16.9 C
București
sâmbătă, 25 septembrie 2021

Peste 12 mii de elevi s-au înscris la examenul de Evaluare Națională în București

Potrivit unui comunicat, toţi candidaţii provin din mediul urban şi aparţin seriei curente, evaluarea urmând să fie realizată în 12 centre.

ISMB precizează că în 209 cazuri au fost aprobate măsuri de adaptare a condiţiilor de examen şi de egalizare a şanselor.

Intrarea elevilor în sala de examen se va realiza până în ora 8,30, depozitarea bagajelor urmând a se face în sala special destinată, monitorizată audio-video.

Toate sălile în care se desfăşoară activităţi specifice Evaluării Naţionale vor fi supravegheate audio-video şi vor avea pe uşă anunţul privind monitorizarea.

Se interzice candidaţilor să aibă asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

De asemenea, se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Înainte de începerea probei de Limba şi literatura română, candidaţii vor primi, cu semnătură, codul unic de identificare, pe care îl vor folosi pentru a afla, după afişare, rezultatele obţinute, urmând ca în intervalul 9,00 – 9,15, elevii să completeze colţul secretizat, ulterior începând derularea timpului propriu-zis pentru rezolvarea subiectelor (120 minute / 180 de minute pentru cazurile speciale).

În situaţii excepţionale, la cererea candidatului, cu încadrarea în timpul de 120/180 minute, acesta poate primi altă broşură (iar broşura iniţială se anulează).

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

Ultima oră
Pe aceeași temă