Definitivat 2018. Rată de promovare de aproape 80%

Peste 5.800 de candidaţi (79,59%) au obţinut definitivarea şi dreptul de practică în învăţământul preuniversitar în sesiunea 2018, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

Share

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 27.07.2018 - 17:43

Potrivit MEN, procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2018), după soluţionarea contestaţiilor, este de 79,59%, în creştere cu aproape 4 procente comparativ cu rezultatele iniţiale - 75,75%.

Au depus contestaţii 1.175 de candidaţi. Dintre aceştia, 284 au obţinut medii peste 8 în urma soluţionării acestora şi, implicit, statutul de promovat. La proba scrisă 169 de candidaţi au obţinut nota 10, arată sursa citată.

MEN precizează că, din totalul de 7.397 de candidaţi evaluaţi la proba scrisă, 5.887 au reuşit să obţină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 şi au promovat examenul, ceea ce conduce la "o creştere semnificativă" în raport cu anul trecut, când au promovat 3.502 candidaţi.

Judeţul cu rata de promovare cea mai mare este Argeş (88,8%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în judeţul Covasna (62,3%). În Capitală procentul este de 84,03%.

Afişarea rezultatelor finale a avut loc vineri, atât la centrele de examen, cât şi pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro.

MEN reaminteşte că au putut participa la proba scrisă candidaţii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine", media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, precizează MEN.

Comentarii