10.5 C
București
marți, 19 octombrie 2021

Huawei lansează cel de-al 7-lea raport anual al Indexului Global de Conectivitate

Pentru prima dată într-un raport GCI, lansarea din 2020 a propus cinci etape-cheie ale transformării digitale a industriei: eficiența sarcinilor, eficiența funcțională, eficiența sistemului, agilitatea organizațională și reziliența ecosistemelor.

Una dintre constatările principale ale GCI 2020 este faptul că transformarea digitală a industriilor va ajuta țările să crească productivitatea, să stimuleze redresarea economică și să dezvolte competitivitatea viitoare. Cercetările GCI au sugerat că economiile care ar putea crește productivitatea și devein digitale utilizând conectivitatea inteligentă se bucură, în general, de o valoare adăugată brută (VAB) mai mare pe angajat sau pe oră lucrată.

 
Economiile de tip Starter reduc în mod proactiv decalajul față de economiile avansate.

Acest raport a analizat modificările scorului GCI al fiecărei țări începând cu 2015. Scorurile medii ale economiilor Frontrunner, Adopter și Starter au crescut din 2015, Starters indicând cea mai mare rată de creștere anuală compusă (CAGR), urmată de Adopters și apoi Frontrunners. Acest lucru sugerează că economiile de tip Starter le ajung din urmă pe cele de tip Adopter și Frontrunner și reduc decalajele digitale.

Raportul din 2020 a arătat, de asemenea, că economiile Starter au făcut progrese semnificative în domeniul rețelelor de bandă largă. Media lor de acoperire din acest punct de vedere a crescut de peste 2,5 ori, abonamentele 4G au urcat de la 1% la 19%, iar rețelele de tip broadband au devenit cu 25% mai accesibile. Aceste realizări au permis economiilor de tip Starter să ofere servicii digitale mai complete și să îmbrățișeze noi oportunități în dezvoltarea economică. În plus, cheltuielile lor în comerțul electronic aproape s-au dublat din 2014, ajungând la peste 2.000 de dolari/ persoană. Unele economii de acest tip au urcat în clusterul GCI, și-au mărit scorurile GCI cu până la 17% și au reușit să majoreze PIB-ul la un nivel cu 22% mai mare decât alte economii analizate. Vietnam și Peru au devenit ambele economii de tip Adopter în 2020.

 

Organizațiile din țările Frontrunner doresc să mențină investițiile în IT.

Cercetările arată că disponibilitatea companiilor de a investi în IT variază în funcție de locul în care își au sediul. Organizațiile din economiile de tip Frontrunner și Adopter acordă prioritate menținerii bugetelor IT față de bugetele non-IT. De asemenea, aceștia și-au redus bugetele IT de 2,5 până la 3,5 ori mai puțin decât ​​media organizațiilor din alte țări. Națiunile cu o infrastructură digitală mai matură sunt mai bine poziționate pentru a minimiza impactul economic al pandemiei, pentru a se recupera mai repede și pentru a asigura continuitatea transformării lor în modele de productivitate de ordin superior.

 

Transformarea digitală a sectoarelor economice va ajuta economiile să dezvolte productivitate de „ordin superior”

Țările trebuie să facă investiții în ICT pe baza setului lor unic de dotări și factori existenți, pentru a produce un efect multiplicator. În general, economiile sunt alcătuite dintr-o combinație de sectoare diferite, cu unul sau două sectoare care tind să domine. Raportul GCI 2020 sugerează că strategia ICT a unei țări ar trebui să fie construită în jurul punctelor sale forte acumulate sectorial. Indiferent de industrie, mai multă digitalizare înseamnă mai multă valoare adăugată pentru industriile respective.
Pentru prima dată într-un raport GCI, lansarea din 2020 a propus cinci etape cheie pentru transformarea digitală a sectoarelor economice:

Etapa 1: Eficiența sarcinilor. Accentul este pus pe urmărirea finalizării sarcinilor individuale prin conectivitate de bază și comunicare mai eficientă.

Etapa 2: Eficiența funcției. Funcțiile computerizate sau automatizate activate de ICT fac posibilă gestionarea simultană a mai multor sarcini și partajarea mai eficientă a informațiilor.

Etapa 3: Eficiența sistemului. Se pune mai mult accent pe digitalizarea funcțiilor de bază ale sistemului pentru operațiuni eficiente. Întreprinderile din această etapă vor avea o cerere mai mare de conectivitate și servicii cloud.

Etapa 4: Eficiență și agilitate organizațională. Procesele de întreprindere sunt digitalizate, aplicațiile de întreprindere sunt migrate în cloud și toate sistemele sunt integrate în mod eficient. În plus, rețelele cu acoperire ridicată, adoptarea pe scară largă a aplicațiilor bazate pe cloud, precum și implementarea AI și IoT contribuie la analiza datelor în timp real.

Etapa 5: Eficiența și rezistența ecosistemelor. Întregul ecosistem este digitalizat, capabil să răspundă rapid la schimbările pieței și poate sprijini coordonarea automată și colaborarea intersectorială a părților interesate. Tehnologiile reprezentative precum 5G, IoT și robotica prezintă noi oportunități pentru apariția de noi modele de afaceri, metode de lucru și produse pe tot parcursul procesului de digitalizare.

„Pe măsură ce ICT pătrunde în industrii, transformarea digitală a fost acceptată în unanimitate de țări și industrii”, a declarat Zhang Hongxi, director de marketing al infrastructurii ICT în cadrul Huawei. “Pentru prima dată, ne-am extins perspectiva cercetării de la dimensiunea țărilor la industrii. Am sugerat, de asemenea, căi de transformare digitală pentru țări și întreprinderi în diferite etape, pentru a le ajuta să construiască reziliența economică orientată spre viitor.”

Rapoartele GCI urmăresc să ofere factorilor de decizie politici și părților economice interesate informații valoroase care îi pot ajuta să accelereze creșterea în economia digitală. Cele 79 de țări evaluate de GCI 2020 reprezintă 95% din PIB-ul mondial și 84% din populația globală.

Ultima oră
Pe aceeași temă