ţar, care i-a conferit Ordinul Sfântul Andrei cu spade, împăratul Wilhelm al Germaniei transmiţându-i, de asemenea, o scrisoare plină de aprecieri. A urmat Congresul de Pace de la Berlin (1878) unde a fost acceptată independenţa României, care obţinea şi o extindere teritorială prin alipirea Dobrogei. Succesul Păcii de la Berlin, umbrit parţial de pierderea a trei judeţe basarabene anexate de către Rusia, a fost la rândul său facilitat de poziţia internaţională avantajoasă deţinută de către Carol I, care aparţinea unei influente dinastii europene”, mai scrie istoricul clujean în volumul apărut la Editura Argonaut. Însă aceste episoade istorice erau de nerecunoscut în modul în care erau descrise în manualele comuniste de istorie.

Cărțile de istorie SF

Modul în care istoricii comuniști au descris obținerea independenței României este demn mai degrabă de literatura SF decât de cărțile de istorie. ” Cea mai dramatică şi neverosimilă transfigurare a episodului independenţei româneşti i-a aparţinut lui Mihail Roller. Autor al Istoriei Republicii Populare Române, din care s-a predat şi învăţat istoria la sfârşitul anilor ’40 şi prima parte a anilor ’50, Mihail Roller a elaborat prima versiune de manual care reflecta viziunea oficială, profund ideologizată şi mistificată, asupra istoriei moderne a României. În ce priveşte tema independenţei, Roller a recurs la o diviziune artificială a forţelor sociale, între tabăra susţinătorilor, respectiv ai duşmanilor independenţei. Linia de demarcaţie părea de netrecut, fiind impusă în funcţie de criteriul apartenenţei de clasă.

Ca principal duşman al obţinerii independenţei era identificată clasa boierimii în ansamblul său. „Boierimea – profund reacţionară – care de-a lungul vremurilor a trădat lupta poporului pentru independenţă – s-a plasat şi în 1877-78 pe o poziţie de trădare naţională. (...) De aceea ei s-au opus intrării României în război împotriva Turciei şi cereau chiar ocuparea ţării de către armatele imperiului Habsburgic, cu scopul de a împiedica războiul pentru cucerirea independenţei”. „Complotul antinaţional” al claselor exploatatoare includea şi marea parte a burgheziei. Aceasta era condusă şi îndrumată de către însuşi I.C. Brătianu din poziţia de prim-ministru. De altfel, Guvernul României era plasat într-o vulnerabilitate extremă în raport cu morala ideologică de tip bolşevic. Caracterul său era unul „burghezo-moşieresc”, fiind susţinut în Parlament, într-o complicitate vinovată, deopotrivă de către burghezi şi boieri (...).

Acesta era contextul discursiv în care a fost inserat şi „aportul” lui Carol I în acţiunea dobândirii independenţei. Prin utilizarea unei expresii cu o evidentă tentă peiorativă, „prusacul de Hohenzollern”, principele era integrat în operaţiunea de trădare a „năzuinţelor maselor de la oraşe şi sate”. Poziţia lui Carol I era cu atât mai agravantă cu cât era făcut responsabil, alături de guvern, de proasta înzestrare a armatei şi implicit de sacrificarea deliberată a numeroşi militari proveniţi, cum altfel, decât din rândul maselor populare. „Cu toate acestea, guvernul burghezo-moşieresc, în frunte cu prusacul de Hohenzollern, care nu vroia să lupte pentru independenţa naţională, nu au luat măsurile necesare pentru pregătirea armatei şi armamentului necesar. Aceasta a avut grave urmări şi a costat poporul român zeci de mii de victime”.

Este necesar a fi remarcat faptul că tentativa culpabilizării principelul Carol, ca de altfel a întregii burghezo-moşierimi, era fundamentată pe o argumentaţie mai degrabă eclectică. În plină „invazie” a ideologiei comuniste, rolul degradant al „păturilor conducătoare” în speţa independenţei era evidenţiat şi în raport cu perimetrul valorilor naţionale. Apartenenţa la „clasa exploatatorilor”, chestiune în sine reprobabilă, era dublată de actul trădării interesului naţional, mai ales în momente istorice decisive, cum a fost cazul anilor 1876-1878. Ce-i drept, interesul naţional şi naţiunea deveneau concepte substanţial resemantizate dinspre spaţiul ideologic al luptei de clasă.

