FOTO: Totul despre mame

Alocaţii de peste 753.000 de lei pentru copii cu nevoi speciale din Sectorul 4

891 de elevi şi preşcolari cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) din grădiniţele, şcolile şi liceele din Sectorul 4 au primit, luna aceasta, alocaţiile de hrană şi bani pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, jucării, transport, materiale igienico-sanitare.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 20.06.2019 - 10:56

"Numărul copiilor care au beneficiat de aceste alocaţii - fie că vorbim doar despre norma de hrană, fie că vorbim despre alocaţia de cazarmament - a crescut cu aproape 100 în acest an faţă de 2018. Ne bucură, însă, faptul că am putut veni în întâmpinarea acestor copii şi a familiilor lor şi că ne-am achitat datoriile faţă de ei înainte de vacanţă. Aşadar, norma de hrană a fost achitată, pentru perioada ianuarie - aprilie 2019, către elevii şi preşcolarii din învăţământul de masă şi către cei şcolarizaţi la domiciliu (deoarece, copiii care studiază în şcolile speciale primesc hrană în unităţile de învăţământ). Iar alocaţia de cazarmament a fost achitată pentru toţi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, pentru perioada ianuarie - iunie 2019. Este vorba despre preşcolari şi elevi care îndeplinesc condiţiile legale, impuse de Hotărârea Guvernului nr. 564/2017, şi pentru care s-au depus cereri în acest sens", a explicat directorul general al D.A.U.I., Ana - Maria Mocăniţă. 

Astfel, în timp ce în învăţământul special din Sectorul 4 sunt înregistraţi 514 elevi cu cerinţe educaţionale speciale (483 în şcolile speciale şi 31 şcolarizaţi la domiciliu), în învăţământul de masă studiază 377 de elevi, după cum urmează:
- grădiniţe: 37 de preşcolari;
- învăţământ primar: 174 elevi;
- învăţământ gimnazial: 152 elevi;
- licee: 14 elevi, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 4.

"Pentru noi este important ca toţi copiii noştri, familiile lor să se bucure de toate drepturile pe care le conferă legea. Indiferent de şcoala la care studiază, indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează, copiii noştri trebuie stimulaţi şi sprijiniţi să studieze.
Este important să nu uităm că educaţia reprezintă baza dezvoltării societăţii, în general, şi a comunităţii noastre, în particular", a declarat, la rândul său primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

Sume totale plătite copiilor, în funcţie de vârstă şi de frecvenţa la cursuri
Prin Hotărârea Guvernului nr. 564/2017, Executivul a impus şi sumele acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Astfel, dacă în cazul elevilor, alocaţia de hrană se acordă în sumă fixă, de 16,60 de lei/zi, iar în cazul preşcolarilor - de 12 lei/zi, valoarea totală a drepturilor pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, jucării etc. variază de la 366 la 844 de lei pe an, în funcţie de grupa de vârstă în care se încadrează copilul.

Acestea sunt sumele maxime de care pot beneficia, în baza legii, pentru o perioadă de 6 luni, copiii cu cerinţe educaţionale speciale din Sectorul 4, în funcţie de grupa de vârstă şi de participarea la cursuri:
Copil de la 3 la 7 ani - aproximativ 1.710 lei
Elev de la 7 la 14 ani - aproximativ 1.767 de lei
Elev de la 14 la 18 ani - aproximativ 1.838 lei
Tânăr de la 18 la 26 ani - aproximativ 1.883 lei

Ce spune legea
Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 reglementează strict cine sunt beneficiarii acestor alocaţii şi modalitatea în care aceste sume sunt acordate.

Astfel, potrivit actului normativ, beneficiarii sunt copiii şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:
a) copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;
b) copiii cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă;
c) copiii cu CES din învăţământul special;
d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi;
e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

La baza dosarelor depuse pentru obţinerea acestor drepturi stă, potrivit aceleiaşi legi, certificatul de orientare şcolară şi profesională - documentul/actul oficial eliberat de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcţie de care copiii cu CES sunt orientaţi în învăţământul de masă sau în învăţământul special.

De asemenea, potrivit aceluiaşi act normativ, prezenţa la cursuri este obligatorie pentru acordarea alocaţiei de hrană:
Art. 3, alin. (2) - "Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională."

Art. 3, alin. (3) - "Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în perioada vacanţelor şcolare".

Comentarii