Elevii din Capitală critică politica primarului Mihaiu

Primăria sectorului 2 încalcă legislația în vigoare, atrag atenția reprezentanții elevilor din Capitală.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

18.11.2020 - 00:31

Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov (AEBI) şi Federația Națională a Asociațiilor de Părinți -Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP) Bucureşti condamnă lipsa de interes faţă de elevi şi solicită de urgenţă Consiliului Local Sector 2 şi primarului Radu Mihaiu să modifice Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local care urmează să fie dezbătut astfel încât să includă şi elevii cu medii între 8,50 şi 8,99, conform criteriilor legale.

La următoarea şedinţă de Consiliu Local, pe masa consilierilor se va afla o propunere care are ca scop stabilirea cuantumurilor pentru bursele de merit, performanţă, sociale şi de studiu pentru anul şcolar curent 2020-2021. În acest proiect de HCL este stipulat faptul că primăria nu va acorda fonduri pentru bursele de merit adresate elevilor cu medii între 8,50 şi 8,99, fapt contradictoriu cu criteriile legale de acordare a burselor, atrage atenția AEBI.

 

Prevederile legale

În OMECTS 5576/2011 este prevăzut în mod concret la art. 8 (1) faptul că "bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar".

Conform art. 82 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, consiliile locale au obligaţia ca anual să adopte o hotărâre prin care stabilesc cuantumul şi numărul burselor de performanţă, merit, studiu şi ajutor social pentru elevi, cu respectarea criteriilor de acordare stabilite prin ordin de ministru, iar conform art. 105 alin. (2), lit. d) au obligaţia să prevadă în bugetul local fondurile necesare pentru acordarea burselor şcolare.

“Dorim să atragem atenţia şi asupra importanţei acordării burselor de merit în combaterea abandonului şcolar, care a ajuns la o rată îngrijorătoare în ultimii ani. Pentru copiii care au o situaţie financiară precară, aceste sume de bani acordate pentru rezultatele bune la învăţătură din bugetele locale pot fi un factor important în vederea părăsirii timpurie a şcolii. Pe această cale, solicităm Consiliului Local Sector 2 şi primarului Radu Mihaiu respectarea drepturilor elevilor şi alocarea cuantumurilor pentru bursele de merit desemnate elevilor cu medii între 8,50 şi 9,00”, se menționează într-un comunicat al asociției.

Comentarii