Scandal în Sănătate. Furnizorii de servicii medicale sunt somați de Casa de Asigurări București să restituie peste 70 milioane de lei. Cum s-a ajuns în această situație

Furnizorii de servicii medicale din Capitală sunt somaţi de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti să restituie peste 70 milioane lei pentru serviciile prestate în perioada 2013-2015, fiind vorba de o serie de analize şi investigaţii imagistice decontate iniţial de CASMB la vremea respectivă, dar care acum sunt considerate fără acoperire contractuală.

Share

Elena Marinescu 0 comentarii

Actualizat: 15.03.2017 - 19:22

Furnizorii de servicii medicale din Capitală sunt somaţi de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti să restituie peste 70 milioane lei pentru serviciile prestate în perioada 2013-2015, fiind vorba de o serie de analize şi investigaţii imagistice decontate iniţial de CASMB la vremea respectivă, dar care acum sunt considerate fără acoperire contractuală.

Decizia survine unui control efectuat de Direcţia Generală de Monitorizare, Control şi Antifraudă din cadrul Casei Naționale de Sănătate, la nivelul CASMB, care a avut ca obiect verificarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale pentru perioada 2013-2015.

Prin Raportul de control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate s-a constatat încălcarea unor prevederi ale Normelor de aplicare a Contractului-cadru de către unii furnizori de servicii medicale şi s-au dispus măsuri în consecinţă, precizează Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Furnizori susţin, însă, că aceste servicii medicale au fost validate de prin SIUI şi decontate în mod normal.

PALMED: „Un demers îndoielnic“

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenţia cu privire la un demers cel puţin îndoielnic, în urma căruia operatori publici şi privaţi sunt obligaţi să restituie peste 70 de milioane de lei.

Organizaţia susţine că cei peste 100-150 de furnizori pe care îi reprezintă vor contesta în instanţă această măsură privind restituirea unor sume aferente serviciilor medicale paraclinice furnizate în perioada 2013-2015 persoanelor asigurate şi decontate operatorilor publici şi privaţi în baza contractelor pe care aceştia le aveau cu respectiva instituţie publică. 

Cristian Hotoboc, preşedintele PALMED, a declarat pentru „România liberă” că „este vorba de un control făcut de CNAS iniţial pe jumătate din anul 2015, după care a fost extins până în 2013. Cei de la Casa de Asigurări sunau furnizorii – laboratoare şi centrele de analize medicale şi investigaţii imagistice anunţându-i că, în urma redistribuirii de luna precedentă, mai pot presta servicii în plus faţă de plafonul pe care îl au încă nu ştiu ce sumă. Acest lucru se întâmpla prin e-mail sau telefonic, iar atunci când erau anunţaţi, furnizorii începeau să lucreze. Din acel moment, până când Casa de Asigurări trimitea actul adiţional ca să facă majorarea de sume, CNAS susţine că acei bani sunt, practic, folosiţi de furnizori fără acoperire contractuală şi le impută acum celor de la CASMB să recupereze sumele respective”.

Pacienţii, exceptaţi sau nu de la plata prejudiciilor?

Deşi PALMED susţine că “o invalidare netemeinică şi retroactivă a serviciilor medicale furnizate şi decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate generează necesitatea şi obligativitatea furnizorilor de servicii medicale de a recupera sumele respective de la beneficiarii acelor servicii, chiar dacă aceştia beneficiau, la data acordării, de calitatea de asigurat”, CASMB precizea­ză că “asiguraţii care au beneficiat de serviciile medicale nu vor avea de suferit nici un fel de consecinţe, aspectele constatate care fac obiectul Raportului de control fiind o procedură derulată strict între instituţie şi furnizorii de servicii medicale”. Totodată, este menţionat faptul că furnizorii de servicii medicale au posibilitatea de a contesta măsurile dispuse, în conformitate cu prevederile contractuale, în termenul legal.  

CONFLICT. Lista nemulțumirilor

- Furnizarea serviciilor medicale şi, implicit, decontarea acestora se face în strictă concordanţă cu cadrul normativ aplicabil şi cu instrucţiunile de ordin administrativ primite de furnizori de la casele de asigurări de sănătate, inclusiv de la CASMB;
 - Serviciile medicale al căror cost este suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate fac obiectul unei raportări riguroase şi al unui mecanism de verificare-validare din partea CASMB, anterior decontării, ceea ce implică, în mod evident, o responsabilitate şi o responsabilizare din partea acesteia;
- Sumele decontate entităţilor contractante, publice sau private, sunt supuse verificării stricte din punct de vedere al realităţii serviciilor furnizate, plăţile fiind efectuate în baza documentaţiei contractuale redactate de către CASMB;
- Simpla invocare a unui document emis în urma unui control ce a fost efectuat la sediul CASMB de CNAS nu poate, din punct de vedere legal, să constituie temei pentru reţineri arbitrare de fonduri supuse decontării;
- Furnizorii de servicii medicale, publici şi privaţi, care au primit notificările menţionate nu au făcut obiectul respectivei acţiuni de control şi, prin urmare, nu au fost în măsură să prezinte documente justificative care să ateste realitatea şi exactitatea elementelor prezumat a fi fost invocate în cadrul acţiunii de control;

CASMB nu a contestat realitatea serviciilor anterior acceptate spre decontare;

- Furnizorilor de servicii medicale notificaţi nu le-a fost adusă la cunoştinţă săvârşirea unor eventuale fapte ilicite, respectiv producerea vreunui eventual prejudiciu, ca urmare a faptelor proprii şi un temei legal al demersului CASMB.

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...