13.7 C
București
joi, 21 octombrie 2021

Măsuri mai drastice împotriva deficienţelor din sistemul medical

Propunerile sunt incluse într-un proiect de hotărâre de guvern elaborat de minister, care urmează să modifice HG nr. 857/2011. Astfel, proiectul prevede introducerea unui articol nou, distinct, cu sancțiuni – inclusiv complementare – pentru unitățile sanitare cu paturi și pentru unitățile furnizoare de servicii medicale, precum în cazul nerespectării condițiilor precizate de autorizația sanitară de funcționare, neremedierea deficiențelor constatate de inspectorii sanitari, nerespectarea termenelor de remediere a neconformităților. De asemenea, proiectul prevede „stabilirea amenzilor pentru persoanele fizice din cabinetele medicale (deoarece în forma actuală a HG nr. 857/2011 nu existau sancțiuni) și dublarea sancțiunilor pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării normelor privind conformitatea produselor, neîndeplinirii măsurilor, recomandărilor și termenelor decise de inspectorii sanitari, neanunțarea direcțiilor de sănătate publică despre modificările intervenite față de autorizația de funcționare, precum și în cazul nerespectării dispozițiilor privind avizarea publicității produselor, campaniilor de informare, educare și comunicare pe teme legate de sănătatea publică“, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul introduce și amenzi pentru nereguli în funcţionarea laboratoarelor de analize medicale. Totodată, Ministerul Sănătății va dubla sancțiunile pentru nerespectarea normelor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi a normelor de igienă pentru unităţile sanitare și la nivelul unităților furnizoare de servicii medicale. „Având în vedere faptul că actul normativ face referire la faptele detaliate care constituie contravenții în caz de nerespectare a regulilor, standardelor şi criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătății publice, s-a considerat oportună dublarea sancțiunilor prin corelarea cuantumului amenzilor cu gradul de risc al faptei contravenționale“, se menţionează în document. Astfel, ministerul propune dublarea amenzilor – de la 500-1.500 lei la 1.000-3.000 lei pentru persoane fizice și de la 10.000-15.000 lei la 20.000-30.000 lei – pentru  nerespectarea obligaţiilor stabilite de reglementările legale în vigoare privind informarea şi transmiterea informaţiilor minime referitoare la starea pacientului de către echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţă, pentru nesolicitarea de către şeful echipajului medical de urgenţă a unui echipaj cu nivel de competenţă superior, în cazul în care starea pacientului o impune, și pentru necompletarea sau completarea incorectă a fişei medicale.

 

Intervenţiile în cazurile de urgenţă, mai rapide

Alte sancțiuni propuse de minister vizează modul de preluare a pacienţilor în UPU, iar sancţiunile se vor dubla dacă va fi depăşit intervalul de timp prevăzut de reglementările legale în vigoare – amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de cele actuale. Totodată, nerespectarea obligaţiilor impuse de reglementările legale în vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat sau neîndeplinirea de către medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atribuţiilor ce îi revin în privinţa coordonării şi monitorizării activităţii de intervenţie – amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de cele actuale.

Pentru neîndeplinirea de către serviciile de ambulanţă private a condiţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementările legale în vigoare sau utilizarea de către serviciile de ambulanţă private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurări de sănătate private a unor reclame care sugerează gratuitatea asistenţei de urgenţă sau a consultaţiilor – amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, duble față de cele actuale. Pentru nerespectarea normelor care reglementează acordarea asistenţei medicale private de urgenţă, nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementările legale privind formarea personalului şi competenţa necesară pentru fiecare categorie de activitate prestată de către serviciile de ambulanţă publice şi private, nerespectarea reglementărilor legale în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă, angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţă de personal fără certificare şi instruire profesională, nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanţă – amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice, cel puțin duble față de nivelul actual.

 

Lipsa curăţeniei în unităţile sanitare, taxată dur

Proiectul mai propune sancțiuni noi sau majorarea amenzilor pentru neasigurarea în fiecare secţie de spitalizare a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infecţii. Vor fi pasibili de amenzi usturătoare şi furnizorii de servicii medicale care nu au un plan propriu de gestionare a deşeurilor medicale sau care nu deţin documente care atestă serviciile medicale acordate pacienţilor. De asemenea, va fi aspru sancţionată nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unităţile sanitare, dar şi neasigurarea în unităţile sanitare de orice tip a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare sau neasigurarea prelucrării sanitare a pacienţilor la internare, precum şi neregulile privind sterilizarea aparaturii medicale sau utilizarea produselor biocide şi a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unică folosinţă sau neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sălile de naştere.   

 

Medicii, obligaţi să consulte toţi pacienţii de la camera de gardă

Refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau neremedierea de către conducerea spitalului a deficienţelor care duc la imposibilitatea examinărilor minime obligatorii se va sancţiona cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru spitalul respectiv.

Elena Marinescuhttp://elena-marinescu
Elena Marinescu, redactor Rl online
Ultima oră
Pe aceeași temă