Guvernul înființează, prin ordonanță de urgență, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

Primul punct al agendei şedinţei Guvernului României din 4 decembrie 2020 este reprezentat de Proiectul de Ordonanță de Urgență privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Share

Eugen Cișmașu 0 comentarii

Actualizat: 03.12.2020 - 21:53

Noul Directorat Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care va înlocui Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), va asigura capabilităţile şi performanţa necesare în domeniul securităţii cibernetice, la nivel naţional, pentru o perioadă de cel puţin zece ani şi va putea face faţă provocărilor pe care dinamicile de dezvoltare tehnologică le vor ridica în spaţiul cibernetic.

Propunerea adresată Guvernului României privind adoptarea unei OUG referitoare la înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), a fost făcută chiar de către Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), ca urmare a necesității de a fi asigurate capabilităţile şi performanţa necesare în domeniul securităţii cibernetice, la nivel naţional, pentru o perioadă de cel puţin zece ani.

De asemenea, agenda de mâine şedinţei de Guvern include o serie de alte proiecte de acte normative:

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare.
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind digitalizarea raporturilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Comentarii