Avem tot mai puține școli și grădinițe

Numărul școlilor și grădinițelor continuă să scadă, iar sindicaliștii din învățământ atrag atenția că Ministerul Educației urmărește reducerea efectivului de cadre profesori.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Actualizat: 17.09.2018 - 13:18

Numărul unităților de învățământ din România continuă să scadă. Și acest an școlar consemnează noi comasări de grădinițe, școli și licee. Acest lucru se traduce prin drumuri mai lungi de parcurs pentru mulți copii, până la școală sau grădiniță, prin reducerea numărului de cadre didactice sau obligarea acestora de a face naveta (nedecontată, în cele mai multe cazuri) și aglomerarea claselor cu copii, fapt ce contravine Legii Educației Naționale 1/2011 și îngreunează actul de învățământ.

Una dintre situațiile cele mai grave pare să fie în județul Bacău, acolo unde, potrivit inspectorului școlar general, Florin Lazăr, peste 20 de unități de învățământ au fost comasate începând cu acest an școlar. De asemenea, potrivit inspectorului școlar general, nicio unitate din județ nu are personalitate juridică, în urma reorganizării efectuate.

Județul Dâmbovița este, de asemenea, unul fruntaș la comasările de unități școlare. „În acest an școlar, au fost comasate 20 de unități - din cele 541 - din județ. Motivul este numărul redus de elevi. În cele mai multe cazuri este vorba de unități din zona rurală. Consiliile locale au hotărât comasările, iar noi ne-am dat acordul”, ne-a declarat inspectorul școlar general al județului Dâmbovița, Sorin Ion. Acesta susține că nu a primit niciun document de la Ministerul Educației Naționale (MEN) care să prevadă reducerea numărului de angajați ai Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), așa cum a circulat informația. „Am auzit și eu despre acest lucru, dar nu am primit nimic. Nu am informații despre un astfel de document. Cel puțin nu la noi în județ. În Dâmbovița nu ne confruntăm cu o problemă legată de numărul insuficient al cadrelor didactice”, ne-a mai spus inspectorul general al ISJ Dâmbovița.

În județele Bistrița-Năsăud, Buzău, Constanța și Vaslui, potrivit inspectorilor școlari generali, a existat câte o comasare, în cele mai multe cazuri, la unități de învățământ din mediul rural. În Capitală, în sectorul 4, consiliul local a votat pentru comasarea Liceului Dacia și a Liceului Tehnologic “Mircea Vulcănescu”, potrivit inspectorului școlar adjunct al ISMB, Diana Melnic.

Cu toate că, în multe cazuri, comasările de unități școlare erau cunoscute încă din iarnă, Ministerul Educației nu are nici până acum o evidență a situației din teritoriu.

Conform datelor MEN, “în ultimii doi ani școlari (2016-2017 și 2017-2018), reorganizarea rețelei școlare a vizat activitatea a aproximativ 200 de unități de învățământ (rețeaua fiind compusă din peste 17.000 de unități de învățământ)”. “Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare, conform prevederilor art. 61, alin. (2), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22, alin. (1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat (...), aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 5472/2017, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 23, alin. (1) din aceeași metodologie, organizarea rețelei școlare se realizează anual, în procesul de organizare a rețelei școlare unitățile de învățământ putându-și păstra statutul și structura sau putând fi reorganizate, în urma aplicării unor operațiuni specifice, respectiv fuziunea sau divizarea acestora. În acest moment, MEN centralizează datele privind situația rețelei școlare pe baza informațiilor primite din partea ISJ/ISMB”, mai precizează Ministerul Educației.

Numărul copiilor din învățământul școlar și preșcolar este în continuă scădere, în ultimii ani, conform datelor MEN, în acest moment fiind înscriși aproximativ 2,9 milioane în grădinițe și școli.

 

Sindicaliști: „Nu sunt suficienți bani pentru plata salariilor“

 Sindicaliștii din Învățământ susțin că ministerul caută soluții pentru a reduce numărul de cadre didactice din rațiuni financiare. “Aceste comasări, dar și o decizie de reducere a numărului de angajați din inspectoratele școlare pe care Ministerul Educației a încercat să o implementeze nu fac decât să strice calitatea actului de învățământ. Se ajunge la peste 30 de elevi într-o clasă și, în aceste condiții, nu se mai poate vorbi de calitate. S-au aprobat excepții de la Legea Educației, dar excepția a devenit regulă. Din datele noastre, Ministerul Educației a vrut să elimine 283 de angajați din Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Acestea, în condițiile în care Bucureștiul are un deficit de 400 de cadre didactice. Se dorește reducerea numărului de personal auxiliar și, apoi, evident, al cadrelor didactice de predare”, ne-a declarat președintele Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor. Acesta susține că discuțiile pe care reprezentanții cadrelor didactice le-au avut cu șefii Ministerului Educației au fost în zadar. „Discuțiile cu reprezentanții Ministerului Educației au fost inutile. Cu bugetele pe care Ministerul Educației le-a aprobat pentru inspectoratele școlare, ca de exemplu în București, nu se poate asigura plata salariilor până la sfârșitul anului. Pesemne că nu se vrea să avem profesori de calitate, cu studii superioare, doctorat…”, ne-a mai spus Marius Nistor.

Cadrele didactice din unitățile de învățământ figurează ca angajați ai inspectoratelor școlare.

Ministerul Educației susține însă că nu are în plan reducerea numărului de cadre didactice. „Ministerul Educației Naționale NU are în intenție tăierea sau diminuarea numărului de personal angajat, astfel că nu este în pericol niciun post. Astfel, în acest moment sunt propuse spre aprobare 286.726 de posturi pentru personalul didactic de predare titular, personalul didactic calificat cu contract de muncă pe perioadă determinată, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic etc. Dintre acestea, la ora actuală, peste 30.000 de posturi sunt vacante și pot fi ocupate în regim de plata cu ora. Situația finală a acestora va putea fi stabilită după încheierea angajărilor în sistem, proces aflat în desfășurare. Subliniem că la nivelul învățământului preuniversitar este nevoie în continuare de personal calificat. Mai mult, Ministerul Educației Naționale dorește să asigure toți angajații din învățământul preuniversitar de stat că în buget există fondurile necesare pentru plata salariilor până la sfârșitul anului”, precizează MEN. 

Comentarii