Cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale va fi prezent un funcționar cu atribuţii de asistenţă din cadrul organului fiscal central

Declarația unică 2018: ANAF acordă asistență pentru completarea formularului între 15 mai - 15 iulie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și fiecare organ fiscal local din subordinea sa vor face liste cu persoanele arondate care au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 28.04.2018 - 11:57

Contribuabilii vor fi invitați în peroada 15 mai-15 iulie 2018 la sesiuni de asistență pentru completarea formularului.  Îndrumarea şi asistența acordate contribuabililor se referă la  modul de completare pe suport hârtie sau în formă electronica,  înregistrarea în "Spațiul privat virtual", transmiterea declarației unice prin mijloace electronice.
 

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de ordin al ministrului Finanțelor, privind aceste proceduri referitoare la persoanele fizice autorizate, la acționarii din firme care obțin dividende și la alte persoane cu venituri din activități independente.

Prin excepţie, în anul 2018, lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, se întocmeşte în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în luna mai.

Pentru anii următori, perioada de asistență va fi 15 ianuarie - 15 martie.

La elaborarea listei, organul fiscal central va avea în vedere persoanele fizice despre care deţine informaţii că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor a căror impunere a fost finală potrivit art. 73 din aceeaşi lege;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8) din aceeași lege;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97 din aceeasi lege;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la care se face referire în cuprinsul lit. a)-e) sunt cele în vigoare în anul 2017.

 

Cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale va fi prezent un funcționar cu atribuţii de asistenţă din cadrul organului fiscal central, sau un alt funcţionar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie - 15 martie a fiecărui an.

 

Comentarii