28.9 C
București
duminică, 21 iulie 2024
AcasăSpecialMinisterul Educaţiei vrea de la Parchet inventarul tuturor dosarelor de fraudă la...

Ministerul Educaţiei vrea de la Parchet inventarul tuturor dosarelor de fraudă la examenele naţionale din acest an. Remus Pricopie, ministrul de resort : „Vom face o analiză pe fiecare caz în parte. Vreau să mă asigur că legea se aplică în fiecare caz în

Ministrul Educafliei, Remus Pricopie, a declarat cæ a cerut Parchetului un inventar al tuturor dosarelor aflate în lucru privind fraude la bacalaureat, atât cele deschise dupæ examenul din iunie-iulie, cât øi cele din anii anteriori, precizând cæ vrea sæ se asigure cæ legea se aplicæ în fiecare caz, anunţă Mediafax.

 

Remus Pricopie a spus duminicæ, într-o conferinflæ de presæ, cæ atunci când va veni de la Parchet aceastæ situaflie, va fi fæcutæ o analizæ pe fiecare caz în parte.

 

Ministrul Educafliei a mai spus a cerut atât situaflia dosarelor deschise dupæ sesiunea din iunie-iulie a examenului de bacalaureat, cât øi cauzele din anii anteriori, precizând cæ sunt øi dosare mai vechi în care nu øtie sæ existe decizii.

 

„Am cerut aceastæ situaflie, când ea va veni, vom face o analizæ pe fiecare caz în parte. Vreau sæ mæ asigur cæ legea se aplicæ în fiecare caz în parte”, a spus ministrul Educafliei.

 

Remus Pricopie a precizat cæ atunci când o persoanæ este arestatæ într-un dosar, contractul acesteia de muncæ este suspendat imediat, lucru care s-a întâmplat øi dupæ ancheta de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Capitalæ privind suspiciuni de fraudæ la bacalaureat. El a precizat cæ în cazul de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” Inspectoratul Øcolar al Municipiului Bucureøti a intervenit imediat øi a luat decizia demiterii conducerii, suspectate de fapte de corupflie.

 

Ministrul a flinut sæ precizeze cæ la titularizare a fost un caz al unui fost profesor condamnat, care a executat pedeapsa øi care dorea sæ reintre în sistem.

 

„În urma verificærilor, am væzut cæ legea era permisivæ”, a spus Pricopie, færæ sæ facæ alte precizæri privind acest caz.

 

Anchetatorii au fæcut, la 1 iulie, în prima zi a examenelor scrise de la bacalaureat, percheziflii la Liceul „Bolintineanu”, cu sprijinul SRI, Direcfliei Generale Anticorupflie øi Polifliei Capitalei. În timpul perchezifliilor s-au gæsit sume de bani în sælile de examen, inclusiv asupra unor profesori.

 

La câteva ore dupæ susflinerea probei la Limba românæ, Inspectoratul Øcolar al Municipiului Bucureøti a anunflat cæ au fost schimbafli cei cinci membri ai comisiei de bacalaureat, precum øi cei 32 de profesori supraveghetori de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, iar directorul øi directorul adjunct ai øcolii au fost demiøi, pentru presupuse fapte de corupflie. Totodatæ, ISMB a dispus eliberarea din funcfliile a directorului Øcolii Gimnaziale nr. 178, care avea øi rolul de vicepreøedinte al comisiei din centrul de examen.

 

Cinci profesori din comisia de examen øi 32 de profesori supraveghetori la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” au fost audiafli în 1 iulie, la Poliflia Capitalei.

 

Ulterior, din 5 iulie, zeci de elevi de la Liceul „Bolintineanu” au fost audiafli la sediul Polifliei Capitalei, în dosarul fraudelor de la bacalaureat, majoritatea lor afirmând cæ s-ar fi strâns, în liceu, sume de bani.

 

În 23 august, procurorii Parchetului Capitalei i-au trimis în judecatæ în acest dosar pe fosta directoare a Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din Bucureøti Costica Værzaru, pe Mimioza Maria Vulcu, fosta vicepreøedintæ a comisiei de examen, pe Elena Dumitru, secretara liceului øi pe Gina Ciontu, membræ în comitetul de pærinfli.

 

Potrivit rechizitorului, în perioada mai-iunie 2013, Costica Værzaru, în calitate de director al Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, cu sprijinul Ginei Ciontoiu, membræ a comitetului de pærinfli, a pretins øi primit bani de la elevi înscriøi la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2013, pentru a-øi folosi influenfla faflæ de membrii comisiei de bacalaureat øi faflæ de cadrele didactice cu atribuflii de supraveghere, în scopul promoværii examenelor de cætre respectivii candidafli.

 

Procurorii susflin cæ sumele de bani colectate urmau sæ fie date cadrelor didactice supraveghetoare, atât direct de cætre directoare, cât øi ascunse în pachete de fligæri, reviste sau ziare aflate pe catedrele din sælile de examinare.

