15.4 C
București
miercuri, 22 septembrie 2021

REFLECŢII, Expoziţie de pictură la U-Art Gallery

Lista  artiştilor:

Mircea Corcodel, Ana Rusu, Paula Craioveanu,Teacă Alexandra,  Mihai Caranica, Petru Asimionese, Doina Moss, Gheorghe Coman,Nadia Negru, Paul Mecet, Carmen Vaideanu, Vladimir Ivanovici, Tim Negrescu (In memoriam).

 

 

 

 Iată cum prezintă unul dintre artişii participanţi, Alexandra Teacă, expoziţia şi lucrările expuse.

Sensibilitate, culoare, tumult, atmosferă, peisaj, lumină, meditație, reflexe și reflecții, iată cum poate fi caracterizată expoziția ”Reflecții” ce s-a deschis în frumoasa sală de expoziții de la UART Gallery, de către membrii clubului de cultură și artă, CCERPA

Alexandra Teacă şi câteva dintre lucrările sale expuse la expoziţia REFLECŢII

Artiștii participanți la această expoziție s-au reunit sub imboldul legăturii puternice față de natura înconjurătoare, sub imboldul iubirii față de  Dumnezeu, din dorința de exprima  crâmpee din natură, de a scoate în evidență lucruri, imagini și observate numai de ei înșiși, sau din contra, frumuseți observate sau intuite de alții, lăsate uitării sau trecute cu vederea. În acest tumult de imagini și de culori, vizitator sau artist prețuim fiecare dintre noi experiența și sensibilitatea ce se degajă din aceste pânze de pictură, prețuim fiecare tușă de culoare, fiecare încercare timidă sau plină de forță de a exprima un gând, o idée sau efemeritatea lumii care ne înconjoară.

Fiecare artist este înzestrat cu calități unice, irepetabile, iar privilegiul de a avea acces la trăirile fiecărui artist, ne conferă un sentiment aparte, o cunoaștere dublată de apreciere față de operele de artă, ce induc o stare de beatitudine prin imaginile pe care le oferă.  Contemplând opera artiștilor,  contemplăm de fapt o parte a naturii și a vieții, contemplăm frumosul din natura percepută sau frumosul din gândurile noastre. Artiștii reuniți în această expoziție pornesc fiecare pe drum propriu, un drum în care întâlnesc diferite obstacole, dar cărora le pot face față cu deosebit success, nu numai prin forța de creație, dar și prin anticiparea și viziunea personală de a percepe lumea și realitatea în care trăim.

Nu am avut prilejul și bucuria de a cunoaște personal toți artiștii participanți la această expoziție, dar am fost deosebit de impresionată de frumusețea lucrărilor expuse, de rafinamentul deosebit pe care îl acordă compoziției, luminii, culorilor și formelor.  Dintre toți acești artiști mă voi referi la lucrările Doinei Moss, Paula Craioveanu, Vladimir Ivanovici, Mircea Corcodel și, nu în ultimul rând, la ceea ce am dorit să exprim prin lucrările mele – Alexandra Teacă.

Doina Moss ne impresionează de fiecare dată prin forța, curajul și talentul cu care trece cu ușurință de la neoimpresionism la o lume imaginată, de la  oglindirea peisajelor din Bucegi, la reprezentarea unei jungle înfricoșătoare, în care personajul ce are forța să o străbată este chiar autoarea, de la fermecătorul tablou ce înfățișează ambarcațiuni românești pe Tamisa, celebrând 100 de ani de la formarea României Mari și până la superbele peisaje cu grădini londoneze, în care ea imaginează o poveste,  și anume nașterea lui Venus zeița frumuseții în viziune boticeliană în acest peisaj paradisiac, care îl constituie  Isabella Plantation. Doina Moss adaugă în mod voit imagini ale trecutului, pentru a face legătura cu istoria și pentru a aminti viziunile predecesorilor, care constituie o prezență vie în gândurile noastre.

Tablourile Doinei conțin în ele o atmosferă  specială și un anumit miracol, dincolo de care simțim bucuria de a trăi, de a lupta și de a învinge, asemenea miracolului vieții.

