9.6 C
București
sâmbătă, 16 octombrie 2021

Puterile pe care le vor primi șefii de județe

Consiliile judeţene vor prelua o parte din atribuţiile exercitate în prezent de ministere pentru o listă extinsă de structuri din agricultură, mediu, turism, educaţie, cultură sau sănătate.

Este o nouă încercare a Guvernului de a iniţia descentralizarea, după ce procesul a fost blocat anul trecut de Curtea Constituțională (CCR). Demersul este promovat de ministrul Dezvoltării Regionale, Liviu Dragnea, în înțelegere cu aleșii locali ai PSD.

Planul pregătit de Executiv prevede că la nivelul judeţelor vor fi transferate competenţele Ministerului Agriculturii de implementare a politicilor naţionale și reglementările în domeniul agriculturii pentru Direcțiile de agricultură, Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, Casele agronomului, filialele regionale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. În acest context, consiliile județene vor exercita noi compe­tențe în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, precum și competențe în domeniul pescuit și acvacultură, pe lângă cele exercitate în prezent de Camerele agricole județene.

Cum se împarte puterea

De asemenea, emiterea avizului de mediu va fi în competența consiliilor județene, care vor prelua și personalul cu atribuții în domeniu, însă competenţa privind inspecția și controlul mediului rămân la nivelul adminis­trației centrale.

Astfel, vor fi transferate competenţele privind implementarea politicilor naţionale și reglementările în domeniul mediului, exercitate de agenţiile pentru protecţia mediului și a municipiului București, aflate în prezent în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi competențele de realizare a lucrărilor de întreţinere şi ecologizare a plajelor turistice de către autoritățile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

La nivel judeţean vor fi transferate și atribuţiile legate de emiterea brevetului de turism, precum şi cele pentru autorizare, avizare şi clasificare exercitate în prezent de către Autoritatea Naţională pentru Turism.

În vara anului trecut, când Departamentul pentru Turism a propus un astfel de transfer de atribuţii, patronatele din turism s-au opus proiectului, arătând că măsura va genera corupţie la nivel local şi va bloca investiţiile.

În domeniul sănătăţii, către judeţe vor fi transferate atribuţiile de aplicare a politicilor naţionale pentru direcţiile de sănătate publică, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, laboratoarele, finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale, policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii. Programele naţionale de sănătate vor fi elaborate în continuare de către Ministerul Sănătăţii, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Calendarul de la Palatul Victoria

Şi în domeniul culturii vor fi trecute la nivelul judeţelor atribuţiile de implementare a politicilor naţionale și reglementărilor, pentru Direcțiile de cultură și patrimoniu național, inclusiv competențele privind avizarea concesionării, dării în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închirierii clădirilor monument istoric proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, avizarea, clasarea și declanșarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice sau avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. În domeniul educației extrașcolare vor fi transferate atribuţiile legate de cluburile copiilor şi cluburile sportive școlare, precum şi cele privind direcţiile pentru sport și tineret, centrele de agrement, casele de cultură ale studenților, cluburile și bazele sportive.

Finalizarea etapelor de descentralizare este prevăzută pentru ultimul trimestru al acestui an, urmând ca în primul trimestru al anului viitor să înceapă transferul efectiv de competenţe, simultan cu cedarea patrimoniului.

Procesul de descentralizare a mai fost iniţiat de Guvern în 2013, printr-un proiect de lege pentru care Cabinetul Ponta şi-a angajat răspunderea, dar care, la începutul anului trecut, a fost declarat drept neconstituţional de către judecătorii CCR, la sesizarea PDL, cu argumentul că autorităţile publice învestite cu executarea şi aplicarea legii sunt puse în situaţia de a alege în mod discreţionar dispoziţiile legale incidente în acest domeniu, contrar regulilor de tehnică legislativă.

Romulus Georgescuhttp://romulus-georgescu
Romulus Georgescu, sef departament Economie
Ultima oră
Pe aceeași temă