PNL - sesizare la CCR privind numirea unor membri ai CNCD

PNL a sesizat Curtea Constituţională în privinţa hotărârilor Parlamentului referitoare la numirea unor membri ai Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, fiind invocată încălcarea procedurii şi a normelor referitoare la criteriile profesionale.

Share

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 16.05.2018 - 17:54

Potrivit sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii 48/2017, motivul invocat este "nerespectarea art. 23 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, în numirea Veronicăi Tatiana Sandu în funcţia de consilier în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2017 cu consecinţa încălcării art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţia României".

Sesizarea face referire la cazul lui Victor Ciorbea în care Curtea a constatat că nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi numit în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

"Similar cu speţa citată, în cazul supus atenţiei onoratei Curţi prin prezenta sesizare de neconstituţionalitate constatăm, din analiza documentelor depuse de candidatul Sandu Veronica Tatiana la data înregistrării dosarului de candidatură, că nu rezultă existenţa vreunei activităţi desfăşurate în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii discriminării, activitatea candidatului fiind în exclusivitate desfăşurată în domeniul economic, aceasta fiind irelevantă pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 23 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare", se menţionează în sesizare.

De asemenea, liberalii sesizează şi "încălcarea dispoziţiilor art. 23 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare în adoptarea Hotărârii Parlamentului nr. 48 din 28 iunie 2017 şi, pe cale de consecinţă, a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţia României".

"Parlamentul are şi obligaţia legală, consacrată de art. 23 alin. (4), de a verifica îndeplinirea unei condiţii suplimentare de către membrii Consiliului - aceea ca "minimum două treimi dintre aceştia să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice", se mai arată în sesizare.

Pe cale de consecinţă, Hotărârea Parlamentului nr. 48 din 28 iunie 2017 a fost adoptată cu încălcarea condiţiei de numire în funcţie prevăzută de art. 23 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, deoarece nici în comisiile avizatoare, nici în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului nu s-a procedat la înlăturarea candidaturilor care nu îndeplineau condiţia menţionată anterior, respectiv candidaţii să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice. Afirmaţia este susţinută prin faptul că nici în raportul comisiilor avizatoare, nici în stenograma şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 28 iunie 2017 nu există menţiuni că s-a procedat la aplicarea criteriului prevăzut de art. 23 alin. (4) din lege, potrivit sesizării.

PNL mai susţine şi că nu a fost îndeplinită procedura de audiere a candidaţilor.

De asemenea, liberalii au sesizat Curtea Constituţională şi în privinţa Hotărârii Parlamentului nr. 21/2018, invocând motive similare referitoare la audierea candidaţilor şi neîndeplinirea condiţiei ca două treimi din membrii CNCD să aibă studii juridice.

"Pe cale de consecinţă, vă rugăm să constataţi că Hotărârea nr. 21 din 18 aprilie 2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării este neconstituţională în ansamblul său pentru că încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţia României", se menţionează în sesizare.

Comentarii