18 C
București
miercuri, 20 octombrie 2021

Bacul internaţional, poarta spre universităţi prestigioase

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” din Călăraşi este primul liceu de stat din România autorizat să organizeze Diploma Programme (DP) şi International Baccalaureate (IB). Acum, IB se susţine în două licee particulare din Capitală: Şcoala Americană şi Şcoala Internaţională „Mark Twain”. Deşi acum se loveşte de alte probleme financiare, având în vedere că profesorii implicaţi în DP trebuie plătiţi, conducerea Colegiului „Barbu Ştirbei” speră să rezolve pe plan local acest aspect, iar din anul şcolar 2010-2011 să înceapă efectiv programul. Cu atât mai mult cu cât există solicitări nu doar din partea elevilor din Călăraşi, ci şi din alte zone ale ţării. DP se desfăşoară pe durata a doi ani, în clasele a XI-a şi a XII-a. Seriozitatea Bacalaureatului Internaţional este conferită şi de modul în care se face evaluarea elevilor. Toate lucrările candidaţilor, inclusiv eseul de 4.000 de semne scris pe o temă aleasă, sunt evaluate de profesori din afara ţării, ceea ce oferă elevului cu diplomă IB un statut privilegiat în elita universitară. Bacalaureatul Internaţional este un program înfiinţat în 1968 în Elveţia, în prezent fiind 2.823 de şcoli acreditate în 138 de ţări. Diploma IB acordată la Geneva este recunoscută în majoritatea ţărilor europene.

O altă abordare

În România, programul privind IB a fost iniţiat de Fundaţia Codecs pentru Leadership, preşedintele acesteia fiind un susţinător fervent al acestui tip de bacalaureat, foarte apreciat de peste 2.000 de universităţi de renume din lume. Suplimentar Colegiului „Barbu Ştirbei” din Călăraşi, care are o existenţă de 125 de ani în peisajul învăţământului românesc, alte două unităţi liceale sunt în proceduri pentru autorizare. Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” din Ploieşti este ¬într-o fază foarte avansată, acum aşteptând vizita din Elveţia. Fără cine ştie ce suport din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, colegiul din Călăraşi a reuşit să primească certificarea cu sprijinul consistent al trustului Tenaris Silcotub, care a asigurat fondurile pentru toate taxele necesare autorizării. Şi la celelalte unităţi candidate sprijinul financiar vine tot din partea unor companii private, a căror conducere înţelege să investească în viitorii lideri.
„Diploma Programme abordează educaţia într-o altă manieră. Încurajează creşterea socială, emoţională, personală şi intelectuală a tinerilor, expunându-i pe aceştia tuturor domeniilor cunoaşterii şi aducând în joc tradiţiile importante ale învăţării limbilor străine, disciplinelor umaniste, ştiinţelor, matematicii şi artelor”, spune Marian Staş, preşedintele Fundaţiei Codecs pentru Leadership.

Cele trei componente specifice IB sunt Eseul extins, CAS – Creativity, Action, Service şi Teoria cunoaşterii. CAS urmăreşte dezvoltarea creativă, psihologică şi socială a personalităţii elevilor, promovând învăţarea prin descoperire, prin acţiune manifestată logic, creativ, fizic şi psihic. Elevii sunt încurajaţi să-şi etaleze talentele sociale, energiile, pasiunile în sprijinul întregii comunităţi, experienţe multiple în urma cărora vor reuşi ¬să-şi consolideze anumite convingeri, să-şi descopere anumite laturi ale personalităţii, să lucreze în echipă, să-şi asume noi roluri în existenţa lor.
Activităţile pe care le vor desfăşura elevii sunt cuprinse în trei mari arii de dezvoltare. Creativitatea va acoperi o scară largă de arte şi manifestări artistice (competiţii literare, scriere de proiecte, alcătuirea de reviste şcolare, cercuri de lectură, teatru, design, galerii foto etc.). Acţiunea va implica participarea tinerilor la diverse activităţi pe grupe sau individuale, naţionale şi internaţionale (sport, expediţii cu teme diversificate, dans sportiv sau de societate). Serviciile vor consta în programe multiple care să dezvolte capacitatea elevilor de integrare, toleranţă, interacţiune, interculturalitate (educaţie etică prin activităţi de voluntariat în diverse domenii). Pe tot parcursul activităţilor CAS în care sunt implicaţi, elevii vor trebui să completeze un jurnal al experienţelor prin care trec.

Scriere de proiecte

Bacalaureatul Internaţional îşi propune să încurajeze tinerii din întreaga lume să devină activi, plini de compasiune, capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii şi să înţeleagă că şi alţi oameni, cu toate diferenţele dintre ei, pot să aibă dreptate.
Cursul Teoria Cunoaşterii, o altă componentă a IB, care este complet nou pentru învăţământul românesc, înseamnă o reflecţie asupra tuturor schimbărilor culturale profunde. Elevii nu vor mai acumula alte cunoştinţe, ci vor fi provocaţi să răspundă unor întrebări de genul „Ce ştiu?”, „Cum ştiu?”, „Ce este cunoaşterea?”, „Cum se dezvoltă ea?”, „Care îi sunt limitele?”, „Cine este posesorul cunoaşterii?”, „Care este valoarea cunoaşterii?”, „Care sunt implicaţiile de a avea sau nu cunoştinţe?” etc. Elevilor li se cere să se întrebe de unde vine tot ceea ce ştiu ei şi, rezumând, „vor învăţa să înveţe”. Taxele de înscriere şi susţinere a unui examen din cadrul IB sunt de aproximativ 50 lire şi ar putea fi susţinute şi la noi de stat, aşa cum se întâmplă în multe alte ţări (Finlanda, Danemarca etc.). Informaţii suplimentare privind IB sunt disponibile la adresa www.ibo.org.

PROGRAMĂ

Elevul poate alege pentru examen şase materii din şase grupe de studiu. Trei materii trebuie selectate la nivel standard (Sandard Level), celelalte trei, considerate a fi materiile ce vor constitui opţiunea pentru etapa universitară, fiind studiate la nivel înalt (Higher Level).
Oferta DP a Colegiului „Barbu Ştirbei” cuprinde Limba şi literatura română şi universală (grupa 1), Limba şi literatura engleză (grupa 2), Geografie (grupa 3, iar în viitor se va introduce şi Istoria), Chimie şi Fizică (grupa 4, urmând a se introduce şi Biologia), Matematică (grupa 5), Limba franceză, Informatică,
Teatru (grupa 6, cursuri opţionale).
Suplimentar celor şase materii, în cadrul DP elevii vor studia trei componente specifice IB: Eseul extins, CAS – Creativity, Action, Service şi Teoria cunoaşterii. Program se derulează în limba engleză, exceptând Limbii române.

Ultima oră
Pe aceeași temă