12.1 C
București
miercuri, 22 septembrie 2021

Medicii de familie primesc mai mulţi bani şi mai multe atribuţii

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate propune o serie de noutăţi referitoare la creşterea accesului persoanelor asigurate la servicii şi dispozitive medicale, la finanţarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi la gestionarea FNUASS.

Potrivit documentului postat pe site-ul CNAS, medicii de familie vor putea presta o serie de servicii noi, printre care spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienţii cu diagnostic confirmat, măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore, completare şi eliberare a fişei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilităţi pentru încadrarea şi reevaluarea în grad de handicap şi completare şi eliberare a adeverinţei pentru încadrarea în muncă a şomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

Totodată, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecţiei cu virusurile hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate).

Îngrijirile paliative la domiciliu, revizuite

Diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc şi a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (patru consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut). Documentele pentru obţinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurări de sănătate prin poştă sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I şi II ale beneficiarului (nu doar de părinţii sau copiii acestuia, ca până acum).

Modificări în finanţarea furnizorilor de servicii medicale

–  pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

–  pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

–  pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii;

–  pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare;

–  se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice);

–  se introduce valoarea de contract pentru îngrijirile medicale şi paliative la domiciliu.

 

“Ne dorim ca asociaţiile de pacienţi să constituie o «verigă de legătură» între noi şi pacienţi, care să funcţioneze în ambele sensuri: nu doar ca prin intermediul asociaţiilor să aflăm problemele cu care se confruntă pacienţii în tratarea afecţiunilor de care suferă, ci tot prin intermediul lor să transmitem pacienţilor noutăţile din sistemul asigurărilor sociale de sănătate”.(Răzvan Vulcănescu, preşedinte interimar al CNAS)

 

 

Elena Marinescuhttp://elena-marinescu
Elena Marinescu, redactor Rl online
Ultima oră
Pe aceeași temă