Guvernul prelungeşte valabilitatea pachetelor de servicii medicale

Pentru a evita o criză pe piaţa serviciilor de sănătate decontate de stat, Executivul a decis să prelungească cu trei luni normele privind acordarea asistenţei medicale pentru persoanele asigurate şi neasigurate.

Elena Marinescu 0 comentarii

Actualizat: 21.03.2019 - 13:57

Este vorba de adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene. Ordonanța prelungește cu încă trei luni valabilitatea pachetelor medicale, în condiţiile întârzierii adoptării bugetului de stat pe 2019: pachetul de bază, care cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii, dar şi pachetul cu servicii minimale pentru persoanele neasigurate, care cuprinde servicii medicale ce se acordă numai în cazul urgenţelor medicale (inclusiv operații chirurgicale), al anumitor tipuri de boli, servicii medicale pentru gravide, servicii de planificare familială și servicii de prevenţie.

Astfel, asigurații din sistemul public de sănătate vor beneficia, ca și până acum, de mai multe servicii medicale decât cei neasigurați, atât la medicul de familie, cât și la cabinetele medicilor specialişti din ambulatoriu, la spitale și la dentist. La medicul de familie, asigurații vor putea beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, de consultații pe caz de boală, precum și de consultații periodice și de monitorizare. Tot la medicul de familie, asiguraţii vor putea primi servicii preventive (pentru copii, de exemplu). Medicina de familie va presupune, de asemenea, și consultații la domiciliu, ca și până acum. Acesta include asistența medicală ambulatorie (fără spitalizare) pentru specialităţile clinice, care va presupune: de exemplu, o singură consultație pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă, patru consultaţii pe an pentru planificarea familială, serviciile pentru gravide și lăuze (o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere). Consultațiile pentru urgenţele ce pot fi rezolvate la cabinetul medical, la centrul de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu. Pachetul de bază va avea în componenţă și servicii de recuperare medicală, ce vor fi acordate în baza biletelor de trimitere de la medici.

Totodată, potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, persoanele neasigurate (care nu plătesc contribuția la sănătate sau nu se află într-una din condiţiile în care pot beneficia de la scutirea acestei contribuţii, conform legii) vor avea dreptul, ca și până acum, la anumite servicii medicale în sistemul medical de stat. Mai exact, acestea vor beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie, inclusiv consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei. În ambulatoriu, pachetul minimal include o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemo-epidemic suspicionată ori confirmată. În ceea ce privește spitalizarea, cei neasigurați vor putea să beneficieze şi de servicii medicale în regim de spitalizare, fără a fi necesar biletul de internare (urgențe ce pun viața în pericol, nașteri, boli cu potențial endemo-epidemic etc.). Pachetul minimal va include și o serie de servicii ce ţin de medicina dentară (pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic). Această categorie de persoane neasigurate va achita însă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

Comentarii