În România sunt peste 300 de spitale de stat

Pacienţii vor fi informaţi de spitale în privinţa calităţii serviciilor medicale

Spitalele sunt obligate să informeze pacienţii cu privire la categoria de acreditare primită de la Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

Share

Elena Marinescu 0 comentarii

Actualizat: 06.08.2019 - 16:04

Potrivit unui ordin al preşedintelui ANMCS aflat în dezbatere publică, însemnul "Acreditat" trebuie afişat de către unităţile sanitare acreditate în al II-lea ciclu de acreditare, iar însemnul "În proces de acreditare" de către următoarele categorii de spitale: unităţile sanitare înscrise în procesul de acreditare în al II-lea ciclu de acreditare, care nu au primit vizita de evaluare; unităţile sanitare care au primit vizita de evaluare, dar nu le-a fost emis raportul de acreditare; unităţile sanitare pentru care procesul de acreditare a fost prelungit.

"Pentru spitalele care nu afişează unul dintre aceste însemne, nu există dovezi, în evidenţele noastre, că se preocupă de asigurarea calităţii serviciilor medicale şi a siguranţei pacientului", informează instituţia condusă de dr. Vasile Cepoi. Autoritatea precizează că scopul acestor însemne este de a informa populaţia cu privire la nivelul calităţii serviciilor de sănătate oferite în cadrul unităţilor sanitare.

Conform ordinului aflat în dezbatere publică pe site-ul www.anmcs.gov.ro, la secţiunea Transparenţă Decizională, spitalele vor fi obligate să afişeze unul dintre însemne, după caz, la intrările în incinta unităţilor sanitare. Plasarea lor va fi la loc vizibil, pe suport adecvat, la înălţimea cuprinsă între 150 cm şi 200 cm, pentru a fi în raza vizuală a pacienţilor. Însemnele trebuie afişate şi în cazul unităţilor sanitare care au sedii secundare sau secţii exterioare. Totodată, spitalele au obligaţia afişării unuia dintre însemne, după caz, pe pagina de internet, precum şi pe toate documentele emise de unităţile sanitare acreditate.

La finalul anului 2017, în România existau 576 de spitale dintre care 367 de stat. Mai precis, s-au înregistrat 132.480 de paturi de spital aferente anumitor specialităţi medicale, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Comentarii