15 C
București
marți, 28 septembrie 2021

Şef al Agenţiei Naţionale de Transplant, numit ilegal în funcţie

Informaţia apare într-un raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în care se menţionează faptul că numirea în această funcţie din 2013 trebuia să se facă legal în urma unui concurs: „Din adresa ITM București reiese că încheierea contractului individual de muncă al dnului. prof.dr. Radu Deac de către Agenția Națională de Transplant nu a respectat prevederile legale în vigoare, aceasta se putea realiza doar în condițiile în care exista un concurs/examen pentru ocuparea postului, iar noțiunea de numire cu delegație nu are suport juridic prevăzut în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată. Prevederi legale nerespectate: Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată. Persoane responsabile: Fosta conducere a Agenției Naționale de Transplant”, se arată în documentul citat de Mediafax. Raportul de control privind verificarea efectuată la nivelul Agenției Naționale de Transplant de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății în decembrie 2018 precizează în concluziile sale o serie de nereguli identificate la nivelul Agenției.

Potrivit datelor raportului citat, tematica acțiunii de control a vizat verificarea modului de aducere la îndeplinire a atribuțiilor funcționale vizând coordonarea, supravegherea, aprobarea și implementarea oricăror dispoziții privind activitatea de transplant ce revin Agenției Naționale de Transplant (ANT), verificarea modului în care au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite prin raportul de control, dar și alte aspecte considerate relevante în urma verificărilor efectuate. În ceea ce privește numirea prof.univ.dr. Radu Deac în funcția de director executiv la Agenția Națională de Transplant în decembrie 2013, în concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății a fost consemnată nerespectarea mai multor prevederi legale.

„Din verificarea modului în care domnul prof.univ. Radu Deac a fost numit director executiv, au fost constatate unele deficiențe, având în vedere faptul că la data numirii prin ordin de ministru avea împliniți 73 de ani, cât și faptul că instituția publică a încheiat un contract individual de muncă fără respectarea prevederilor legale în vigoare”, se arată în raport. „Pentru clarificarea modului în care domnul prof.univ.dr Radu Deac a fost numit director executiv la ANT, cu adresele nr. 33998/ 09.07.2018, nr. 330998/17.07.2018 și nr. 33998/ 05.09.2018, s-a solicitat la Direcția Generală Juridică și Resurse Umane documente referitoare la ordinul de ministru de numire pe funcție, avizul juridic dat de structura de specialitate și documente din care să reiasă funcția anterioară deținută, din care a fost delegat pentru ocuparea funcției de director executiv”, arată datele aceluiași raport.

Potrivit aceleiași surse, Direcția Generală Juridică și Resurse Umane a răspuns la solicitări prin adrese la Direcția Control și Integritate/ Serviciul Control. Astfel s-a răspuns cu adresa nr. 33998/12.07.2018, fiind transmis în copie Ordinul ministrului sănătății nr. R/702/26.11.2013 de numire cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant înregistrat la Ministerul Sănătății, iar cu adresa nr. 33998/ 17.07.2018 s-a transmis în copie avizul juridic care a stat la baza Ordinului ministrului sănătății de numire cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant a domului prof. dr. Radu Deac”. De asemenea, cu adresa nr. 33998/ 07.09.2018 s-au comunicat Direcției de Control și Integritate/ Serviciul de control de către Direcția Generală Juridică și Resurse Umane și alte documente: „Domnul prof. univ. dr. Radu Deac a fost numit cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant București, conform Ordinului ministrului sănătății nr. R/702/26.11.2013, din dispoziția ministrului sănătății nr. R/702/26.11.2013, a domnului Eugen Nicolaescu, începând cu data de 26.11.2013. Biroul Încadrări Personal din cadrul Direcției Generale Juridice și Resurse Umane nu deține documente din care să ateste funcția deținută anterioară numirii de domnul prof.univ.dr. Radu Deac. La data de 5.07.2018, ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/2013 și-a încetat aplicabilitatea”, arată datele raportului Corpului de Control al MS la ANT.

