Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Rl online

Actualizat: 02.04.2018 - 09:38

Extras al dispozitivului Sentinței penale nr. 15/05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București

Rl online

Actualizat: 02.04.2018 - 09:38

SHAPIR STRUCTURES SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, reprezentată prin Lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având în vedere Adresa din data de 06.03.2018 transmisă de Tribunalul București – Secția I Penală, recepționată de subscrisa la data de 12.03.2018, publicăm extras al dispozitivului Sentinței penale nr. 15/05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul 4516/3/2015, așa cum a fost modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1049/A din data de 11 august 2017 și totodată publicăm MINUTA  Deciziei penale nr. 1049/A din data de 11 august 2017.

Extras dispozitiv Sentință penală nr. 15/05.01.2017:

                                     PENTRU ACESTE MOTIVE
                                          ÎN NUMELE LEGII
                                             HOTĂRĂȘTE

În baza art. 9 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM (…) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. c și g C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României și a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăți comerciale pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. pe perioada executării pedepsei principale.

În baza art. 9 alin. 1 lit. c) și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. c și g C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României și a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăți comerciale pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. pe perioada executării pedepsei principale.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 3 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a se afla pe teritoriul României și a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societăți comerciale pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. pe perioada executării pedepsei principale.

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu de la data de 18.11.2014 la data de 09.12.2015.

În baza art. 399 alin. 1 C.pen. menține măsura controlului judiciar luată față de inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM prin decizia penală nr. 595/C din data de 9.12.2015 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția I Penală.

În baza art. 9 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 136 alin. 2 C.pen., art. 137 alin. 2, 3 și 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL (CUI 13513660, J40/10262/2000, cu sediul în București, str. dr. lacob Felix nr. 70, poziția 6.01, ap. 6, sector 1, reprezentată legal prin lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, nr. 33) la pedeapsa de 300 zile- amendă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 137 alin. 2 și 3 C.pen. stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 300.000 lei.

În baza art. 136 alin. 3 lit. f C.pen., art. 138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 145 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare pe cheltuiala proprie.

Conform art. 145 alin. 4 și 5 executarea pedepsei complementare se va realiza după rămânerea definitivă a hotărârii, prin publicarea în mod consecutiv, pe o perioadă de 3 luni (o dată pe lună), a unui extras de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin intermediul unei publicații de circulație națională, atât în ediția scrisă, cât și în cea electronică (pe internet).

În baza art. 9 alin. 1 lit. c) și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 136 alin. 2 C.pen., art. 137 alin. 2, 3 și 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL la pedeapsa de 300 zile-amendă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 137 alin. 2 și 3 C.pen. stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 300.000 lei.

În baza art. 136 alin. 3 lit. f C.pen., art. 138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 145 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare pe cheltuiala proprie.

Conform art. 145 alin. 4 și 5 executarea pedepsei complementare se va realiza după rămânerea definitivă a hotărârii, prin publicarea în mod consecutiv, pe o perioadă de 3 luni (o dată pe lună), a unui extras de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin intermediul unei publicații de circulație națională, atât în ediția scrisă, cât și în cea electronică (pe internet).

În baza art. 39 alin. 1 lit. c C.pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 300 zile-amendă, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 100 zile- amendă, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 400 zile amendă.

În baza art. 137 alin. 2 și 3 C.pen. stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 400.000 lei.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare pe cheltuiala proprie.

Conform art. 145 alin. 4 și 5 executarea pedepsei complementare se va realiza după rămânerea definitivă a hotărârii, prin publicarea în mod consecutiv, pe o perioadă de 3 luni (o dată pe lună), a unui extras de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin intermediul unei publicații de circulație națională, atât în ediția scrisă, cât și în cea electronică (pe internet).

Atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 140 alin. 2 C.pen., privind suspendarea activității sau dizolvarea persoanei juridice în cazul neexecutării cu rea-credință a pedepsei complementare prev. de art. 136 alin. 3 lit. f C.pen.

În baza art. 25 rap. la art. 397 C.p.p., art. 1357 și urm. C.civ. admite acțiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ și obligă în solidar inculpații la plata sumei de 53.836.994,87 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat și nerecuperat, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, calculate de la data săvârșirii faptelor și până la data plății efective, în condițiile Codului de Procedură Fiscală.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. rap. la art. 249 C.p.p. și la art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune menținerea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanța nr. 869/P/2014 din data de 17.12.2014 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție (f. 106 voi 56 DUP), astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 06.04.2016 pronunțată în dosarul nr. 4516/3/2015/al8, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Morgenstern Avraham și Shapir Structures S.R.L., identificate conform proceselor-verbale de aplicare a sechestrului și a anexelor acestora (f. 109 și următoarele voi. 56 DUP), până la concurența sumei la care inculpații au fost obligați către partea civilă.