Practic, naţiunea, în creaţia didactică a lui Roller şi a discipolilor săi, ajungea să se confunde, să fie echivalată cu „forţele sociale progresiste” alcătuite, conform teoreticienilor comunismului, din muncitorime şi ţărănime. Naţiunea, în accepţiunea sa tradiţională/firească, era înlocuită cu naţiunea ca expresie exclusivă a structurilor sociale exploatate, predestinate a fi învingătoare în războiul social de exterminare a forţelor exploatatoare şi „apatride” (rege, burghezie, moşierime)”, mai scrie Cornel Jurju. 

Carol I versus Niculai Petrovici Zbucu Codreanu

Istoricul clujean mai scrie că ”În consecinţă, şi în cazul războiului pentru independenţă, Mihail Roller era obligat să identifice şi o zonă de suport social, impresionantă măcar din punct de vedere cantitativ. Cum rezervorul de „înţelepciune” ideologică se afla la îndemână, forţele binelui erau echivalate cu „masele populare”, interesate de obţinerea independenţei pentru a-şi rezolva nevoile sociale. La nivelul anului 1877, substanţa  cunoscutului concept comunist, „masele populare”, era asigurată în mod principal de către ţărănime, care vedea independenţa ca pe o poartă deschisă către împroprietărire. ,,În popor era adânc înrădăcinată, din generaţie în generaţie, dorinţa de a cuceri independenţa. Masele populare au simţit pe propria spinare veacuri de-a rândul greul jug otoman. Ele doreau să cucerească independenţa şi odată cu aceasta să rezolve revendicările lor sociale. În special ţărănimea a sperat că odată cu independenţa va căpăta pământ. De aceea, în momentul în care a fost chemat la arme, poporul s-a dus cu avânt la luptă”.

Urmând structura narativă consacrată, masele populare aveau nevoie de o forţă conducătoare. Dacă în deceniile interbelice sau la 23 august 1944, Partidului Comunist îi era oferit rolul conducător, la 1877 poziţia similară era atribuită unor obscure, în fapt inexistente, „cercuri socialiste”. Avându-l în frunte pe necunoscutul Nicolai Petrovici Zbucu Codreanu, „cercurile socialiste”, chiar dacă insuficient consolidate, deveneau portdrapelul „maselor populare” în războiul pentru independenţă”. Evident, totul era o mistificare. Zbucu Codreanu este o figură cu totul marginală a istoriei românești, iar rolul său în obținerea independenței României este egal cu zero.   

Comentarii

 • Mirela Antonescu

  01 februarie 2016 14:55

  pentru M.I. - Slatina - referitor la comentariile dvs facute pe marginea comentariilor celui ce semneaza `Firul de praf` . e limpede ca sunteti bine intentionat si ca vizati mai degraba comentariile din trecut ale acestuia, atitudinea lui fatza de regalitate, comentariul ultim si limbajul insultator al acestuia, adesea. Dar as vrea sa nuantez putin - si sper ca veti citi totul atent, pentru a fi drepti pana la capat in evaluarea parerilor chiar si ale unei persoane care ne cam enerveaza adesea - spunand ca de data asta exista si adevaruri in comentariiile celui ce isi zice `firul de praf` , dincolo de tonul sau vesnic certaret la adresa jurnalistilor de la Romania Libera si de chestiile grosiere de la care nu se poate abtine. In fond, el remarca prezentza nedorita a acelui `fundamentalism aparent democratic` cum il numesc eu si fofilarea perpetua a romanilor pusi pe capatuiala sau sefie vesnica, prin transgresarea regimurilor politice si camelionism vascos si cabotin, cu alte cuvinte asa cu mam mai spus si eu si spune si el aici ` la vremuri noi, tot ei !`. Nu mai intind explicatiile, am mai vorbit si alta data pe tema asta, numind PCR o caracatita rosie protoplasmatica ce are astazi capete aparent diferit `ideologizate` dar, indiferent ce ai vota, tot peste ei dai, smecherii cu steif proveniti din esaloanele vechi sau scoliti la vechii `maestrii` ai manipularii si mentinerii oligarhiei politico-financiare de tip vechi-nou. Stiu, dle M.I. ca `firul de praf a atacat constant democratia si in special amarata si palida dreapta romaneasca in care ne puseseram cu totii speranta, stiu ca de fapt ` firul de praf ` acum vorbeste inteligent si altadata de fapt ii apara pe comunisti sau macar pe socialistii vechi sau noi, stiu si vad ca ataca monarhia si meritele ei. Dar nu pot decat sa remarc cateva lucruri interesante pe care le scrie acum, subtil, cand analizeaza perpetuarea raului in forme si oameni insidios diseminate si diseminati, deci sa-i adresez, aferim, felicitari pentru ce e valabil in ce a scris. Sper sa nu va suparati dle M.I. , eu va inteleg perfect si supararea si ce doriti sa aparati.

