Romaero cere în instanță banii cheltuiți ilegal de fostul director general

Romaero Bucureşti îl va da în judecată pe fostul director general Constantin Dinischiotu, pentru a recupera un prejudiciu, mai exact cheltuieli pe care compania le-a făcut în timpul mandatului său și despre care Curtea de Conturi susține că nu au bază legală.

Share

Adrian Bărbulescu 0 comentarii

29.04.2018 - 13:19

Compania de stat, specializată în producţie, servicii şi cercetare-dezvoltare în domeniul aeronauticii pentru aeronave civile şi militare de pasageri sau cargo, va formula astfel o acţiune în răspundere contra fostului şef al societăţii, după ce Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli din timpul mandatului acestuia la conducerea companiei. Compania vrea să recupereze în instanţă de la Dinischiotu ”cheltuieli efectuate de Romaero fără bază legală pentru funcţionarea autoturismului personal al lui Dinischiotu Constantin Silviu în perioada noiembrie 2012-august 2014; cheltuieli de ordin protocolar făcute de Dinischiotu Constantin Silviu fără bază legală în aceeaşi perioadă, noiembrie 2012-august 2014”, arată documente publicate pe site-ul societăţii.

Acestora li se vor adăuga penalităţile/dobânzile penalizatoare aferente acestui prejudiciu până la data achitării. Decizia urmează să fie aprobată de acţionarii Romaero în şedinţa din 30 mai. În perioada 24 octombrie 2016 - 20 decembrie 2016, auditorii publici externi din cadrul Curţii de Conturi au efectuat la Romaero o misiune de control privind situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi legalitatea realizării veniturilor şi a efectuării cheltuielilor în perioada 2013-2015.

În urma abaterilor constatate aferente controlului, Curtea de Conturi a concluzionat că au fost efectuate ”plăţi în sumă de 52.856 lei, pentru cheltuieli fără bază legală, respectiv efectuarea de cheltuieli cu funcţionarea a două autoturisme pentru deplasări în ţară şi în străinătate, respectiv efectuarea de plăţi pentru cheltuieli fără bază legală în sumă de 52.856 lei, respectiv cheltuieli cu combustibilul, în sumă de 24.988 lei, reparaţii, piese şi consumabile, în sumă de 13.032 lei şi asigurări (CASCO, RCA), în sumă de 14.836 lei, pentru autoturismul proprietate personală a directorului general, dat spre folosinţă cu titlu gratuit (prin contract de comodat) societăţii Romaero în vederea efectuării unor deplasări în ţară şi în străinătate, fără a avea o evidenţă a deplasărilor efectuate cu cele două autoturisme puse la dispoziţie, decontarea cheltuielilor cu combustibilul realizându-se fără documente justificative din care să rezulte consumul carburanţilor, traseele efectuate, respectiv foi de parcurs, FAZ-uri”.

În plus, Curtea de Conturi a mai constatat că, între 2013 şi 2015, cu ocazia deplasărilor în străinătate pentru misiuni cu caracter personal, ”pe lângă diurna cuvenită, cazare, transport, convorbiri telefonice, comisioane de schimb şi alte cheltuieli neprevăzute, directorul general al Romaero, Dinischiotu Constantin Silviu, şi directorul adjunct, Boicu Vasile, au beneficiat contrar prevederilor legale şi de decontarea unor cheltuieli de ordin protocolar, în sumă estimată de 27.032 lei constând în parfumuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, produse alimentare”.

Dinischiotu a fost director general al Romaero în perioada 2009-2011 şi 26 noiembrie 2012-14 noiembrie 2014.

Comentarii