24.6 C
București
duminică, 19 septembrie 2021

Răspunderea producătorilor pentru pagube generate de produse cu defect

Chiar dacă aţi mers la bancul de probe cu noul televizor achiziţionat, când aţi ajuns acasă noul aparat electronic a determinat scurtcircuitarea instalaţiei electrice. Aţi suferit şi arsuri din cauza acestui incendiu? În acest caz sunteţi îndreptăţiţi să cereţi despăgubiri.

Există un mecanism de răspundere pentru pagube cauzate de produse cu defecte, reglementat la nivel comunitar de către Directiva nr. 1985/374, modificată şi completată prin Directiva nr. 1999/34/CE, iar la nivel naţional de către Legea nr.240/2004. Aceste acte normative oferă o protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs care să vă pună în pericol viaţa, sănătatea ori interesele legitime, fără a se exclude, aşadar, repararea prejudiciilor suferite de dumneavoastră.

Ce înseamnă un produs cu defect?

Produsul cu defect este acel produs care nu oferă siguranţa la care dumneavoastră vă aşteptaţi în mod legitim. Trebuie să se ţină seama de toate împrejurările, în special de modul de prezentare a produsului, de toate utilizările previzibile ale produsului şi de data punerii în circulaţie. Produsul cu defect nu trebuie confundat cu produsul periculos. Există produse periculoase prin natura lor, care nu sunt defecte. Informarea dumneavosatră completă atât verbal cât şi prin instrucţiunile de folosire, poate face produsul sigur. De exemplu, un medicament administrat într-un dozaj necorespunzător poate fi periculos pentru sănătatea dumneavoastră, dar el este sigur atunci când se respectă instrucţiunile de folosire. Atenţie, însă! Un produs nu poate fi considerat cu defect doar pentru că un alt produs, cu măsuri îmbunătăţite de siguranţă, a fost creat mai târziu. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsul cu defect îi revine producătorului, care poate fi, după caz:
– fabricantul produsului finit al unei materii prime sau părţi componente ale produsului;
– orice persoană care se prezintă ca producător, prin faptul ca îşi înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;
– orice altă persoană care importă un produs în România/din Uniunea Europeană în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activităţii proprii de comercializare în cadrul societăţii;
– fiecare furnizor al produsului respectiv, dacă producătorul unui produs nu poate fi identificat şi dacă furnizorul nu comunică consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp rezonabil, datele de identificare ale producătorului sau ale persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispoziţie este valabilă şi pentru un produs importat, în cazul în care produsul nu indică identitatea importatorului, chiar dacă este precizat numele producătorului.
Prin pagubă se înţelege deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defect, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei sau consumului privat şi să fi fost folosit de dumneavoastră pentru uz sau consum personal. De asemenea, valoarea acestuia trebuie să fie mai mare de 200 lei pentru produsele achiziţionate din România, respectiv 500 Euro pentru produsele achiziţionate din Comunitate.

În ce condiţii se poate angaja răspunderea producătorului?

Răspunderea pentru produse este o noţiune largă, atât din punctul de vedere al persoanelor între care operează, cât şi în ce priveşte natura şi felul răspunderii. Din punctul de vedere al persoanelor între care operează se constată că răspunderea pentru produse poate interveni între următoarele persoane: producători şi ceilalţi participanţi la circuitul producţie-distribuţie-consum, precum şi între producători şi cei asimilaţi de lege acestora, pe de o parte şi consumatori, pe de altă parte. În ce priveşte natura răspunderii pentru produse, aceasta poate fi penală, contravenţională sau civilă. Felul răspunderii – contractuală sau delictuală – diferă, în principiu, în funcţie de existenţa sau inexistenţa unei legături contractuale între producător şi dumneavoastră şi de natura prejudiciului. Când însuşi produsul defectuos constituie prejudiciul, în sensul că nu corespunde necesităţilor în vederea cărora a fost achiziţionat, de exemplu congelatorul cumpărat de dumneavoastră nu îngheaţă, operează răspunderea legală, fundamentată pe obligaţia de garanţie împotriva viciilor aparente sau ascunse ale produsului. Răspunderea producătorului operează indiferent dacă între el şi dumneavoastră există sau nu raporturi rezultate din încheierea unui contract, aceasta putând fi angajată atât pentru prejudiciul actual cât şi pentru cel viitor. Aceasta nu exclude posibilitatea ca, în cazul în care prejudiciile cauzate de produsul cu defecte nu intră în domeniul de aplicare al Legii nr.240/2004, să pretindeţi despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau extra contractuale ori a altui regim special de răspundere existent la acel moment.

Poate fi producătorul exonerat de răspundere?

Există câteva cazuri în care producătorul nu este răspunzător în cazul în care dovedeşte că nu este el cel care a pus în circulaţie produsul respectiv. De exemplu, se subînţelege că punerea în circulaţie reprezintă acea acţiune prin care produsul respectiv este disponibil, pe piaţă, pentru prima dată în vederea distribuirii sau utilizării. Dacă producătorul încredinţează produsul unei anumite persoane pentru a-l încerca, de exemplu, un autoturism, nu înseamnă că l-a pus în circulaţie; de asemenea nu se consideră pus în circulaţie dacă produsul a fost furat şi hoţul l-a utilizat el însuşi sau l-a introdus pe piaţă. De asemenea, producătorul este exonerat de răspundere dacă defectul nu a existat la data la care acesta a fost pus în circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului din cauze neimputabile lui.

Cum se poate acţiona împotriva producătorului?

Pentru a vă valorifica drepturile trebuie să introduceţi o acţiune în justiţie în termen de 3 ani de la momentul în care dumneavoastră aţi avut cunoştinţă de prejudiciu, de defect şi de identitatea producătorului. Acţiunea trebuie introdusă înainte de împlinirea termenului de 10 ani de la punerea în circulaţie a produsului. Acţiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenţa instanţei de judecată în a cărei rază teritorială s-a produs paguba, se afla sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului.

Sursa: Centrul European al Consumatorilor din Romania

Ultima oră
Pe aceeași temă