Obiectiv UE: 2025, ultimul an cu subvenții pentru combustibili fosili

Parlamentarii europeni doresc să majoreze obiectivul de reducere a emisiilor în țările membre la 60%, obiectiv de atins cel târziu în 2030.

Share

Petronel Tudor 0 comentarii

Actualizat: 13.09.2020 - 12:18

Deputații comitetului pentru mediu au votat ca neutralitatea climatică să devină obligatorie până în 2050 în statele membre ale Uniunii Europene și solicită un obiectiv mai ambițios de reducere a emisiilor în 2030. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și-a adoptat raportul privind legea UE privind clima cu 46 de voturi pentru, 18 împotrivă și 17 abțineri.

„Deputații sprijină obiectivul general al legislației UE privind schimbările climatice, dar, în același timp, solicită un obiectiv mai ambițios pentru 2030. Aceștia solicită reducerea emisiilor cu 60% în 2030 comparativ cu 1990, în loc de „cel puțin 50% către 55%”, așa cum a propus Comisia. De asemenea, aceștia doresc din partea Comisiei o propunere de obiectiv intermediar pentru 2040 în urma unei evaluări de impact, pentru a se asigura că UE este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivul pentru 2050.”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul Parlamentului European.

Deputații europeni solicită Comisiei să evalueze și să propună modificări la toate legislațiile relevante ale UE care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia Europeană ar trebui să emită un raport la fiecare doi ani cu privire la progresele înregistrate de UE și statele membre în direcția atingerii obiectivelor climatice, în paralel cu crearea unui organism științific independent pentru a monitoriza progresul.

UE și statele membre trebuie, de asemenea, să elimine treptat toate subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili până cel târziu la 31 decembrie 2025, subliniind necesitatea continuării eforturilor de combatere a sărăciei energetice.

Comentarii