Prorector UNEFS: Capacitatea de cazare a studenților a scăzut cu peste 50%

Mediul academic și cel sportiv au multe de învățat din experiența pandemiei COVID-19, susține Monica Stănescu, prorector al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din București, într-un interviu acordat cotidianului “România liberă”.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Actualizat: 16.10.2020 - 01:09

Prorectorul UNEFS consideră că multe dintre măsurile implementate de universități în timpul pandemiei, ca de exemplu cursurile online și strictețea igienei, trebuie menținute pe termen lung. Din cauza pandemiei, capacitatea de cazare a studenților UNEFS a scăzut cu peste 50%, mai precizează Monica Stănescu.

Iulia Monica Stănescu lucrează în învățământ din anul 1993, când a debutat ca profesor de educație fizică și sport la Liceul teoretic Matei Basarab din București.

În cadrul UNEFS, lucrează din anul 1994 (instituția de învățământ superior se numea, la acea vreme, ANEFS).

A ocupat funcția de Consilier 1A în cadrul Agenția Națională Anti Doping.

În cadrul UNEFS, susține activități didactice la disciplinele din cadrul programului de formare psihopedagogică (niveluri I si II), disciplinele: Didactica educației fizice, Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității, Consiliere și orientare, Educaţie integrată, Practică pedagogică.

RL: Cum se va desfășura anul universitar 2020 – 2021 în cadrul UNEFS, în condițiile pandemiei? 

Monica Stănescu: Activitățile didactice din anul universitar 2020 – 2021 se vor desfășura în acord cu prevederile Ordinului comun nr. 5487/1494/2020 emis de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-CoV-2.

Au fost elaborate scenarii pentru desfășurarea activităților în sistem mixt și online, care să respecte standardele de formare profesională din domeniul nostru.

Preocuparea permanentă pentru starea de sănătate a membrilor comunității academice este reflectată în adoptarea unui set de măsuri specifice pentru organizarea programului activităților prezențiale și ale celor online, pentru asigurarea și igienizarea corespunzătoare a spațiilor de învățământ și a bazei sportive, pentru continuarea procesului didactic, în condițiile apariției unor cazuri de infectare cu COVID – 19. 

La nivelul universității, comisii specializate ale Senatului și Consiliul de Administrație colaborează pentru asigurarea continuității activităților de învățământ și cercetare, pentru îndeplinirea misiunii pe care UNEFS și-a asumat-o la nivel social. 

Este primul an în care, de la examenul de admitere în UNEFS, au fost eliminate probele fizice. Ați constatat diferențe majore în pregatirea studenților admiși în acest an?

Într-adevăr admiterea a fost susținută online. Calcularea mediei de admitere s-a realizat pe baza notei de la bacalaureat și a notei de la disciplina Educație fizică și sport.

Până la ora actuală nu au fost susținute evaluări curente care să evidențieze potențialul motric al studenților din anul I și să ne permită realizarea unor studii comparative, dar constatăm cu satisfacție că aceștia răspund corespunzător solicitărilor fizice din timpul activităților practice.

Pe de altă parte, domeniul vocațional al educației fizice și sportului se adresează unui grup țintă cu o bogată experiență motrică, angajat constant în practicarea exercițiilor fizice. Îmi exprim speranța că studenții vor reuși să îndeplinească cerințele fiecărei discipline de studiu cu caracter practic, sportiv, și că vor dobândi competențele specifice programelor de studii pe care le urmează.

Cum au fost cazați studenții în caminele universității în această perioadă, marcată de pandemie?

Cazarea studenților în căminele UNEFS s-a realizat cu respectarea strictă a normelor menționate de Ordinul nr. 5487/1494/2020. Au fost cazați câte doi studenți în camere, chiar dacă în felul acesta capacitatea de cazare s-a redus cu mai mult de 50%.  Repartizarea spațiilor de cazare s-a realizat pe ani de studii, în funcție de mediile anuale ale studenților. Pentru studenții din anul I au fost luate în calcul mediile de admitere.

În același timp, în cămine au fost stabilite camerele de izolare, care să poată fi utilizate în cazul apariției îmbolnăvilor provocate de SarsCov-2. Accesul și folosirea spațiilor de cazare din căminele UNEFS sunt reglementate de proceduri specifice, elaborate și implementate de serviciul administrativ.

Ne dorim să asigurăm studenților condiții optime de cazare și îi invităm să contribuie la acest efort colectiv respectând toate regulile de igienă și conviețuire.

Ce considerați că ar trebui să învețe mediul academic, și cel sportiv, din această experiența a pandemiei?

Traversăm o perioadă dificilă pentru întregul sistem de învățământ. Mediul universitar din domeniul Științei Sportului și Educației Fizice are de învățat mai multe lecții. Prima este cea legată de utilizarea cât mai eficientă a platformelor elearning, precum și a altor instrumente educaționale online. Utilizarea acestor instrumente presupune un efort continuu de perfecționare din partea cadrelor didactice, dar și unul administrativ, reflectat de asigurarea capacității tehnice de susținere a funcționalităților platformei elearning.

