Poliţia de Frontieră Română preia preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră

Partea română își propune gestionarea eficientă a fenomenului de migraţie ilegală.

Share

Cristian Hagi 0 comentarii

Actualizat: 06.12.2017 - 10:10

Poliţia de Frontieră Română preia, pentru un an de zile, preşedinţia Forumului de Cooperare, aflându-se la al patrulea mandat.

Cu această ocazie, până pe 7 decembrie, la Constanţa, are loc cea de-a XVIII-a Întâlnire Anuală a Şefilor Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă din ţările riverane Mării Negre, în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră.

La activitate participă şefii Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă ale statelor riverane Mării Negre (România, Bulgaria, Turcia, Ucraina şi Federaţia Rusă), însoţiţi de experţi naţiona-li, delegaţiile oficiale fiind primite de către inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, chestorul general de poliţie Ioan Buda.

Preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră va fi preluată de către Poliţia de Frontieră Română, ocazie cu care inspectorul general a declarat că îşi propune, pe perioada mandatului de conducere a Forumului, identificarea unor noi metode de cooperare în vederea combaterii eficiente a infracţionalităţii transfrontaliere din zona Mării Negre, cu accent pe gestio-narea fenomenului de migraţie ilegală.

În cadrul acestei reuniuni, delegaţia Poliţiei de Frontieră din Bulgaria a prezentat raportul de acti-vitate şi rezultatele înregis-trate pe durata deţinerii preşe-dinţiei Forumului de -Cooperare la Marea Neagră în cursul anului 2017.

De asemenea, reprezentanţii tuturor structurilor participante vor discuta despre dezvoltarea şi implementarea unui sistem comun de prevenire pentru detectarea timpurie a activităţilor ilegale pe Marea Neagră, precum şi despre acţiunile de cooperare propuse a se organiza în anul 2018.

Cât timp va deţine preşe-dinţia, partea română va urmări dezvoltarea unei activităţi intense în planul cooperării, dezvoltării şi consolidării unor meca-nisme eficiente de prevenire şi combatere a crimina-lităţii organizate, inclusiv prin realizarea schimbului de experienţă şi de personal cu ocazia unor misiuni desfăşurate la bordul mijloacelor de mobilitate navală.

Aceste schimburi de experienţă şi întrevederi desfăşurate în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră reconfirmă pe deplin eforturile întreprinse pentru menţinerea zonei Mării Negre într-un spaţiu de stabilitate şi securitate.

 

Acordul de cooperare, semnat în 2006

 

În anul 2006, cu ocazia celei de-a VII–a Întâlniri a Şefilor Poliţiilor de Frontieră/Gărzilor de Coastă ale statelor riverane Mării Negre (R. Turcia), s-a ela-borat Acordul de cooperare între Autorităţile de Frontieră/Gărzile de Coastă din statele riverane Mării Negre (Bulgaria, Georgia, Rusia, România, Turcia şi Ucraina), document care consacră Forumul de Cooperare la Marea Neagră în domeniul colaborării dintre autorităţile de frontieră din ţările riverane Mării Negre, obiectivul acestuia fiind să asigure desfăşurarea întâlnirilor, dezbaterilor, schimbului de informaţii şi experienţă, precum şi dezvoltarea ideilor şi princi-piilor de bază ale colaborării. Preşedinţia Forumului este deţinută anual de către fiecare stat membru, Poliţia de Frontieră Română aflându-se la al patrulea mandat.

Periodic au loc întâlniri, la nivel de experţi, în vederea planificării de acţiuni comune care au principal obiectiv dezvoltarea securităţii şi stabilităţii în cadrul cooperării dintre statele ri-verane Mării Negre.

Citește totul despre:

#mai #frontieră #migratie

Comentarii