  raspunde comentariului
  • Firul de praf

   01 februarie 2016 19:43

   Si mai retine ca alegerea mea e din calcul. La 1857, cei care au gandit Romania Moderna au zis sa fie print strain, din casa domnitoare europeana, inutil a mai explica de ce. Deci, sa fie Rege, insa nu impotriva a ceva sau a cuiva. Ca, la o adica, un rege va domni si peste comunisti ! Alta e problema, cu totul altceva am vrut zice. Ma refeream la anticomonismul de parada, ca profesie oneroasa. S-a vazut ce a iesit.

   raspunde comentariului
  • Firul de praf

   01 februarie 2016 19:23

   Am o veste proasta pentru dumneata. Intre republica impusa la 30 decembrie 1947 si dezvoltata oribil, dupa cum se vede, aleg monarhia. Da, ai auzit bine, aleg monarhia CONSTITUTIONALA. Insa, nu vreau s-o vad confiscata de iubitii vostri da dreapta, adica de toti minunatii aia, care au sfarsit prin a compromite si a spurca orice le-a cazut pe mana. Pentru ca exponentii regimului comunist, si urmasii lor, au o trasatura formidabila, cu accente de genialitate- cameleonismul, se camufleaza perfect in peisaj, sunt cuminti, la nivel de aparente, si imbraca perfect orice haina, orice ideologie. Atat doar, ca au tot naravurile vechi, lipsa de scrupule fiind cel mai mic pacat al lor. Asa ca, mai bine limbaj contondent acum, decat sa ne doara capul inca 40 de ani, dupa aia.

   raspunde comentariului
 • Firul de praf

  01 februarie 2016 5:48

  Scuzati-ma, sunt un I D I O T!!!

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 15:47

  De aia zic io, domnilor care combateti tare la gazeta, cu anticomonismul. Intai facet-va ordine in scafarlie, cum devine cu in-doctoratii si dez-doctoratii, vorba lui Ion Creanga, cu referire la Lazar, care cand moare, cand invie, de nu mai stie nimeni de numele lui. Apoi asumati vroi, frumusel, o teza, un domeniu de cetcetare. Dupa ce ati cercetat vreo 10 anisori, toate sursele relevante privind subiectul, veniti si ne informati ce ati aflat. Aveti de ales intre a va impusca in cap sau a va face ordine la mansarda. Si mai vedeti ca istoriografia, adica zona de analliza cantitativa si calitativa, a scrierii si rescrierii istoriei, nu-i pentru oarecine.

  raspunde comentariului
  • Mihai Ionescu - Slatina

   31 ianuarie 2016 16:18

   Muta-ti sediul in Coreea de Nord ! Daca nu poti dormi noaptea din cauza articolelor din Romania Libera, nu mai citi ! De ce ne imputi cu tampeniile tale ? Ipoteze 1. esti masochist 2. esti dezaxat mental, paranoia comunista combinata cu sindromul `Napoleon` 3. esti frustrat sexual si onanist 4. esti gay, ai avut relatii homosexuale cu Stalin si, tu fiind parte pasiva iar el avand cilindru` dezvoltat, ti-a lasat amintiri de nesters 4. esti agent nord-coreean in Europa de Est 5. esti agitator platit de marele vecin din est 6. esti bolnav de comunism habotnic 7. ti-au murit gainile si te razbuni pe tot satu` 8. esti batran, rau si urasti toata lumea, si acum te razbuni facand propaganda comunista 9. esti neputincios din cauza pierderii testiculelor 10. din contra, esti in timpul climacterium-ului 11. o combinatie din mai multi factori expusi aici ...Apropos, `curajosule`, cum te cheama si unde locuiesti ?

