Ajutorul de deces In Romania (P)

Ajutorul de deces este un drept de asigurare sociala ce se acorda, conform Legii pensiilor, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia

Share

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Actualizat: 30.08.2017 - 14:44

Ajutorul de deces este un drept de asigurare sociala ce se acorda, conform Legii pensiilor, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia. Suma de bani respectiva se primește in termen de 24 de ore, la cererea persoanei interesate, doar in baza anumitor documente justificative.

Care este cuantumul ajutorului de deces?

Pentru anul 2017, incepand cu data de 20 februarie, cuantumul ajutorului de deces este de 3.131 lei in cazul decesului asiguratului sau pensionarului, respectiv de 1.566 lei in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

De ce acte am nevoie pentru a obtine ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, in baza urmatoarelor documente:

·   cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

·   certificat de deces (in original si copie);

·   act de identitate al solicitantului (in original si copie);

·    acte de stare civila ale solicitantului, din care trebuie sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, daca este cazul, actul in urma caruia sa se ateste calitatea de tutore, mandatar sau curator(in original si copie);

·    dovada ca solicitantul ajutorului de deces a suportat cheltuielile survenite in urma (in original si copie);

·    act medical vizat sau emis de catre medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala in urma careia a devenit inapt, precum si data ivirii acesteia, in cazul copilului in varsta de peste 18 ani, inapt (in original);

·    adeverinta care sa certifice ca membrul de familie cu varsta intre 18 si 26 de ani, la data decesului urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (in original).

Cum pot obtine ajutorul de deces?

Pentru a se beneficia de ajutorul de deces este necesara depunerea cererii pentru acordarea ajutorului de deces la platitorii acestui drept de asigurari sociale, mai exact la casa teritoriala de pensii, daca persoana decedata era pensionara, sa, dupa caz, la angajatorul asiguratului decedat.

Ajutorul de deces se achita asiguratului sau pensionarului al carui membru de familie a decedat.

Cere mai multe detalii: https://www.funerare-ieftine.ro/

Membru de familie, conform legii, este considerat:

·   sotul/sotia;

·   copiii proprii, copiii aflati in plasament familial, copiii adoptati sau cei incredintati spre crestere familiei, cu varsta de pana la 18 ani, copiii indiferent de varsta aflati in intretinere, daca acestia sunt inapti de munca din cauza starii de sanatate;

·   atat parintii cat si bunicii oricaruia dintre soti.

In cazul de deces al unui copil inapt pentru munca, indiferent de varsta acestuia, ajutorul se acorda in urma prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, daca acesta nu exista, in urma prezentarii actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale in care se specifica boala care l-a facut inapt de munca si data ivirii acesteia.

In cat timp si cine achita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se va achita in termen de 24 de ore de la solicitare :

·   de angajator, in cazul decesului asiguratului, precum si al unui membru de familie al acestuia;

·   de institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul de deces al somerului, precum si al unui membru de familie al acestuia;

·   de casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, precum si al unui membru de familie al acestuia.

In cazul persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala ce a fost incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces va fi achitat de catre casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta.

Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul certificatului de deces original mentiunea "achitat", alaturata de data, semnatura si stampila.

Noi te ajutam: https://funerare-rainbow-dorobantu.ro/

Citește totul despre:

Comentarii

loading...