Eliminarea fondului școlii, discurs demagogic

Laurențiu Mușoiu 02.12.2020 - 23:59
Laurențiu Mușoiu

A început numărătoarea inversă până la ziua alegerilor parlamentare, iar spațiul public este suprasaturat cu discursuri demagogice.

Share

O dată la patru ani, cei care aspiră la un mandat în Parlamentul României își amintesc de Educație și bombardează cu promisiuni electoratul format din părinți de elevi și cadre didactice.

Una dintre temele abordate frecvent de politicienii de pe Dâmbovița, în campania electorală, ete așa numitul „fond al clasei”, o denumire rămasă din perioada comunistă.

Conștienți că este un subiect sensibil, ce a acumulat o mare parte din frustrările părinților, mai mulți politicieni/mai multe partide promit eliminarea fondului clasei, printr-o viitoare lege, după ce le va fi încredințat mandatul de parlamentar.

Este doar un discurs demagogic, deoarece, legal, fondul clasei nu există.

Cum poți să elimini prin lege ceva ce este deja ilegal.

Există, legal, unele prevederi ce ar permite strângerea unui presupus fond al clasei, dar sunt foarte dificil de aplicat.

Este nevoie de o organizație înregistrată a părinților care să poată susține financiar școala, dar acest lucru nu poate fi impus de către direcțiunea unității de învățământ.

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar prevede: „Capitolul V. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociația de părinți. Art. 171. (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.”.

Prin urmare, nu este nevoie de o lege care să elimine fondul clasei, trebuie mai multă educație pentru părinții elevilor, e nevoi de profesori dedicați și se impune necesitatea unei rigori în unitățile de învățământ și, mai ales, eliminarea subordonărilor pe criterii politice din școli.