   raspunde comentariului
   • Firul de praf

    31 ianuarie 2016 22:51

    Tanti, imi dau seama ca am altoit ceva la sentiment, daca ai catadixit sa-mi raspunzi atat de violent. In concluzie, am citit amuzat scriitura matele politico-pornografica, conturandu-ti profilul minunat, de doamna care faptuieste in lanul de cucuruz, cand n-o vede nimeni. Pe scurt, vreau sa vaz si io ce fel de insi practica anticomonismul. Ce calitate intelectuala, ce discurs, ce scheme si incurcaturi au in cap. Nimic mai placut decat sa scoti splendoarea din tufe si s-o aduci in vazul lumii. Merci fain de ajutor !

    raspunde comentariului
   • Gigi Duru

    31 ianuarie 2016 17:54

    Ce s-a intimplat nene de ti-ai pus jurnalul privat pe forum? Iar a trebuit sa folosesti penseta cind te-ai dus sa faci una mica? Te urasti chiar asa de mult?

    raspunde comentariului
    • Firul de praf

     31 ianuarie 2016 22:38

     Nu mi s-a intamplat nimic din ce ziceti voi. Oricum, scriitura voastra imi este necesara unui studiu psihologie politica, vrea sa vad si io ce vietuitoare subscriu unui anume tip de discurs, marca R.L. In plus, am oroare profunda de tembeli. P.S. N-am gaini, nici nu-s oltean. Atat doar, sunt pus pe stricat niste socoteli.

     raspunde comentariului
     • M.I. - Slatina

      01 februarie 2016 2:08

      N-ai ce socoteli strica, doar revolutia in WC ti-a mai ramas, pcr-ist de mucava ce esti. Ai noroc ca traiesti intr-un regim de democratie si iti este permis sa iti expui teoriile sinistre. Daca cei ce avem idei de extrema dreapta am ajunge la putere, tu ai fi printre primii trimesi la munca fortata pe viatza, fara drept de recurs. Acolo n-ai mai avea chef de revolutii sangeroase si nici de gargara ******** comunista, ca nu ai primi mancare fara sa muncesti.

      raspunde comentariului
      • Firul de praf

       01 februarie 2016 19:55

       Bine, moncher, abia acum ne spui ca ai idei de extrema dreapta ? Fascist puturos, cu paru-n ochi ? Camasa verde ? Eihaaaa. Bine de stiut. Vezi ca asta-i sport extrem. Daca iti place sa trimiti pe altii la munca silnica, s-ar putea s-ajungi chiar tu acolo. Credeam ca esti doar pornograf. Cand acolo, dumneata esti gardist. Ooops !

       raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 15:02

  Deci, baietasi si fetite, specializati in anticomonism, cu ghilimelele de rigoare. Comunistii au fost baieti rai. Asa si este. Dar haita asta de derbedei, cum ramane in memoria posteritatii ? Avem mai multe sub-specii de doftori. Unii care s-au straduit sa scrie teza de doctorat, saracii de ei, unii onesti, alta sub-specie fiind plagiatorii. Mai este o specie distincta, inca mai scarboasa decat plagiatorii. Anume aia care n-au fost in stare sa-si finalizeze doctoratul, insa au asumat functii si onoruri, declarand un titlu academic pe care nu-l posedau. Insa, fiind cu baietii buni, adica cu anticomonistii, se iarta, nu-i asa ? httproncea.ro20120409de-la-doctoratul-lui-patapievici-la-plagiatul-lui-pal-schimitt-si-inapoi-la-impostura-unui-infractor-cultural Dumnezeule mare, ce au plodit ambasadele in aceasta nenorocita tara ?

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 14:01

  Baietasi si fetite obosite, care se preocupa de, ghilimele, pusca automata winchester. Bai, voi nu sunteti prosti, pur si simplu, sunteti induiosatori. Cand se stie ca principiul imprumutului de gaze de ardere si de forta elastica, a arcului recuperator, e inventat abia la inceputul secolului XX, cum naiba s-a inventat asa ceva la 1877 ? Ce inseamna o pusca automata ? Auzi la ei, cine a vandut pusti turcilor. Cine sa le vanda, cine le-a fabricat, mai ales daca avea interese de contracarare a rusilor. Dar englezii, din a doua jumatate a sec. XIX, cu politica de aparare a status-quo-ului in Europa, cu cine tineau ? Spre exemplu, la inceputul sec XX, cand incepuse penetratia Germaniei in Orient, turcii s-au inarmat direct de la nemti. Nu va mai intreb cine e Otto Liman von Sanders si ce au cautat turcii, in alianta cu nemtii, in primul razboi, ca, deja, sunteti pe intuneric.

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 13:01

  Iar cand taranii, asa calici cum erau, s-au rasculat contra colectivizarii, ce le-au facut lor comunistii ? Cate rascoale au fost stinse cu mitraliera ? Cati țărani au murit dupa aia, fiind luati de securitate si aruncati in inchisori ? Cate familii au fost nenorocite din cauza asta ? Unde e capitanul Feller, sau cum naiba ii zice, macelarul de la Suceava, care a rupt oamenii in bataie la ancheta, in anii 50 ? Aud ?

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 12:46

  Esti sigura ca acest monarh, cu ghilimelele de rigoare, a facut si a dres ? Guvernul, fortele de represiune, nimic ? Peste tot a fost la fel, in intreaga tara ? Jigodia de arendas, chiar nimic... nimic ? Te pricepi la 1907 ? Stii ca pe o mosie s-a dus proprietarul, un print Moruzzi, sa-si scoata satenii de la popreala, ca erau arestati de armata ? Stii ce le-a spus ? Dobitocilor, daca aveati o problema, de ce nu ati venit sa stati de vorba cu mine ? Cat cretinism a existat in administratia Rominiei, la 1907 ? Arghezi, saracul de el, zicea ceva de un anume Tândală, prefect de Dorohoi, desi bacalaureat, era ***** sau beat. Lozincile ar valora ceva daca ai sti despre ce vorbesti.

  raspunde comentariului
 • elena

  31 ianuarie 2016 12:31

  Acest monarh a asasinat 11000 de taran 1n 1907i.A incedat satele Romaniei.A tras cu tunul si-a sers sate intregi de pe fata pamantuluui. A fost un asasin,a asasinat copii,batranii,mame.Documentativa si vedeeti cate faradalegi a comis acest criminali.,asasin.Adeclansat un genogid impotriva poporului roman..

  raspunde comentariului
  • Radu Dan Mihailescu

   01 februarie 2016 20:51

   Pentru Elena,Numarul de 11000 tarani ucisi a fost inventat de scriitorul socialist N.D.Cocea, din motive ideologice. Presupun ca singura d-vs sursa de informare a fost Istoria romanilor falsificata de comunisti. si predata pana in 1989. Exista multe surse de informare privind adevarul despre rascoala taranilor din 1907 pe care , daca sunteti bine intentionata, le puteti accesa.

   raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 12:20

  "pe toate canalele si cu toata forta incearca demonizarea unui sistem care ne-a condus in perioada de dupa razboi si pana in decembrie '89". Iti spun io de ce. Pentru ca sunt disperati sa obtina LEGITIMITATE. Legitimitate pe care poti sa ti-o obtii prin furt si uzurpare, ori sa muncesti din greu si sa ti-o construiesti. Nu-i mai usori s-o furi de undeva ? Alta e problema. Sunt tot ei, cei de dinainte. Potentatilor zilei, cum incepi sa le sapi la biografie, este imposibil sa nu descoperi vreo codita pcr-securitate. Adica, daca nu-s tot ei, sunt creaturile lor. Aici e nenorocirea. Citez din memorie vulturii noii democratii au venit in zbor din redactiile ziarelor comuniste sau de pe la organizatiile regionale de partid. Intre ei au fost putini oameni care au luptat, intr-adevar, contra regimului. Ei s-au instalat in fotoliile noii puteri, cand destinul Rusiei putea fi modelat ca o ceara moale Soljenitin. Ma distreaza altceva, anume ca am cautat referinte critice, pe net, despre Rusia sub avalansa. Curios lucru, nimeni n-a vazut chestiile alea,ba inca sa le fi comentat public. Nu numai ca se potrivesc minunat cu ce s-a intampla in Romania, dar deranjeaza cumplit. Strica socoteli, incurca ițe. Pssst ! Ne-am luat tara inapoi, la vremuri noiTot noi. Iliescu e doar o fateta a problemei. Balrogul pcr-securitate e bine merci, solid ancorat in toate zonele importante, greu de crezut ca se va inventa un Gandalf sa-i vina de hac. Iar daca nu-s aceleasi persoane, retelele de influenta stabilite de ele sunt mai solide ca niciodata. Elimini un tentacul, hidrei ii mai cresc inca 10 in loc, instantaneu. Exemplu de culme a anticomonismului, din mii de exemple httpwww.ziaristionline.ro20150504erou-martir-turnator-al-securitatii-sorin-antohi-probabil-cel-mai-scarbos-turnator-din-lume

  raspunde comentariului
 • Emil

  31 ianuarie 2016 11:50

  Intotdeauna istoria este scrisa de invingatori iar invinsii n-au nici macar dreptul la aparare. Am impresia ca actualii politicieni, istorici, scriitori, ziaristi etc... printre care si dumneavoastra domnule Claudiu incearca permanent sa-i linga-n fund pe occidentali sperand .... nu stiu ce si cu orice ocazie, pe toate canalele si cu toata forta incearca demonizarea unui sistem care ne-a condus in perioada de dupa razboi si pana in decembrie '89. Eu nu pot intelege de ce romanii, care se bat cu pumnul in piept ca sunt reprezentantii unei culturi, ca sunt crestini si pe deasupra si patrioti, se comporta atat de barbar, in totala contradictie cu ideile crestine si excesiv de antiromanesc. Dupa modul in care este expus, articolul de mai sus care se pare a fi frumos pentru unii, incearca vadit manipularea cititorului, autorul fiind preocupat mai mult cu impunerea subiectivismului propriu decat in a relata adevaruri istorice.

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 11:40

  Uitasem sa adaug, suntem pe maini bune, asa zic ei. Farul calauzitor al democratiei n-are nevoie de Rege, pentru ca are slugi devotate. In plus, niciodata un Rege n-ar accepta sa stea in genunchi in fata Licuriciului, sa execute orbeste orice nenorocire, cu consecinte funeste pentru Romania si poporul roman. httpswww.youtube.comwatch?v=_L_aRty-s3Q

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 11:05

  Mai e ceva. NU omorarea comunistilor cu pietre, nu impuscarea lor la stalp, nu omorarea lor prin infometare si munca silnica o doresc io. Nu mai vreau s-aud de puscarii si de omoruri, ca, daca am face asa ceva, nu ne-am arata cu nimic mai buni decat ei. Ca sa faci asa ceva iti trebuie un profil de criminal, iar din astia am avut destui, de toate orientarile politice. Altceva m-a interesat pe mine. Cum a functionat masinaria asta ? Care a fost sistemul de obediente si privilegii, care a tinut sistemul in viata si i-a perpetuat influenta pana azi ? Cum ai fost puiut de comunist si azi te-ai facut capitalist fioros, atentand la provizia de lapte praf, in tara de mamicute si bebelusi ? Aia e cu adevarat interesant. Mecanismul transformarii, cine-l elucideaza ia Nobelul. Incepuse raposatul Soljenitin ceva sa descrie, in Rusia sub avalansa. Doar a constatat, n-a mai apucat sa aprofundeze. Ati observat ca cei mai rai, mai sanguinari, mai feroce anticomonisti, sunt tot ... fostii comunisti ? Nu ? Mai sapati...

