38.4 C
București
marți, 16 iulie 2024
AcasăSportZiua cea mai lungă pentru USL - nominalizarea pentru Transporturi trebuie făcută...

Ziua cea mai lungă pentru USL – nominalizarea pentru Transporturi trebuie făcută azi de liberali. Va merge mai departe „trenul” actualei coaliţii guvernamentale?

  

 

 

Nominalizarea pe care PNL trebuie sæ o facæ azi, oficial, pentru portofoliul Transporturilor, ca urmare a retragerii lui Ovidiu Silaghi, se dovedeøte a fi o nouæ piatræ de încercare pentru USL øi pentru colaborarea dintre Victor Ponta øi Crin Antonescu, dar øi un nou mær al discordiei, arată o amplă analiză realizată de Mediafax.

 

Pânæ în momentul de faflæ, în USL s-a jucat un joc al tatonærilor, care a avansat de la comunicarea, pe surse, a unor scenarii privind o nouæ numire la Transporturi la „aruncarea” pe piaflæ a variantei „neoficiale” Nini Sæpunaru.

 

Pe acest subiect au existat trei comunicatori: Nini Sæpunaru (care a anunflat, într-o intervenflie telefonicæ la Realitatea Tv, cæ a acceptat propunerea lui Antonescu de a prelua Transporturile), Crin Antonescu (care a precizat, pentru gândul.info, cæ nu a discutat cu Ponta, dar cæ Sæpunaru e o propunere cu multe øanse) øi Victor Ponta ( care a menflionat, pentru MEDIAFAX, cæ aøteaptæ de la PNL o persoanæ cu experienflæ politicæ øi imagine foarte bunæ pentru ministerul Trasporturilor øi cæ oficial nu a respins un nume deoarece nu a primit o propunere oficialæ).

 

Comunicarea Ponta-Antonescu, doar prin intermediul presei

 

Comunicarea în USL s-a desfæøurat, aøadar, numai prin intermediul presei, fapt menflionat explicit de liderul PNL, Crin Antonescu, care a spus cæ nu a discutat cu Ponta despre nominalizarea lui Sæpunaru.

 

Neoficial, însæ, propunerea lui Antonescu de a-l numi pe Nini Sæpunaru la Transporturi a stârnit reacflii de respingere în PSD, la nivelul unor lideri, dar øi la nivelul premierului Victor Ponta.

 

Imediat dupæ anunflul lui Sæpunaru, surse politice au precizat pentru MEDIAFAX cæ premierul Victor Ponta nu este de acord cu propunerea ca Nini Sæpunaru sæ preia postul de ministru al Transporturilor øi i-a cerut preøedintelui PNL, Crin Antonescu, o altæ nominalizare pentru acest portofoliu.

 

Ponta: Poate PNL face douæ nominalizæri la Transporturi

 

Ulterior, Ponta a declarat agenfliei MEDIAFAX cæ aøteaptæ, duminicæ, din partea PNL ca pentru Transporturi sæ fie propusæ o persoanæ cu experienflæ politicæ, imagine foarte bunæ øi un profesionist în domeniu, adæugând cæ „oficial” nu a respins un nume deoarece nu a primit o propunere „oficialæ”.

 

„Sunt absolut convins cæ este interesul meu øi al PNL ca cel care va ocupa funcflia de ministru al Transporturilor de luni practic, cæ luni trebuie sæ depunæ juræmântul, este o persoanæ cu experienflæ politicæ, cu imagine foarte bunæ øi profesionist în domeniu. Nu am respins o propunere oficialæ, pentru cæ nu mi s-a fæcut o propunere oficialæ, ce a spus domnul Antonescu asearæ este adeværat, propunerea mi se va face mâine, dupæ øedinfla PNL”, a spus Ponta, sâmbætæ, pentru MEDIAFAX.

 

El a amintit cæ în acordul USL este prevæzut dreptul prim-ministrului de a refuza sau a avea un ultim cuvânt în cazul miniøtrilor, dar cæ pânæ în prezent nu a fost niciodatæ cazul sæ invoce acest drept.

 

„Sunt convins cæ nu va fi cazul nici mâine”, a conchis Ponta.

 

Întrebat însæ dacæ va accepta ca Nini Sæpunaru sæ fie ministru al Transporturilor în cazul în care aceasta va fi propunerea PNL, premierul a explicat cæ nu doreøte sæ comenteze, deoarece s-ar græbi degeaba, øi cæ aøteaptæ decizia conducerii PNL, insistând asupra faptul cæ este convins cæ va fi o propunere foarte bunæ „sau poate chiar douæ”.

