Institutul Bucovina - militant pentru justiţia socială sărbătorita mondial la data de 20 Februarie

Anual, la 20 Februarie, asociaţiile din domeniul social, organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii cu spirit civic activ de pretutindeni, sărbătoresc Ziua Mondială a Justiţiei Sociale.

Share

Rl online 0 comentarii

19.02.2021 - 17:10

Acesta este un prilej de conştientizare a problemelor pe care le întâlnim zi de zi, din cauza unor factori mai mult sau mai puţin independenţi de propriile alegeri.

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, justiţia socială este un principiu de bază care promovează coexistentă paşnică şi prosperă între naţiuni, egalitatea de gen şi drepturi pentru persoanele indigene şi migranţi şi totodată, eliminarea inegalităţilor pe care oamenii le resimt ca urmare a sexului, vârstei, rasei, etnicităţii, religiei, culturii sau dizabilităţii pe care o au.

Institutul Bucovina militează pentru justiţia socială de mai bine de un deceniu, implementând în comunităţile din judeţul Suceava, proiecte de incluziune socială pentru persoanele aflate în situaţii de risc şi marginalizare socială sau care suferă de o dizabilitate. Amintim în special Proiectul SEPAL (2017 - 1 - 058) - dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie, destinată unui număr de 300 de NEETs cu vârste cuprinse între 24 şi 29 de ani, adică tineri cu dizabilităţi, care au renunţat la scoală, au competente reduse, sunt de etnie rromă sau migranţi.

În perioada de toamnă, voluntarii organizaţiei s-au deplasat de mai multe ori în comunitatea Tâmpoceni din comună Păltinoasa, unde locuiesc mai multe familii aflate în situaţii de risc şi familii de rromi. Aici s-au desfăşurat acţiuni de incluziune socială şi campanii de informare, cercetându-se posibilitatea de a le oferi acestora o formă de acces la electricitate şi oferindu-le obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte de iarna pentru cei mai mici şcolari (Proiectele "EN - POWER" şi "EduGreen").

Cu privire la justiţia socială, Institutul Bucovina mai este implicat în proiectele Erasmus + "Fii o femeie antreprenor: regândeşte profesia ta şi te descoperă prin cultură" (2020-1-ES01-KA204-081956) - creşterea competenţelor antreprenoriale ale femeilor dezavantajate prin sensibilizarea comunităţilor vizate cu privire la potenţialul pe care îl au sectoarele culturale şi creative", "PEPA - Program de împuternicire de la egal la egal pentru incluziunea femeilor migrante" (2020-1-PL01-KA204-082178) prin care se urmăreşte creşterea oportunităţilor de voluntariat pentru femeile migrante în ţările partenere şi "WOMIN - Femeile sunt în: abilităţi şi competente pentru munca şi antreprenoriat" (2020-1-UK01-KA204-078986), pentru creşterea participării femeilor pe piaţa muncii prin promovarea muncii la domiciliu.

Potrivit site-ului ONU (https://www.un.org/en/observances/social-justice-day) Ziua Mondială a Justiţiei Sociale este o iniţiativă a Adunării Generale, reunita la 26 Noiembrie 2007, care consideră că dezvoltarea şi justiţia socială sunt indispensabile pentru atingerea şi menţinerea păcii în cadrul şi între naţiuni. Anul acesta, tematica este "Justiţia Socială în Economia Digitală", un prilej de "comemorare a eforturilor comunităţii internaţionale pentru a găsi soluţii în vederea dezvoltării sustenabile, eradicării sărăciei, promovării angajabilităţii şi a muncii echitabile, protecţiei sociale universale, egalităţii de gen şi accesului la bunăstare şi justiţie socială pentru toţi".

Citește totul despre:

#justitie #social #bucovina

Comentarii