  raspunde comentariului
 • Firul de praf

  31 ianuarie 2016 10:53

  Dadadaaa. Ce imi place mie la R.L., adica o chestie care incepea de pe vremea d-lui besoi. Comunismul a fost asa si pe dincolo. Da, e drept. Insa, cartile si articolele alea nu s-au scris singure, au avut autori. Autori care au putut comite, cu voie de la partid, toate nenorocirile pe hartia care, se stie, suporta orice. Exact ca represiunea sangeroasa - a existat, insa, in capul unora, represiunea e impersonala. Unde-s tortionarii ? Bine-merci. Cate unul, scos de urechi la inaintare, sa dea un exemplu, in rest, de la Parchete se dau verdicte cu NUP, pe banda rulanta. Pentru ca tot niste puiuti de comunisti administreaza anticomunismul, asa ca n-au interes sa-l inchida pe taticu,mamica sau bunicu`. Anticomunismul asta a devenit un fel de haina, care sa confere legitimitate fostilor comunisti si securisti, pentru a le perpetua puterea. Ding ! La asta v-ati gandit ?La chestia cu scrierea de mizerii, la adresa Casei Regale. Ca s-au scris, e de le sine inteles. Insa, cine a scris ? Nu stiti, mergeti la biblioteci. O sa vedeti ca comonistii aia, scriitori de mizerii, au puiuti influenti, pana in momentul de față. Io cunosc personal vreo cativa, care acum ne dau lectii de democratie.

  raspunde comentariului
 • pt ciuma rosie

  30 ianuarie 2016 19:35

  Frumos articolul , bolunzi comentatorii .

  raspunde comentariului
 • Joaquin Murieta

  29 ianuarie 2016 17:10

  Nu stiu cine a fost de vina atunci de proasta înzestrare a armatei i implicit de sacrificarea deliberată a numeroi militari provenii, cum altfel, decât din rândul maselor populare dar stiu precis cine a inzestrat armata Otomana cu pusca automata Winchester care a ucis multi Romani. Atunci ca si azi scopul Americanilor era si este distrugerea Romaniei si exterminarea poporului Roman si oricine Turci, Evrei, Maghiari, etc. distruge Romania si ucide Romani va fi inarmat si finantat de Americani.

  raspunde comentariului
  • Klopo_Tare

   31 ianuarie 2016 8:26

   Ar trebui sa iti desenez, ca altfel nu pricepi. Inarmarea turcilor cu armele pe atunci moderne, adica acele carabine Winchester de care pomenesti, nu s-a petrecut cu scopul de a omora romani, ci de a omora rusi, adica imperialistii rusi care incercau sa ia de la imperialistii otomani pe duca, prin rapt, Crimeea. In razboiul Crimeei, Romania a primit inapoi trei judete din Basarabia, luate de IMPERIUL RUS. Panimaiesh? Care Imperiu Rus, ce bun este el si ce mult iti plac tie hoti de genul asta, dupa ce romanii au luptat alaturi de el, le-a luat inapoi, ca nu se face sa iti iei inapoi bunul frat de la un Imperiu hot!, De aia aveau turcii arme moderne. De aia esti tu indragostit de hotie!

   raspunde comentariului
   • Joaquin Murieta

    31 ianuarie 2016 21:08

    Prostii te cred si din nefericire in Romania sunt inca multi prosti. De aceea postez mesaje ca sa le explic adevarul asfel incat sa nu mai fie prosti si sa inteleaga cine sunt dushmanii si prieteni Romanilor. Multi Romani care au fost prin Occident si a vazut cum sunt tratati Romanii pe acolo s-au lamurit singuri si nu mai sunt prosti. Prostii spun. Ce pot sa aiba Americanii cu Romania care este mica nici macar bogata cand Rusia e mult mai mare ? Mexicanii insa au inteles foarte bine ca distrugerea Romaniei si a orasului Roma este doar prima etapa obligatorie in razboiul Americanilor pentru exterminarea "rasei Latine" oriunde ar trai Latinii pe pamant. Se va pretinde apoi ca Roma si Romania de fapt nici nu au existat si se vor scrie noi "Biblii" Americane in care istoria va incepe cu Washington si Jefferson.

