14.1 C
București
sâmbătă, 23 octombrie 2021

Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice și amenajarea unei reţele de observatoare (în special pentru birdwatching)

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării anunță începerea proiectului « Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice  si amenajarea  unei reţele de observatoare (in special pentru birdwatching) » finanțat prin Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013 (Măsura 1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor prin sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism şi prin promovarea ecoturismului, Acţiunea 6: Identificarea și valorificarea de rute turistice cu specific pescăresc, Indicator 1: Marcarea, crearea de facilitati pe rutele turistice si amenajarea unei retele de observatoare, în special pentru birdwatching) – 20 trasee locale).

Proiectul se va implementa în perioada ianuarie – septembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 4.033.761,12 lei.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie promovarea ecoturismului în RBDD şi dezvoltarea infrastructurii și serviciilor legate de turism.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt crearea de facilităţi în desfăşurarea activităţilor tipice de ecoturism în Rezervația Biosferei Delta Dunării prin construirea şi instalatea de panouri informative care să marcheze traseele turistice; amenajarea unei retele de observatoare, în special pentru păsări; crearea de noi locuri de muncă.

Cele mai importante activităţi ale proiectului sunt reprezentate de: elaborarea proiectului de execuţie “Marcarea, crearea de facilităţi pe rutele turistice  si amenajarea  unei reţele de observatoare (in special pentru birdwatching)“ şi a aplicației „Harta digitală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”; executarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru foişoarele de observaţie şi panourile de semnalizare – informare privind traseele turistice în zonele FLAG Delta Dunării; auditul financiar independent al proiectului; informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele acestuia precum și asistența financiară nerambursabilă; managementul proiectului.

În vederea respectarii statutului de protecţie şi conservare habitatelor şi speciilor sălbatice din RBDD, pentru a evita accesul turiștilor în zone nepermise (campare care contribuie la degradarea factorilor de mediu din zona; recoltare de plante; pescuit în zone nepermise; aprinderea focului în locuri neamenajate în acest scop), prin prezentul proiect se propune crearea de facilități în vederea desfășurării activităților tipice de ecoturism, inclusiv amenajări pentru informarea turiștilor (amplasarea panourilor de informare și avertizare) și posibilitatea de a beneficia de facilitățile zonei (observarea păsărilor; admirarea peisajului deltei), prin care se impune respectarea prevederilor legale privind practicarea ecoturismului în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Ultima oră
Pe aceeași temă