 

În documentul citat se mai precizeazæ øi cæ fosta directoare a Liceului „Bolintineanu”, în 25-30 iunie, a fæcut øi demersuri pentru desemnarea unor membri øi a unor supraveghetori asupra cærora sæ-øi poatæ folosi influenfla pentru fraudarea examenului.

 

Procurorii continuæ cercetærile pentru presupuse fapte de corupflie, într-un dosar separat, în cazul unor profesori supraveghetori øi elevi de la Liceul „Bolintineanu”.

 

Într-un alt dosar, în 21 august, procurorii Direcfliei Naflionale Anticorupflie i-au trimis în judecatæ pe preøedintele, vicepreøedintele øi membrii comisiei de bacalaureat de la Liceul „Ion Bænescu” din Mangalia, precum øi doi elevi elevi øi doi pærinfli, fiind acuzafli de dare øi luare de mitæ pentru fraudarea examenului susflinut în iunie-iulie.

 

Procurorii au arætat, în rechizitoriul trimis instanflei, cæ în cursul lunii iulie – iulie, Gheorghe Amza, preøedintele comisiei de bacalaureat de la Liceul Tehnologic „Ion Bænescu” din Mangalia, a primit mitæ, prin intermediari, de la mai mulfli candidafli la examen, suma totalæ de 3.000 de euro øi contravaloarea cazærii într-un hotel din stafliunea Saturn, în cuantum de 1.863 de lei, øi a serviciilor de masæ, pentru a-i ajuta sæ promoveze fraudulos proba la disciplina chimie.

 

Anchetatorii au stabilit cæ Gheorghe Amza øi cadrele didactice au primit banii prin intermediul candidaflilor la examen Boboøatu øi Stângaciu, precum øi al pærinflilor Alexoiu øi Urziceanu, care înaintea examenului au strâns bani de la elevii care se pregæteau sæ susflinæ examenul la Liceul „Ion Bænescu” din Mangalia.

 

În 12 august, DNA a anunflat cæ a fost începutæ urmærirea penalæ faflæ de 96 profesori, absolvenfli de licee øi pærinfli ai acestora, pentru presupuse infracfliuni de corupflie sævârøite la examenul de bacalaureat susflinut în judeflul Ialomifla, în iunie-iulie 2012.

 

Otilia Dumitru, inspector øcolar general la Inspectoratul Øcolar Judeflean (ISJ) Ialomifla øi preøedinte al Comisiei judeflene de bacalaureat, este acuzatæ de constituire a unui grup infracflional organizat øi complicitate la trafic de influenflæ în formæ continuatæ. În acelaøi dosar sunt cercetafli, Nica Balaciu, profesor de psihologie øi director la Liceul Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia, preøedinte al Centrului zonal de evaluare 100, Cætælin Gogotæ, profesor de Geografie la Grupul Øcolar Vlædeni, membru în cadrul Centrului zonal de evaluare 200, profesorii evaluatori Sorin Stere, Marius Curt, Cristian Manea, Elena Dulcinica Sandu øi Ræzvan Marius Dinu, pentru constituire a unui grup infracflional organizat øi trafic de influenflæ în formæ continuatæ. Totodatæ, Liviu Radu Bâra, profesor de matematicæ øi director adjunct la Grupul Øcolar „Sfânta Ecaterina” din Urziceni, este acuzat în aceeaøi cauzæ de trafic de influenflæ în formæ continuatæ.

 

Alæturi de aceøtia sunt cercetafli 87 de absolvenfli de licee øi pærinfli, pentru cumpærare de influenflæ.

 

Potrivit procurorilor anticorupflie, profesorii cercetafli în acest dosar au cerut øi primit de la absolvenfli sau de la pærinflii acestora sume cuprinse între 100 de euro øi 1.300 de lei pentru fiecare disciplinæ de concurs, pentru a le acorda note mai mari sau a le asigura promovarea examenului de bacalaureat susflinut în iunie-iulie 2012, în judeflul Ialomifla.

 

DNA mai are un dosar în lucru care vizeazæ suspiciunea de fraudæ la bacalaureatul susflinut la Sibiu. În aceastæ cauzæ, DNA Alba-Iulia a început urmærirea penalæ faflæ de Sorin Joantæ, inspector øcolar øi preøedinte al Comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare Sibiu, pentru trafic de influenflæ, Viorel Giupanæ, funcflionar la Colegiul Tehnic „Independenfla” din Sibiu, pentru trafic de influenflæ, øi Toma-Øtefan Stancæ, candidat la examenul de bacalaureat, pentru cumpærare de influenflæ.

 

Procurorul øef al Direcfliei Naflionale Anticorupflie, Laura Codrufla Kovesi, declara în 5 iulie cæ, în anii trecufli, DNA a mai instrumentat astfel de dosare de corupflie, fiind întocmite rechizitorii, iar în cel puflin øase cazuri existæ hotærâri definitive de condamnare.

Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă