Scandalul fabricilor de diplome de la Arad: Studenții au tăcut, ARACIS s-a făcut că nu vede neregulile de la Universitățile ”Vasile Goldiș” și ”Aurel Vlaicu”

Instituția care evaluează învățământul românesc, ARACIS, recunoaște că a descoperit, în urmă cu mai mulți ani, nereguli la Universitățile „Vasile Goldiș“ și „Aurel Vlaicu“ din Arad, dar nu a luat nicio măsură.

Share

Petre Badica 0 comentarii

Actualizat: 02.08.2017 - 11:56

Instituția care evaluează învățământul românesc, ARACIS, recunoaște că a descoperit, în urmă cu mai mulți ani, nereguli la Universitățile „Vasile Goldiș“ și „Aurel Vlaicu“ din Arad, dar nu a luat nicio măsură.

Săptămâna trecută, „România liberă“ a prezentat, în exclusivitate, documente care atestau faptul că Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a evaluat, în mai multe rânduri, două universități din Arad, cărora le-a acordat calificative extrem de slabe. Acest fapt ar fi trebuit să determine închiderea acelor instituții.


 

Știm că aveți dreptate

Agenția nu a vegheat, însă, nici măcar dacă universitățile  „Vasile Goldiș“ și „Aurel Vlaicu“ din Arad își îmbunătățesc standardele de management, deși erau obligate prin lege să realizeze acest lucru în termen de un an. Tolerarea acestei stări de fapt a făcut ca, săptămâna trecută, să asistăm la peste 100 de percheziții domiciliare la cadre didactice și studenți din cadrul celor două instituții, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție. Au fost reținute mai multe persoane, s-au ridicat 350.000 de euro și s-a descoperit că fabricile de diplome mergeau atât de bine încât pentru a finaliza cursurile studenții nu trebuiau să cunoască nici măcar limba română.

ARACIS a recunoscut autenticitatea documentelor prezentate de „România liberă“, calificativele acordate universităților și faptul că acestea și-au continuat netulburate activitatea. Cu toate acestea, a pasat responsabilitatea în sarcina studenților. „Prin lege, -ARACIS este singura agenție națională abilitată prin acreditare a Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (…) care efectuează evaluări instituționale și programne de studii, în conformitate cu Standardele și Liniile Directoare Europene. Aceste evaluări se fac în baza următoarelor elemente: rapoarte de autoevaluare, întocmite de instituțiile de învățământ superior, atât pentru acreditarea instituțională, cât și pentru autorizarea și acreditarea programelor de studii și prin vizite pentru a verifica modul cum funcționează mecanismele de asigurare a calității, în baza legislației actuale, aplicării regulementelor și procedurilor prevăzute în Carta Universitară. În timpul acestor vizite au loc discuții, în afara conducerii instituției, cu studenți, absolvenți, angajatori la care nu participă niciun cadru didactic”, ne explică Agenția modul de analiză a universităților.Încredere limitată, dar continuați

ARACIS mai arată că “situația concretă privind evaluarea celor două universități efectuată sintetic se prezintă astfel: Universitatea Aurel Vlaicu a fost evaluată, în anul 2013, când a primit calificativul încredere limitată, precum și în anul 2015, când a primit același calificativ, având în vedere faptul că nu au fost eliminate deficiențele constatate în domeniile capacitate instituțională, eficacitate educațională și managementul calității.

În cadrul vizitei au avut loc discuții cu studenții, absolvenții și angajatorii. Nu a existat nicio semnalare din partea acestora a unor nereguli existente în procesul de învățământ și de acordare a diplomelor. Raportul Consi-liului ARACIS privind concluziile evaluării a fost înaintat Ministerului Educației“.

Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a fost evaluată instituțional în anul 2015, în urma evaluării primind  calificativul lipsă de încredere, ca urmare a nerespectării standardelor de calitate în domeniile capacitate instituțională, eficacitate instituțională și managementul calității. Raportul Consiliului ARACIS privind concluziile evaluării a fost înaintat Ministerului Educației, explică Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Concluzia admisă și de ARACIS este că existau foarte mari nereguli, cunoscute și la nivelul Ministerului Educației. Cine trebuia să ia măsuri pentru ca universitățile să-și îmbunătățească standardele și, implicit, să se evite momentul în care procurorii lansează grave acuzații de corupție?

Răspund tot reprezentanții „controlorului“: „În concluzie, ARACIS, în procesul evaluării modului de asigurare a calității, nu poate depăși limitele stabilite prin lege. În baza evaluărilor efectuate, ARACIS propune ministerului de profil autorizarea/acreditarea instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii”. Cum fabricile de diplome au mers la capacitate maximă multă vreme după ce ARACIS a descoperit neregulile de mai sus, rezultă că Agenția este cel puțin complice. Avea la îndemână posibilitatea de a propune neacreditarea ins-tituțiilor de învățământ din Arad, dar nu a făcut-o. Lucrăm cu materialul clientului

Într-un răspuns acordat „României libere“, și Ministerul Educației aruncă răspunderea în curtea ARACIS.

Secretarul de stat Gigel Paraschiv admite că la nivelul ministerului se cunoștea situația de la cele două universități dar „anual, prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Educației Naționale, se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, se stabilesc structura instituțiilor de învățământ superior, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locaţiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Această hotărâre de guvern se fundamentează pe baza rapoartelor Consiliului ARACIS sau ale unei alte agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate…“.

În cadrul vizitei au avut loc discuții cu studenții, absolvenții și angajatorii. Nu a existat nicio semnalare din partea acestora a unor nereguli existente în procesul de învățământ și de acordare a diplomelor. Raportul Consiliului ARACIS privind concluziile evaluării a fost înaintat Ministerului Educației.“

 

Citește totul despre:

Comentarii

loading...