În raport se menţionează și faptul că, din analiza documentelor transmise la Direcția Control și Integritate/Serviciul Control de către Direcția Generală Juridică și Resurse Umane privitoare la numirea prof. univ. dr. Radu Deac s-a constatat că Radu Deac a fost numit cu delegație în funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant la vârsta de 73 de ani și că Biroul Încadrări Personal din cadrul Direcției Generale Juridice și Resurse Umane nu deține documente din care să ateste funcția deținută anterior numirii de domnul prof. dr. Radu Deac. De asemenea, în raport se precizează că „dr. Nimereanu Beatrice, fost director general la Direcția Generală Resurse Umane și Certificare, a emis Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, în condițiile în care la data emiterii acestui ordin domnul prof. dr. univ. dr. Radu Deac avea vârsta de 73 de ani și fără existența documentelor care să ateste funcția deținută anterior. Domnul Diga George, fost secretar general a avizat Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, în condițiile în care la data emiterii acestui ordin domnul prof. univ. dr. Radu Deac avea vârsta de 73 de ani și fără existența documentelor care să ateste funcția deținută anterior”, se specific în raportul MS.

Totodată, conform sursei citate, din verificarea modului în care a fost încheiat Contractul individual de muncă al prof. univ. dr. Radu Deac, înregistrat în Registrul General de Evidență a Salariaților s-a constatat că „părțile contractului sunt la angajator – persoana juridică Agenția Națională de Transplant, reprezentată de către domnul Nica Andrei în calitate de director adjunct, cu drept de semnătură pentru director executiv, și salariatul domnul prof. univ. dr. Radu Deac”. Comisia de control apreciază faptul că încheierea contractului individual de muncă trebuia făcută între Ministerul Sănătății ca angajator și salariatul care deține funcția de director executiv al Agenției, acesta fiind ordonator terțiar de credite.

De asemenea, în document se arată, la rubrica „Durata contractului”, că aceasta nu a fost completată, făcându-se însă trimitere la Ordinul ministrului Sănătății nr. R/702/26.11.2013, în care se menționează faptul că prof. univ. dr. Radu Deac a fost numit cu delegație „până la revocarea unilaterală din funcție de către ministrul Sănătății sau până la ocuparea postului prin concurs”. Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, republicată, privind Sistemul unitar de pensii publice, „într-o instituție publică poate fi angajat un pensionar cu contract individual de muncă pe durată determinată”.

În același context, pentru clarificarea legalității încadrării în funcția de director executiv cu delegare a prof. univ. dr. Radu Deac la Agenția Națională de Transplant, cu adresa nr. 43847/29.08.2017, s-a solicitat punct de vedere la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, se mai precizează în raport. Răspunsul Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București arată că: „Având în vedere cele două documente anexate adresei., respectiv Ordinul nr. 702/26.11.2013 și contractul individual de muncă nr. 02/05.12.2013, I.T.M București sesizează aspecte ce ar indica o antiteză în ceea ce privește natura juridică a raportului dintre „directorul executiv” și unitatea angajatoare. I.T.M. București se limitează la a preciza că numirea/revocarea, pe de o parte, și angajarea/concedierea pe de altă parte, vizează fapte juridice cu efecte diferite asupra raporturilor juridice între directorii executivi și unitatea angajatoare. În acest sens aprecziem că tipurile de noțiuni (numire-angajare/revocare-concediere) nu se pot combina, acestea acționând diferit sub aspectul incidenței Codului muncii. Facem și precizarea că noțiunile numire cu delegație/revocare din funcție nu se circumscriu trăsăturilor unui contract individual de muncă. De altfel, noțiunea de numire cu delegație nu-și găsește suportul juridic în Codul Muncii, reglementarea comună de ocupare a posturilor vacante într-o unitate bugetară fiind concursul sau examenul după caz. I.T.M. București menționează că asupra legalității documentelor pe care le anexați adresei dvs. nu se poate pronunța decât instanța judecătorească la sesizarea unei părți interesate”, se arată în răspunsul ITM București publicat în raportul MS.

În raport se precizează și faptul că din adresa ITM București reiese că „încheierea contractului individual de muncă al prof.dr. Radu Deac de către Agenția Națională de Transplant nu a respectat prevederile legale în vigoare, aceasta se putea realiza doar în condițiile în care exista un concurs/examen pentru ocuparea postului, iar noțiunea de numire cu delegație nu are suport juridic prevăzut în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată”. Astfel, prevederile legale nerespectate vizează Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, iar persoanele responsabile, potrivit datelor aceluiași raport, sunt „fosta conducere a Agenției Naționale de Transplant”

Elena Marinescuhttp://elena-marinescu
Elena Marinescu, redactor Rl online
Ultima oră
Pe aceeași temă