 

Antonescu: Nu accept ideea ca oameni ca Silaghi sau Sæpunaru pot fi compromiøi, indiferent ce crede Ponta

 

Declaraflia lui Ponta a generat, ulterior, o reacflie a liderului PNL, Crin Antonescu, tot în media, care a arætat cæ atât el, cât øi PNL, nu vor accepta niciodatæ ideea cæ oameni ca Nini Sæpunaru sau Ovidiu Silaghi, despre care nu au informaflii cæ ar fi greøit cu ceva, pot fi compromiøi, indiferent de ce crede Ponta.

 

„Eu, ca preøedinte al PNL, øi PNL nu vom accepta niciodatæ ideea cæ niøte oameni despre care noi nu avem nicio informaflie cæ ar fi greøit ceva, cum este Nini Sæpunaru sau domnul Silaghi, nu putem sæ acceptæm ideea cæ pot fi compromiøi. Asta eu nu o sæ accept, indiferent cine ce crede øi chiar indiferent de ce crede premierul”, a spus Antonescu, la Antena 3.

 

El a subliniat faptul cæ propunerea oficialæ pentru Ministerul Transporturilor va fi fæcutæ de PNL în urma deciziei statutare luatæ în partid.

 

„Am spus asta de la bun început. Faptul cæ domnul Nini Sæpunaru este o variantæ pe care eu am luat-o în calcul este o informaflie publicæ. Dânsul a confirmat cæ am avut aceastæ discuflie. Decizia, însæ, va fi luatæ duminicæ. Domnul Ponta se va pronunfla asupra propunerii pe care noi o vom face duminicæ”, a spus Antonescu.

 

El a mai arætat cæ nu are de gând sæ forfleze mâna cuiva pentru numirea de la Transporturi.

 

„Pentru mine nu se pune problema sæ forflez mâna cuiva. Eu nu pot sæ accept, ca regulæ a jocului politic, cæ se pot face dosare oricând, la orice oræ, cæ presa domnului Bæsescu poate desemna miniøtri. În ciuda presiunilor, noi nu ne-am oprit din a demasca anumite lucruri. Nu încetæm sæ spunem cæ este øi de datoria premierului øi ministerului Justifliei sæ facæ ceva legal, democratic, dar sæ nu se facæ nimeni cæ nu vede asta”, a adæugat Antonescu.

 

Sæpunaru, „candidat” la DNA

 

Presa a relatat, pe de altæ parte, dupæ anunflul privid nominalizarea lui Sæpunaru, cæ firma Europroiect SRL, care îi aparfline, face obiectul unei cercetæri a DNA.

 

La rândul sæu Sæpunaru a declarat, sâmbætæ, cæ nu mai are “nicio legæturæ” cu firma Europroiect SRL øi cæ, din 1997, când a fost numit øef al Væmilor nu a mai fost implicat în activitatea de management a acesteia.

 

Deputatul PNL a precizat cæ cercetarea pe care o face DNA asupra acestei firme „vizeazæ direct administratorul firmei, fiind vorba de o presupusæ infracfliune sævârøitæ anul trecut”.

 

Antonescu: PNL nu a fæcut nicio nominalizare. Se confundæ eventuale propuneri, cu nominalizarea

 

Anterior, dupæ apariflia informafliilor pe surse cæ Ponta nu l-ar accepta pe Nini Sæpunaru, Antonescu a intervenit øi a admis, pentru gandul.info, cæ nu a discutat cu premierul despre nominalizarea lui Sæpunaru.

 

Antonescu a precizat, atunci, cæ urmeazæ sæ discute øi cu premierul Ponta, dar cæ „este normal ca pe un portofoliu care revine PNL, decizia, cel puflin în ceea ce priveøte propunerea sæ fie a PNL”. Liberalul a adæugat cæ „crede sincer” cæ Nini Sæpunaru este o „propunere cu multe øanse de nominalizare” în BPN al PNL.

 

„Nu m-a informat premierul cæ nu este de acord cu Nini Sæpunaru øi nu aveam cum sæ fiu informat pentru cæ deocamdatæ premierul nu are cu ce sæ fie sau sæ nu fie de acord. Este normal ca premierul sæ-øi spunæ pærerea, sæ-øi dea acceptul pe o nominalizare pe care PNL o face, dar PNL nu a fæcut nicio nominalizare. Se confundæ eventuale propuneri, cu nominalizarea”, a afirmat Antonescu, pentru gandul.info.

