1 C
Bucharest
Thursday, 7 December 2023
HomeSpecialPosta redactiei

Posta redactiei

Trebuie sa va prezentati la Oficiul Comercial 2

Doamna Elvira Stoicescu din Bucuresti ne-a rugat sa o lamurim in privinta modului de calculare a consumului de energie electrica. Pentru aceasta ne-am adresat SC “Electrica Muntenia Sud” SA, care ne-a comunicat urmatoarele:
“La FDFEE Electrica Muntenia Sud, emiterea facturilor de energie electrica se face lunar prin estimarea consumului de energie electrica pe baza unei “Conventii de consum” despre care consumatorii au fost informati. Regularizarea se face de regula la trei luni prin citirea indexului real al contorului de energie electrica. Pentru emiterea de facturi lunare cu un consum estimat cat mai apropiat de consumul real, rugam titularul de contract furnizare energie electrica sa se prezinte la Oficiul Comercial nr. 2, Sos. Stefan cel Mare nr. 234, sector 2 (telefon 212.42.61) pentru:
– completarea unei conventii de consum in care sa se mentioneze consumul lunar estimat care-l doreste sa fie facturat. Oficiul Comercial emite si facturi la cerere in baza indexului prezentat de consumator, urmand ca o data la trei luni sa permita accesul personalului nostru la echipamentul de masurare a energiei electrice in vederea citirii si emiterii facturii de regularizare;
– completarea si depunerea formularului tipizat, conceput de Societatea Romana de Radiodifuziune/Televiziune (pentru nedetinere aparatura de receptie), singurul document in baza caruia se va aplica scutirea taxelor. Scutirea va fi operata in baza de date incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus formularul;
– completarea si depunerea formularelor tipizate pentru aplicarea tarifului social, deoarece incepand cu 1.11.2005 acesta se aplica numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie, conform Ordinului ANRE 28/14.06.2005 si Ordinului ANRE nr. 38/09.09.2005. In cazul in care nu indepliniti conditiile mai sus mentionate, facturile de energie electrica se vor emite la tariful CR Ð de tip monom cu rezervare.
Pentru taxele radio/TV facturate anterior, furnizorul de energie electrica nu este in masura a face nici un fel de restituiri sau anulari de taxe radio/TV, aceasta solicitare urmand sa o adreseze titularul contractului de furnizare energie electrica celor doua societati.
Factura emisa in data de 17.10.2005, in valoare de 22,03 RON, pentru perioada 10.09.2005-17.10.2005, factura de estimat conform unei “conventii de Consum”, este corect intocmita si a fost achitata in data de 28.11.2005″.

Pentru a primi renta viagera, terenurile nu pot fi vandute statului

Intrebarea doamnei Aurelia Georgescu din Bucuresti se referea la primirea rentei viagere si, in acest sens, cui poate vinde terenul: statului sau persoanelor particulare?
Conform prevederilor Titlului XI, din Legea 247/2005, se acorda o renta viagera agricola persoanelor fizice in varsta de peste 62 de ani care detin in proprietate pana la 10 ha de teren agricol si care se instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza terenuri agricole. Rentierul agricol, dupa instrainarea/arendarea terenului agricol, poate sa detina pentru folosinta proprie teren agricol in suprafata de maxim 0,5 ha. Pentru a beneficia de renta agricola, terenurile nu vor fi arendate sau vandute statului roman. Statul roman nu cumpara si nu ia in arenda terenuri agricole, se precizeaza in raspunsul primit de la Agentia Domeniilor Statului.

Problema respectiva tine de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Referitor la scrisoarea dlui Coriolan Grozescu, care solicita informatii privind acordarea unor compensari materiale in schimbul cupoanelor-talon pentru calatoria cu reducere 50% a pensionarilor, ne-am adresat pentru solutionare SNTFC “CFR Calatori”. Ne-au fost aduse la cunostinta urmatoarele date de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori:
“Conform art. 4 alin. 2 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 71/2004, pensionarilor li se vor acorda produse alimentare in schimbul cupoanelor-talon nefolosite pentru calatoria cu reducere 50% a pensionarilor, incepand cu anul 2005; in prezent nu se poate pune in aplicare aceasta prevedere a OUG nr. 71/2004 deoarece nu s-a reglementat printr-un act normativ modul de compensare in produse alimentare a cupoanelor-talon acordate beneficiarilor Legii nr. 147/2000.
SNTFC “CFR Calatori” SA nu va fi implicat in distribuirea produselor alimentare in schimbul cupoanelor-talon pentru calatoria cu reducere 50% a pensionarilor.
Pentru a afla mai multe detalii referitoare la elaborarea actului normativ privitor la modul de acordare a produselor alimentare in schimbul cupoanelor-talon pentru pensionari va puteti adresa Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Personalul de specialitate juridica

Raspunzand dlui Anica Toader, din Turda, mentionam ca, prin aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii aparut in M.O. nr. 867 din 27.09.2005, personalul de specialitate juridica de conducere si de executie din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat judecatorilor si procurorilor pe durata indeplinirii functiei. Poate ocupa un post de personal de specialitate juridica de executie, asimilat judecatorilor si procurorilor, in aparatul propriu al Consiliului persoana care indeplineste conditiile prevazute de art. 13, lit. a)-e) din Legea 303/2004 si care a promovat concursul sau examenul organizat de Consiliu. Pentru inscrierea la concurs sau examen candidatii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: cerere-tip; copie de pe actul de identitate; copie de pe certificatul de nastere si certificatul de casatorie; copie de pe diploma de licenta si foaia matricola a anilor de studii; certificatul de cazier judiciar; certificatul de cazier fiscal; curriculum vitae; copie de pe carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate; chitanta de plata a taxei de inscriere; doua fotografii tip buletin. Candidatii care sunt angajati vor depune si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Cei care nu au fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.

Cele mai citite
00:01:46

Cum se pregătește echipa de eliminare a bombelor de la Paris pentru Jocurile Olimpice

Echipa de eliminare a bombelor poliției din Paris se așteaptă ca Jocurile Olimpice din 2024 să fie o „provocare considerabilă”. Reuters are o imagine...

Ministrul britanic al imigrației, Robert Jenrick, a demisionat miercuri

Ministrul britanic al imigrației, Robert Jenrick, a demisionat miercuri, a declarat ministrul de interne James Cleverly, după ce guvernul a publicat un proiect de...

SUA acuză patru soldați ruși de crime de război împotriva unui cetățean american

Statele Unite(SUA) au acuzat patru soldați ruși de crime de război săvârșite împotriva unui cetățean american în timpul invaziei Rusiei în Ucraina, a anunțat...
Ultima oră
Pe aceeași temă