Deputații juriști vor ca Parlamentul să fie civilizat: Aleșii să se îmbrace decent, să nu folosească expresii jignitoare și indecente

Deputaţii din Comisia juridică au depus la Parlament un proiect de hotărâre privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, a anunţat vicepreşedintele comisiei, Oana Florea (PSD).

Share

Romulus Georgescu 0 comentarii

Actualizat: 21.04.2017 - 11:03

Deputaţii din Comisia juridică au depus la Parlament un proiect de hotărâre privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, a anunţat vicepreşedintele comisiei, Oana Florea (PSD).

Codul conţine principii pe care trebuie să le respecte parlamentarii: independenţa, obiectivitatea, responsabilitatea, probitatea, exemplaritatea, respectarea reputaţiei Parlamentului, informarea cetăţenilor, regimul declaraţiilor.

Astfel, deputaţii şi senatorii nu trebuie să fie influenţaţi în exercitarea mandatului lor de nicio altă entitate, persoană fizică sau juridică şi nu trebuie să încheie nicio înţelegere prin care să condiţioneze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.

De asemenea, în exercitarea mandatului lor, deputaţii şi senatorii trebuie să dea dovadă de imparţialitate, luând în considerare interesul cetăţenilor pe care îi reprezintă. Aceştia au îndatorirea de a acţiona cu competenţă şi corectitudine în exercitarea atribuţiilor şi în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce le revin. Ei au obligaţia de a participa la activităţile parlamentare, de a fi în contact cu cetăţenii şi de a exercita într-o manieră transparentă mandatul lor.

Parlamentarii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită şi ţinută solemnitatea şedinţelor parlamentare şi bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor parlamentare şi să aibă o ţinută vestimentară decentă, să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.

Declararea intereselor

Deputaţii şi senatorii au şi obligaţia să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influenţa acţiunile lor publice şi să participe activ la soluţionarea unui eventual conflict de interese în beneficiul interesului general.
Deputaţii şi senatorii mai au obligaţia ca prin acţiunile desfăşurate să nu aducă prejudicii imaginii şi reputaţiei Parlamentului. Parlamentarii trebuie ca, anterior deplasărilor în interes de serviciu, să declare programul deplasării şi modalităţile de finanţare şi să declare orice cadouri sau avantaje primite în exerciţiul funcţiei, cu excepţia celor reglementate deja prin Legea nr. 251/2004.

Orice sesizare în legătură cu nerespectarea prezentului Cod de către deputaţi şi senatori revine Comisiilor juridice ale celor două Camere, mai prevede proiectul. În privinţa sancţiunilor, proiectul face trimitere la Statutul deputaţilor şi senatorilor. „Sfera incompatibilităţii ori a conflictelor de interese, a interdicţiilor şi a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară şi aplicarea sancţiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV şi XII din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor”, se arată în proiect. Statutul prevede pierderea mandatului pentru incompatibilitate, dar nu prevede sancțiuni pentru actele de indisciplină, altele decât evacuarea din sală.
 

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...