Noile reguli pentru înscrierea la școală

Au fost aprobate procedura și calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar, pentru anul școlar 2020 - 2021.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

06.05.2020 - 23:50

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ): 

- reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;

- înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai - 5 iunie.

Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie - 3 iulie și 20 iulie - 10 august.

Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 - 31 august.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR - Înscriere la grădiniță 2020-2021.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

 

Orban promite tablete

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

·  existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

·  existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

·  existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

·  existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

“Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale”, se arată într-un comunicat al MEC.

Premierul Ludovic Orban susține că se caută soluțiile tehnice și financiare pentru a se achiziționa tabletele pentru elevi, în așa fel încât fiecare copil să aibă acces la educație.

”Deja, președintele României și-a exprimat clar solicitarea către Guvern să găsim soluții pentru achiziționarea de tablete conectate la internet și care să asigure tuturor copiilor acces la educație. Căutăm soluții, împreună cu Ministerul Educației, pentru a găsi soluțiile și pentru a asigura sumele necesare pentru achiziționarea tabletelor”, a spus Ludovic Orban.

Comentarii