    raspunde comentariului
    • Klopo_Tare

     31 ianuarie 2016 22:29

     Din pacate pentru tine, la Spitalul 9 nu au celule speciale pentru subtili ca tine. Ginta latina face foarte bine si se distruge singura singurica, nu este nevoie de americani. Nu americanii au distrus Romania, ci demnii urmasi ai comunistilor. Nu americani au distrus cea mai importanta exponenta a gintei latine, Franta - a fost pe duca inca din 1870, cand le-au dat-o prusacii de le-a sunat apa-n cap. Napoleon a fost cantecul de lebada al gintei latine. In rest, numaii bine si nu uita sa iti iei furazolidonul si antiparanoidele.

     raspunde comentariului
 • Vlad Tepes

  29 ianuarie 2016 13:03

  Care comunisti, mai Claudiule? Pai nu stim noi cine a fost Roller si cum s-a prapadit saracu' de dragul romanilor?Sau in ce perioada sumbra a istoriei noastre a scris ce-a scris?Dai discret cu periuta pe toata monarhia dinastia de Hohenzollern din Romania si faci praf tot comunismul.Pai daca nu erau alde Bratianu si Kogalniceanu .... nu mai pupam noi independenta atunci daca era doar dupa Carolica. Noroc ca el conducea doar aparent.Si ce vrei sa spui, ca armata nu era prost echipata si instruita din vina regelui si a politicienilor camarilei?Ca si la 1916, ca si in al doilea razboi mondial.Si nu e adevarat ca grosul armatei romane era format din tarani?Despre subtlitati si dedesubturi se poate discuta prea mult cum ar fi in cazul rascoalei de la 1907. Reprimarea a avut o justificare serioasa, dar cauzele sint imputabile aceleiasi clase conducatoare de care faceam vorbire. Asa caaa ... mai usor cu pianul monarchist pe scari. E dezacordat si are si picioarele rupte.

  raspunde comentariului
 • Gigi Duru

  29 ianuarie 2016 10:40

  Vorbim de aceeasi persoana, cea care a intrat in Romania ca sluga personala a unui boier dupa o lovitura de stat in care regele ales de popor a fost depus prin forta armelor?

  raspunde comentariului
  • Maria

   31 ianuarie 2016 22:05

   Nu ti-ai schimbat scutecul nici azi. Durule. si miroase ! Lasa bre, politichia, ca nu-i de tine ! Du-te la muncile agricole ale adoratului tau Pingelica ! Durule, tractorist ai fost, tractorist ai ramas !

   raspunde comentariului
   • Gigi Duru

    01 februarie 2016 0:48

    Mai muiere, de ce te bagi in vorba oamenilor? Nu-ti stii locul? Stai naiba in fata cratitii sau o sa iei niste polonice pe spinare de-o sa-ti treaca pe veci pofta de bagat in seama.

    raspunde comentariului
    • Maria

     01 februarie 2016 1:54

     Astia de isi zic ``Duri`` o au moale si mica, intotdeauna. Oamenii puternici isi dau numele. Restul, sunt sobolani frustrati care se mai si cred destepti. Fara secera si ciocan si oleaca de lupta de clasa, nu-s sanatosi. Din fericire, timpul lor a apus, pentru totdeauna. Toata lumea rade cand ei vorbesc iar copiii ii arata cu degetul, ca pe niste triste si vetuste relicve ale grotelor preistorice. Singura lor alinare, e aniversarea lui Pingelica, cand merg la tintirim, la `sffintele moaste `` comuniste. Acolo se mai excita si ei cantand Internationala si band racoritoare si beri de calitate, rod al ..``blestematei ``societati capitaliste pe care n-o inghit.

     raspunde comentariului
 • Giurgiu

  28 ianuarie 2016 23:16

  Acum nu incercati sa il spalati pe tov L. Tismaneanu. In acele vremuri criminale domnea scoala ideologica Scoala Roller-Tismneanu, cei doi tovarasi se intreceau in faurirea noii istorii.

  raspunde comentariului

Ultima ora

anunturi mica publicitate

Urmareste-ne pe Facebook

Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design