 

Liderul PNL a adæugat, la acel moment, cæ, teoretic, este dreptul premierului sæ respingæ cu argumente propunerea venitæ din partea conducerii PNL, dar nu crede cæ se va ajunge acolo.

 

„Sigur vor exista între timp discuflii, este normal, avem discuflii øi în PNL, vrem sæ evitæm sæ facem o propunere pe care premierul sæ o respingæ. Nu cred cæ existæ în acest moment o propunere posibilæ sau o nominalizare posibilæ pe care premierul sæ o poatæ respinge pentru cæ nu luæm în calcul decât propuneri fezabile, cu oameni care nu oferæ motive sæ fie respinøi”, a spus Antonescu.

 

Preøedintele PNL a precizat cæ în BPN-ul partidului pot apærea øi alte propuneri pentru Ministerul Transporturilor, dar a recunoscut cæ o propunere avansatæ de preøedintelui partidului „are o mai mare greutate”, ceea ce se întâmplæ în fiecare partid, dar cæ nu se exclud øi alte propuneri.

 

Fenechiu: E puflin probabil ca propunerea fæcutæ de Antonescu sæ nu fie votatæ de PNL

 

Asupra nominalizærii lui Nini Sæpunaru s-a pronunflat øi fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu.

 

El a declarat, pentru MEDIAFAX, cæ Nini Sæpunaru poate face faflæ cu succes provocærii de a prelua portofoliul Transporturilor øi a arætat cæ are toatæ aprecierea pentru colegul sæu, chiar dacæ acesta este „un personaj mai discret”.

 

Fenechiu a menflionat, atunci, cæ propunerile de miniøtri sunt fæcute de preøedintele PNL øi cæ, în condifliile în care Sæpunaru a fost propus de Antonescu, e puflin probabil ca acesta sæ contabilizeze un vot negativ.

 

„Conform Statutului PNL, propunerile pentru miniøtri sunt fæcute de preøedintele partidului øi votate de cætre Birou, ulterior de Delegaflia Permanentæ. În aceste condiflii, singurul lucru care s-ar putea întâmpla ca sæ nu ajungæ sæ fie cel propus de preøedinte este sæ fie un vot împotrivæ øi e puflin probabil”, a spus Fenechiu.

 

Numele øi scenariile din PNL, invalidate de Antonescu

 

În PNL, dupæ retragerea lui Ovidiu Silaghi, au început sæ aparæ o serie de propuneri, autopropuneri øi scenarii. Astfel, pentru nominalizarea la Transporturi s-au vehiculat numele actualului secretar de stat din ministerul Transporturilor, Cristian Ghibu, dar øi cele ale lui Teodor Atanasiu øi al Noricæi Nicolai.

 

De asemenea, presa a vehiculat ca potenfliale nume øi pe Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaflilor øi preøedinte al PNL Vâlcea sau senatorul Marius Nicoaræ.

 

Surse din PNL relatau, la acel moment, cæ în partid sunt în lucru mai multe scenarii în ceea ce priveøte situaflia creatæ de necesitatea avansærii unei noi nominalizæri pentru Ministerul Transporturilor, în urma retragerii lui Silaghi, unul dintre scenarii vizând o rocadæ, în sensul cæ ministrul Internelor, Radu Stroe, ar urma sæ preia portofoliul Transporturilor, iar locul sæu de la Interne sæ fie ocupat fie de Tudor Chiuariu, fie de Cristian David, fie de George Scutaru.

 

Alte nume vehiculate de presæ se referæ la Eduard Hellvig sau la Aleodor Frâncu.

 

Liderul PNL, Crin Antonescu, a precizat, ulterior, cæ PNL va propune, duminicæ, un lider liberal pentru øefia Transporturilor, susflinând cæ numele vehiculate în presæ pentru portofoliu sunt incorecte øi cæ Radu Stroe nu va trece de la Interne la ministerul condus acum interimar de cætre premier.

 

„Sigur cæ Radu Stroe ar fi fost o variantæ serioasæ, de luat în considerare pentru ministerul Transporturilor. Este un om care a lucrat în viafla lui foarte mulfli ani în acest minister, îl cunoaøte foarte bine. Dar nu se întâmplæ acest lucru, din cauzæ cæ domnul Radu Stroe este un ministru de Interne care-øi face datoria, pânæ în acest moment, færæ niciun fel de problemæ”, a spus Antonescu.

 

Antonescu a spus, tot atunci, într-o intervenflie la Realitatea Tv, cæ îøi va încheia în zilele urmætoare concediul, mai devreme de ziua de luni, când expiræ interimatul premierului la Transporturi

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă