Profesorii din învăţământul primar de la clasele maghiare ameninţă cu proteste

Învăţătorii şi profesorii din învăţământul primar de la clasele cu predare în limba maghiară ameninţă cu proteste şi solicită abrogarea art. I. pct.17 a OUG nr. 9/23.08.2018.

Share

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 10.09.2018 - 09:40

Învăţătorii şi profesorii din învăţământul primar de la clasele cu predare în limba maghiară ameninţă cu proteste şi solicită abrogarea art. I. pct.17 a OUG nr. 9/23.08.2018, care prevede predarea Limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale de către profesori cu studii superioare de specialitate, întrucât prevederile acestuia sunt considerate "umilitoare şi profund discriminatorii".

Într-o petiţie adresată preşedintelui României, Klaus Iohannis, ministrului Educaţiei, Valentin Popa, şi preşedintelui Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNDC), Asztalos Csaba Ferenc, învăţătorii şi profesorii maghiari solicită abrogarea în regim de urgenţă a prevederilor art. I. pct. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei ca urmare a faptului că aceasta "a fost adoptată nelegal, cu încălcarea dispoziţiilor Constituţiei României şi a Legii Educaţiei Naţionale, fiind de asemenea iraţională, discriminatorie şi profund umilitoare pentru categoria profesională din care facem parte".

"În cazul în care prezenta solicitare nu este soluţionată favorabil în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, vom recurge la toate formele de protest legale la care avem dreptul", mai susţin profesorii şi învăţătorii.

Semnatarii subliniază că OUG nr. 9/23.08.2018 care completează Legea Educaţiei Naţionale a fost adoptată cu 10 zile înainte de începerea noului an şcolar, fără organizarea de dezbateri cu reprezentanţii profesiei şi cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, încălcându-se astfel prevederile articolului 80 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

"În al doilea rând, considerăm că prevederile OUG nr. 9/23.08.2018 sunt profund umilitoare şi profund discriminatorii la adresa învăţătorilor şi a profesorilor pentru învăţământul primar de la şcolile şi clasele cu predare în limba maghiară, faţă de colegii lor de la clasele cu predare în limba română, instituind astfel prezumţia că acei învăţători/profesori care îşi desfăşoară activitatea la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale nu ar avea competenţele lingvistice şi profesionale corespunzătoare pentru predarea limbii române, cu toate că şi-au dovedit aceste competenţe în timpul anilor de studii, acestea fiind confirmate şi în cadrul examenelor promovate, conform metodologiilor legale, de-a lungul întregii activităţi didactice", mai arată profesorii şi învăţătorii.

Aceştia au spus că, până la abrogarea art. I. pct. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, se solicită suspendarea imediată a aplicării acesteia.

În document se afirmă că diplomele şi foile matricole obţinute în urma absolvirii liceelor pedagogice şi/sau a facultăţilor de specialitate (pedagogia învăţământului primar) de către cadrele didactice care predau la secţia maghiară, atestă studiul Limbii şi literaturii române, a literaturii române pentru copii, a metodicii predării limbii române la clasele primare, la fel ca în cazul colegilor de la secţia română.

În plus, susţin profesorii şi învăţătorii, la toate examenele pe care le-au susţinut (definitivat, titularizare, gradul II, I), au demonstrat că stăpânesc limba română şi cunosc metodica predării acesteia.

"Discriminarea grosolană provine din faptul că, deşi au aceeaşi pregătire profesională ca şi colegii de la secţia română, în baza prevederilor OUG, cadrele didactice de la clasele cu predare în limba maghiară nu au dreptul să predea limba română, drept pe care îl au colegii de la clasele cu predare în limba română, colegi care la rândul lor nu au nici ei specializarea de 'profesori cu studii superioare de specialitate', aşa cum prevede articolul incriminat din ordonanţă. În al treilea rând, prevederile OUG discriminează şi elevii de la clasele cu predare în limba maghiară faţă de colegii lor de la secţia română, deoarece la orele de limba română vor trebui să înveţe cu profesori care nu cunosc limba lor maternă, situaţie care nu se regăseşte la elevii de la secţia română. Totodată, elevii de la clasele cu predare în limba maghiară, învăţând cu profesori care nu au fost pregătiţi să predea limba română ca limbă nematernă (aşa cum prevăd programele şcolare în vigoare), fiind practic necalificaţi pentru predarea acestei discipline şi neavând experienţă în activitatea didactică cu elevii de la clasele primare, nu vor beneficia de un proces educaţional de calitate, garantat de legislaţia din România", se precizează în petiţie.

Semnatarii susţin că nu înţeleg raţionamentul înlocuirii, la orele de limba română ca limbă nematernă, a profesorilor pentru învăţământul primar de la secţia maghiară deoarece rezultatele evaluărilor la limba română ale elevilor de la clasele a II-a şi a IV-a de la secţia maghiară atestă nivelul corespunzător de cunoaştere a limbii române şi de dezvoltare adecvată a competenţelor de comunicare ale elevilor.

"Considerăm că singurii specialişti în predarea limbii române pentru elevii maghiari de la clasele primare sunt învăţătorii/ profesorii pregătiţi şi atestaţi, prin diplome, în metodica specifică predării limbii române ca limbă nematernă la ciclul primar", mai susţin semnatarii.

Comentarii