Fapta de corupție să fie incriminată doar dacă cel care o comite beneficiază de foloase

Un grup de 15 parlamentari PSD propun modificarea Legii privind combaterea faptelor de corupţie astfel încât fapta să fie incriminată doar dacă foloasele obţinute sunt în beneficiul celui care o comite, nu și al altei persoane.

Iulian Budușan 0 comentarii

18.12.2017 - 10:35

Argumentul iniţiatorilor este că "este absurd" să presupunem că cineva comite o astfel de infracţiune pentru beneficiul unei terţe persoane.

”Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani  următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine de  bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite”, se arată în iniţiativa legislativă, care elimină formularea "pentru altul" existentă în forma actuală a articolului 12 al Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

De asemenea, iniţiatorii fac referire doar la foloasele materiale obţinute în urma unui act de corupţie.

"Sintagma pentru sine sau pentru altul a urmărit, în concepţia legiuitorului, evitarea situaţiei în care autorul faptei, deşi comite o infracţiune, ar putea să invoce în apărarea sa faptul că nu este beneficiarul foloaselor rezultate. Îîn fapt, o asemenea abordare nu are legătură cu realitatea. Astfel, este absurd să presupunem faptul că o persoană comite o asemenea infracţiune fără niciun fel de interese sau beneficiu personal, doar pentru a aduce foloase necuvenit unei terţe persoane", se arată în expunerea de motive semnată de către deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

”În mod evident, cel care comite fapta incriminată are un interes, nelegitim, şi beneficiază chiar şi indirect de folosul rezultat. Dacă acest interes nelegitim şi beneficiul rezultat nu aparţin, cel puţin parţial, şi autorului, atunci nu poate fi vorba de o infracţiune de corupţie sau asimilată unei fapte de corupţie”, se mai arată în document.

De asemenea, iniţiativa legislativă defineşte operaţiunile financiare ca fiind operaţiuni care "antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale".

"Pentru a fi efectuate ca acte de comerţ, operaţiunile financiare trebuie să constituie un act de speculă sau o acţiune de intermediere în circulaţia bunurilor, făcută în mod organizat", mai arată iniţiatorii, completând astfel prevederea referitoare la sancţionarea operaţiunilor financiare şi a actelor de comerţ incompatibile cu funcţia.

Iniţiatori sunt Bucura-Oprescu Simona, Căruceru Aida-Cristina, Cosma Andreea, Gavriliţă Bianca - Miruna, Halici Nicuşor, Iancu Iulian, Moagher Laura-Mihaela, Neaţă Eugen, Pau Radu - Adrian, Presură  Alexandra, Suciu Matei, Ursu Răzvan-Ion, Vasilică Radu Costin, Velcea Nicolae, Vrăjitoru Sorinel-Marian.

Proiectul a fost depus în 7 decembrie, iar în 11 decembrie a fost înaintat Senatului.

Comentarii