"Investim în profesionalism"

Interviu cu dr. Filip Stanciu, director ştiinţific al Fundaţiei Lumina, coordonatorul pro­gra­melor de studii univer­sitare din cadrul nou-înfiinţatei instituţii de învăţământ superior din Bucureşti, ...

Share

Aida Danaila 0 comentarii

29.09.2010 - 18:34

Interviu cu dr. Filip Stanciu, director ştiinţific al Fundaţiei Lumina, coordonatorul pro­gra­melor de studii univer­sitare din cadrul nou-înfiinţatei instituţii de învăţământ superior din Bucureşti, care-şi deschide porţile pe 6 octombrie.

Din acest an uni­ver­sitar, o nouă insti­tu­ţie de în­vă­ţă­mânt superior îşi deschide porţile. Este vorba de Universitatea Lu­mi­na, a cărei misiune ne-o pre­zintă chiar conducătorul acesteia.

Sunt foarte multe universităţi de stat şi private în România. De ce era necesară o altă universitate şi ce aduce nou Universitatea Lumina ?

F.S. În toată Europa Unită sunt poli regionali de învăţământ superior. Aşa se face că în toată Europa de Vest există uni­versităţi regionale care reunesc institute de cercetare, facultăţi dintr-o zonă a Europei. Zona noastră de contact nu are ase­menea poli. De aceea am gândit că putem înfiinţa o universitate a Europei de Sud-Est, vorbesc despre Lu­mina, care să poată desfăşura activităţi de în_văţământ nu doar pentru studenţii din România, ci şi pentru cei din Balcanii de Vest (Bulgaria, Grecia) sau din ţări din zona Mării Negre, inclusiv Moldova. O a doua idee ţine de faptul că modelul de universitate pe care îl propunem se bazează şi pe succesul învăţământului primar, gimnazial şi liceal pe care Fundaţia Lumina l-a dezvoltat în ultimii ani cu succes. Evident că prin acest „lanţ trofic" univer­sitatea era ultimul tronson neabordat care să valorifice şi rezultatele învăţământului secundar. A treia idee ţine de faptul că această universitate, prin misiunea pe care şi-a asumat-o public, se doreşte a fi o uni­versitate deschisă, multi­cul­turală, inter şi transdisciplinară în care ponderea activităţilor didactice să fie cel puţin egală cu cea a cercetării, ştiindu-se faptul că marile universităţi ale lumii sunt axate pe cercetare.

Cum veţi aborda practica, având în vedere că acest aspect este reproşat permanent de angajatori absolvenţilor de facultate ?

F.S. În primul rând, studenţii vor putea face practică în labora­toarele noastre, cele zece de la specializările inginereşti fiind dotate la cel mai înalt nivel pe plan mondial, lucru admis de toţi specialiştii care le-au vizitat. Apoi, suntem orientaţi către parteneriatele publice şi private, studenţii noştri urmând să facă practică în firme foarte mari. Vrem să putem desfăşura acti­vităţi practice reale în care studentul să înveţe ceva bine şi la finalul studiilor chiar să se poată angaja şi să ştie ce să facă atunci când va deveni salariat.

Care este deviza acestei universităţi ?

F.S. Evoluăm sub un slogan care a fost enunţat în formula „Investim în profesionalism". Acest slogan nu este o vorbă în vânt şi Fundaţia Lumina îşi ia rolul în serios. De exemplu, asigurăm un anumit număr de burse de studiu dedicate per­formanţei şi astfel facilităm accesul tinerilor la studii în aceste momente de criză. Avem 60 de burse pentru cei cu performanţe care sunt chiar măsurabile, palpabile. Avem studenţi care şi-au câştigat bur­sele prin rezultatele la olim­pia­dele internaţionale, absolvenţi de la liceele noastre, dar şi de la alte unităţi de învăţământ. Apoi, programele noastre de licenţă au fost gândite în alt mod. Nu avem nevoie de un număr mare de studenţi, nu facem o afacere, dar ne intere­sează raportul pro­fesori-studenţi. La noi este vorba de un profesor la 11 studenţi, raport optim după toate teoriile pedagogice actuale. Toate programele de pregătire au şi componenta de ore de con­sultare cu profesorul cursului respectiv pentru studenţii care au nevoie de consultări supli­mentare. Încercăm să creăm un al mediu academic, multi­cultural, având la bază modelul european care este funcţional, deci un mediu educaţional similar şi comparabil cu cel occidental.

Citește totul despre:

Comentarii