Bugetul pe 2018 este bazat pe o creștere de 5,5 la sută și un salariu mediu de 2.614 lei

Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, a declarat, miercuri, că proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o creștere economică de 5,5 %, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro și câștig mediu salarial lunar de 2.614 lei, informează Agerpres.

Mihai Diac 0 comentarii

Actualizat: 06.12.2017 - 17:19

"Principalele domenii avute în vedere la constituirea bugetului de stat sunt Sănătatea, Cercetarea și majorarea investițiilor publice, ca obiective principale. Proiectul de buget pentru anul viitor este construit, așa cum menționați, pe o creștere economică de 5,5 %, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro și câștig mediu salarial lunar de 2.614 lei", a declarat Ionuț Mișa în deschiderea ședinței de Guvern în care se discută proiectul bugetului de stat pentru 2018.

Conform ministrului Finanțelor, "deficitul bugetar cash este estimat la 2,97 % din PIB, în timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB, cu o încadrare astfel în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht".

"În proiectul de buget sunt prevăzute resursele necesare pentru majorările salariale potrivit calendarului stabilit prin legea salarizării unitare și angajamentul creșterii punctului de pensie cu 10%", a spus Mișa.

Ministrul a adăugat că veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB.

"Cele mai mari ponderi în totalul veniturilor bugetare în anul 2018 le înregistrează contribuțiile — cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize — 3,3%, impozit pe salarii și impozit pe venit de 2,3 % din PIB", a spus Mișa.

Ministrul a precizat că politica de cheltuieli vizează următoarele măsuri: "asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile și pensiile în sectorul public; orientarea resurselor disponibile către investițiile publice de antrenare în domeniile Infrastructură, Agricultură și Dezvoltare rurală; reorientarea cheltuielilor de investiții publice în vederea realizării unei treceri treptate la investițiile finanțate integral din resurse naționale la investiții cofinanțate din fonduri europene; accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru îmbunătățirea ratei de absorbție; continuarea finanțării schemelor de ajutor de stat și în perioada 2018-2020 pentru a contribui la crearea de noi locuri de muncă, realizarea de investiții care să utilizeze tehnologii noi, obținerea de produse, servicii, tehnologii inovative, cu efect asupra creșterii economice și asigurării stabilității macroeconomice".

Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB, a precizat Mișa.

"Cheltuielile cu asistența socială, având în vedere măsurile adoptate în domeniul pensiilor și a majorării indemnizației sociale pentru pensionari și a unor drepturi de asistență socială, care ajung în anul 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB. Cheltuielile de personal vor însuma 81,2 miliarde lei, respectiv 8,9%, ceea ce înseamnă o creștere de 11,6 miliarde lei față de anul 2017, aceasta și pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Bunurile și serviciile însumează în anul 2018 39,9 miliarde lei, reprezentând 4,4% din PIB, în timp ce cheltuielile cu datoria publică înregistrează în anul 2018 12,1 miliarde lei, respectiv 1,3 % din PIB. Cheltuielile cu investițiile înregistrează în anul 2018 38,5 miliarde lei, reprezentând 4,2% din PIB, având practic o creștere față de anul 2017 de 11,5 miliarde lei", a declarat ministrul Finanțelor

Comentarii