DEMARAREA CAMPANIILOR DE CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE DIN CADRUL PROIECTULUI

Share

Florin Budescu 0 comentarii

Actualizat: 13.12.2019 - 09:46

”Consolidarea integrității în instituțiile publice și înmediul de afaceri”

Cod SIPOCA 449, Cod MySMIS2014 118813

Ministerul Finanțelor Publice prin Corpul de control anunță demararea, la 16.12.2019, a campaniilor de conștientizare și educație anticorupție din cadrul proiectului ”Consolidarea integrității în instituțiile publice și în mediul de afaceri” (SIPOCA 449), implementat în parteneriat cu Ministerul Economiei (în prezent, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2: ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, obiectivul specific 2.2. ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”. 

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri prin dezvoltarea de proceduri și mecanisme în domeniul eticii și integritătii, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Economiei (în prezent, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri);

Pe o perioadă de 18 luni vor fi implementate măsuri de sprijin anticorupție cu impact atât asupra instituțiilor aflate în subordonarea/ coordonarea/ sub autoritatea celor două ministere, de pe întreg teritoriul țării, cât și în mediul de afaceri.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

-        Creșterea nivelului de integritate și rezistență la corupție, prin maximizarea impactului consilierii etice și a avertizării în interes public, în funcție de specificul activității și situația existentă a fiecărei instituții;

-        Diminuarea riscului de dezvoltare a fenomenului de corupție prin identificarea și elaborarea de mecanisme eficace și/sau instrumente eficiente în maximizarea impactului consilierii de etică și a avertizării în interes public, în funcție de specificul activității și situația existentă a fiecărei instituții;

-        Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor generate de fenomenul corupției prin derularea a două campanii de conștientizare cu specific instituțional;

-        Creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților din cele două instituții în domeniul prevenirii fenomenului de corupție și totodată eficientizarea implementării procedurilor elaborate.

Principalele rezultate așteptate prin implementarea proiectului sunt:

-         Studii elaborate în cadrul cele două instituţii partenere de proiect privind activitatea de consiliere de etică şi avertizarea în interes public / de integritate, inclusiv protecţia avertizorului, pornind de la situaţia existentă;

-         Seturi de instrumente pentru maximizarea impactului consilierii etice și avertizării în interes public, pentru fiecare minister.

-         Campanii de conştientizare şi educaţie anticorupţie (caravane), derulate de fiecare minister în structurile subordonate / coordonate / sub autoritate, cu scopul de a creşte capacitatea de a preveni faptele de corupţie si cu participarea reprezentanţilor mediului de afaceri şi ai societăţii civile;

-         Ghid de bune practici, elaborat şi distribuit atât în cadrul caravanelor cât şi în cadrul sesiunilor de formare;

-         Pictograme instituţionale privind nivelul de comunicare intra şi interstituţional şi nivelul de cunoaștere în materie de conflict de interese şi incompatibilităţi;

-         Rapoarte privind îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi cunoaştere al angajaților, precum şi profesionalizarea responsabililor cu implementarea SNA;

-         Module de formare pentru comunicarea intra și interinstituțională;

-         Plan de măsuri, de transfer și de acumulare a expertizei dezvoltate de către angajații responsabili cu implementarea SNA;

-         400 de persoane (câte 200 din fiecare minister) certificate la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Data de începere a proiectului: 07.09.2018

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni

Valoare totală a proiectului: 5.793.849,94 lei, din care 4.865.899,06 lei cofinanțare din Fondul Social European și 927.950,88 lei contribuție proprie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm accesați url:

http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=prezentare-sipoca-cp5,comunicate-de-presa-cp5,conferinte-sipoca-cp5,achizitii-sipoca-cp5,rezultate-sipoca-cp5,alte-informatii-sipoca-cp5&pagina=acasa&menu=Integritate&tab=2

Comentarii