În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. dispune anularea facturilor atașate la volumul 5 DUP, f. 1-332, emise de Larton Consultants Ltd. și Comrad Leasing Ltd., care atestă achiziții fictive de bunuri și servicii.

În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.p.p. obligă inculpații la plata sumei de 30.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul prezentei hotărâri Oficiului National al Registrului Comerțului la data rămânerii definitive a acesteia.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 05.01.2017.

PREȘEDINTE,                                                                       GREFIER

Dosar nr. 4516/3/2015

                                                        MINUTA

                deciziei penale nr. 1049/A din data de 11 august 2017

În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de apelanții-inculpați Morgenstern Avraham și SC Shapir Structures SRL, împotriva sentinței penale nr. 15/05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 4516/3/2015.

Desființează, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând:

1.  În baza art. 9 al. 1 lit. b și al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. condamnă pe inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 9 al. 1 lit. c și al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. condamnă pe inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 39 al. 1 lit. b C.p. rap. la art. 38 al. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare.

În baza art. 72 al. 1 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu de la data de 18.11.2014 la data de 09.12.2015.

2.                  În baza art. 9 al. 1 lit. b și al. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 136 al. 2 C.p., art. 137 al. 2, 3 și 4 lit. d C.p. cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. și art. 147 al. 1 C.p. rap. la art. 61 al. 6 C.p. condamnă pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL la pedeapsa de 240 zile- amendă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 137 al. 2 și 3 C.p. stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 lei.

În baza art. 9 al. 1 lit. c și al. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. Ia art. 136 al. 2 C.p., art. 137 al. 2, 3 și 4 lit. d C.p. cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. și art. 147 al. 1 C.p. rap. la art. 61 al. 6 C.p. condamnă pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL la pedeapsa de 240 zile- amendă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 137 al. 2 și 3 C.p. stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 lei.

În baza art. 39 al. 1 lit. c C.p. rap. la art. 38 al. 1 C.p., aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 240.000 lei, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 80.000, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 320.000 Iei.

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul petent SC Cris Consult SPRL.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale sentinței penale nr. 15/05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 4516/3/2015.

Dispune punerea scrisorii de garanție bancară în original în cuantum de 53.836.994,84 lei (f. 193 voi. 3 dosar tribunal) la camere de corpuri delicte, până la ridicarea acesteia de partea civilă ANAF.

În baza art. 2321 și urm. Cod civil pune la dispoziția părții civile A.N.A.F. scrisoarea de garanție bancară în original (f. 193 voi. 3 dosar tribunal) valabilă până la data de 17.09.2018 în vederea punerii în executare a pretențiilor civile, sens în care se încunoștințează partea civilă pentru a se prezenta de îndată Ia instanță în vederea ridicării acesteia.

în baza art. 275 al. 2 C.p.p. obligă pe apelantul SC Cris Consult SPRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în prezentul apel, în cuantum de 700 lei.

Definitivă.                                                                                                 

Pronunțată în ședință publică azi, 11.08.2017.

 

Pentru conformitate

Grefier Executări penale

Since you are here

… we have a small favour to ask. More people are reading and supporting our independent, investigative reporting than ever before. And unlike many news organisations, we have chosen an approach that allows us to keep our journalism accessible to all, regardless of where they live or what they can afford. Romania Libera is editorially independent, meaning we set our own agenda. Our journalism is free from commercial bias and not influenced by billionaire owners, politicians or shareholders. No one edits our editor. No one steers our opinion. This is important as it enables us to give a voice to those less heard, challenge the powerful and hold them to account. It’s what makes us different to so many others in the media, at a time when factual, honest reporting is critical. Every contribution we receive from readers like you, big or small, goes directly into funding our journalism. This support enables us to keep working as we do – but we must maintain and build on it for every year to come. Support The Romania Libera from as little as €1 – and it only takes a minute. Thank you.

Subscribe Romania Libera weekly
Subscribe Romania Libera essential new magazine
An alternative to breaking news
Subscribe Romania Libera essential new magazine