 Paula Craioveanu ne încântă prin realizarea unor compoziții armonioase în care se simte prezența umană având ca fundaluri  interioare cu elemente rafinate de decorație murală si de mobilier, ajungând până la  ornamente sau edificii de arhitectură, compoziții care vibrează și impresionează prin finețea execuției și modalitatea de expresie.

Paula Craioveanu prezintă lucrările sale pe teme de antichitate la expoziţia REFLECŢII

Paula Craiveanu este o temerară; ea propune compoziții clasicizante, recurgând uneori și la obiecte sau teme mitologice; ea caută cu prețiozitate numeroase subiecte și modele picturale, iar dacă nu le găsește, le creează ea însăși, favorizând  întâlnirea în lucrările ei, a întâmplătorului și a raționalului, care se completează și converg spre abstractizare.

Vladimir Ivanovici, un artist al peisajelor și detaliilor miniaturile, dezvăluie prin creația sa o lume ascunsă și neprețuită, o finețe și o sensibilitate aparte, ce răzbat din  peisajele sale și care, filtrate prin propria sensibilitate reprezintă rodul unei îndelungi meditații și stări melancolice.

 Mircea Corcodel, un artist dedicat peisajelor, ale cărui acuarele exaltă de luminozitate și culoare, de reflexe și reflecții, impresionează în mod deosebit prin gingășia formelor și atmosfera diafană care se degajă din picturile sale:

În această expoziție eu personal, Alexandra Teacă, am dorit să înfățișez mai întâi, frumusețile peisajelor cu dealuri, a stâncilor însorite de a Marea Neagră, a mănăstirilor sau a palatelor brâncovenești.  Reflectând asupra realității în care trăim, am simțit apoi nevoia de a empatiza cu cei aflați și în situații critice, care se luptă cu calamitățile, cu inundațăiile, incendiile sau altfel de catastrofe.  Pictând ”Bazilica San Marco sub  apă” am încercat să exprim forța și măreția bazilicii San Marco în lupta sa teribilă cu apa, o luptă pentru care m-am rugat, ca acest simbol al bizantinismului venețian să nu se dispară și să triumfe.

Lucrări la expoziţia REFLECŢII

O altă lucrare ”Oprește dezastrele” a fost făcută pentru a acționa de la semn la semn prin simbolistica imaginii la oprirea incendiilor sau a catastrofelor de pretutindeni. Nu întâmplător am expus și pictura ” Femeia protectoare a biodiversității”, pentru că natura și viața trebuie protejate prin gândurile și prin lucrările noastre artistice,  ce exprimă frumusețea și fragilitatea naturii și a lumii în care trăim. Ca un fel de finalitate a acestor reflecții, am expus Pasărea Soarelui și Pasărea Phoenix, tocmai pentru a ilustra gândul care trebuie să ne însoțească mereu: renașterea din cenușă și evoluția spre o lume mai bună.

Expoziția expune (in memoriam), și lucrări rafinate ale pictorului Tim Negrescu aducând un omagiu personalității deosebite ale acestui artist, nu demult dispărut dintre noi, dar care va rămâne veșnic viu în memoria noastră  prin frumusețea creației sale.

Ceea ce artiștii observă și expun în pânzele lor, reprezintă această lume percepută, dar și lumea esențelor, a profunzimilor existențiale și sufletești.

Expoziția este un omagiu adus frumuseții locurilor care ne înconjoară, florilor, făpturilor și oamenilor care locuiesc pe acest pământ,  reprezintă un omagiu visului etern, cu infinite modalități de expresie.

Expoziția  de astăzi prezintă și un anumit lirism, o incursiune în problematica zbuciumată a vieții și îndeamnă privitorul la meditație și reflecție asupra lucrurilor esențiale, dar și asupra bucuriei și armoniei lucrurilor efemere.

”Sufletul înseamnă concentrare asupra culorii și formei. Sufletul este vehicolul subtil care poartă spiritul din materia terestră către sferele divine”. Johannes Itten., 1916

 ”Arta este comunicare intersubiectivă de considerare a naturii drept cod sau limbaj comun al artistului care emite mesajul și al celui cel receptează”,  Paul Klee

 

                                                                                                    

 

Ultima oră
Pe aceeași temă