A doua lecție este cea legată de asigurarea unor condiții de igienă care să permită păstrarea stării de sănătate a membrilor comunității academice. Este vorba, mai ales, despre măsurile care se iau pentru organizarea și desfășurarea lucrărilor practice în bazele sportive. Evident, efortul administrativ este unul considerabil, dar perfect justificat și este susținut financiar din fonduri proprii, dar și din resursele suplimentare alocate de MEC.

Lumea universitară se schimbă și cea specifică domeniului nostru, împreună cu ea. Suntem parte a unui proces permanent de adaptare la noile condiții impuse de pandemie. Faptul că activitățile didactice continuă, că au fost identificate soluțiile organizatorice și educaționale optime, că au fost susținute examenele de finalizare a studiilor, dar și procesul de admitere în urma căruia a fost atinsă cifra de școlarizare maximă la majoritatea programelor de studii, ne îndreptățește să afirmăm că activitatea universității continuă în condiții foarte bune, având în vedere situația dificilă pe care o traversează, la ora actuală, societatea românească.

Cum vedeți desfășurarea anului universitar, în continuare, dar și a sportului românesc, în general, în condițiile pandemiei COVID – 19?

Suntem în permanentă legătură cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Primim constant informări referitoare la evoluția pandemiei și suntem pregătiți să adoptăm scenariile adecvate pentru desfășurarea activităților didactice. Experiența anului universitar trecut ne-a arătat că dispunem de capacitatea instituțională prin care să susținem toate activitățile specifice, că personalul didactic al UNEFS deține competențele de utilizare a platformei elearning și că este capabil să răspundă cu un înalt nivel de profesionalism tuturor provocărilor la care este supus învățământul superior. În același timp, a fost organizat și implementat, în format online și mixt, procesul de comunicare între serviciile suport ale universității (bibliotecă, secretariat, centre de consiliere și de învățare) și studenți. Se fac eforturi pentru ca studenții să beneficieze de servicii de calitate, în acord cu standardele naționale, indiferent de scenariul care se va adopta.

Consider că soluții optime, mixte, pot fi implementate și la nivelul activităților sportive de performanță. Există o serie de modele de bună practică promovate pentru practicarea diferitelor discipline sportive, atât pentru organizarea procesului de antrenament, cât și pentru desfășurarea competițiilor. Evident că sportul, în general, este afectat de pandemie și că va fi obligat să identifice cele mai potrivite variante de continuare a activităților specifice. Lumea sportului este însă obișnuită cu reguli și cu respectarea lor și îmi exprim încrederea că soluțiile care vor fi identificate vor asigura suportul necesar continuării activităților sportive, pe fondul colaborării instituțiilor responsabile pentru organizarea acestora.

Cum apreciați colaborarea Ministerului Educației și Cercetării cu universitățile, în această perioada?

Consider că Ministerul Educației și Cercetării a făcut eforturi apreciabile pentru a asigura un cadru comun pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice la nivelul învățământului universitar. Mai mult decât atât, a identificat și alocat resurse financiare care să susțină într-o anumită măsură efortul universităților de implementare a tuturor normelor care să contribuie la prevenirea răspândirii infecțiilor cu SarsCov-2. Pe fondul autonomiei de care dispun, universitățile sunt direct răspunzătoare de succesul implementării acestor măsuri.

Fiind o perioadă cu profunde modificări ale metodologiilor prin care se organizează activitățile de formare inițială și continuă, universitare și postuniversitare, apreciez ritmul constant, susținut, prin care MEC informează universitățile despre noile reglementări.  

Ce măsuri luate, în timpul pandemiei, în sistemul educațional și în sport, considerați ca ar trebui menținute și după dispariția amenințării COVID – 19?

După cum spuneam, traversăm o perioadă din care avem numeroase lecții de învățat, atât la nivelul organizării și desfășurării procesului de învățământ, cât și la nivel administrativ. Absolut toate măsurile care au fost luate – de la cele privind desfășurarea procesului didactic asistat de calculator la cele privind igiena, consider că vor putea fi integrate și în viitor în activitatea universității. Standardele ridicate de utilizare a tehnologiei în procesul didactic, de organizare și întreținere a bazelor sportive și a spațiilor de învățământ, se vor menține pe termen lung, în condițiile în care exigența beneficiarilor va crește. Întreaga comunitate academică va perpetua și maximiza experiențele pozitive din această perioadă.

Ce mesaj aveți pentru studenții UNEFS care au început actualul an academic?

Anul universitar 2020 – 2021 va reprezenta un an de referință pentru învățământul românesc. Va reflecta capacitatea de adaptare a universităților la provocările impuse de pandemie. Mesajul pentru studenți este că UNEFS îi invită să devină parteneri în procesul educațional, să se implice cu responsabilitate în procesul propriei lor deveniri profesionale și să accepte soluțiile pe care le propune universitatea, cu deschidere, încredere și dorință de a învăța. Domeniul nostru are nevoie de specialiști bine pregătiți și, tocmai de aceea, formare profesională a studenților va rămâne în centrul preocupărilor noastre, pentru ca și această promoție să se remarce prin rezultate deosebite. Le doresc multă sănătate, dăruire și succes în noul an universitar! 

Comentarii