18 C
București
miercuri, 20 octombrie 2021

Ce va conţine dosarul electronic de sănătate al pacientului

Este vorba despre introducerea în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a unui titlu nou, intitulat „Dosarul electronic de sănătate al pacientului”. Actul normativ urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot. Componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate, DES conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor.

Potrivit legii, utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scopuri prioritare creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul imediat la date şi informaţii medicale, precum și furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, cu implicarea pacientului ca factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi prin completarea informaţiilor privind antecedentele personale, fiziologice și patologice, regim de viaţă, precum și prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate.

Datele şi informaţiile din DES sunt accesibile medicilor numai cu consimțământul paci­enţilor, cu excepția datelor și informațiilor din modulul ”Sumar de urgenţă”, care sunt accesibile medicilor ce își desfășoară activitatea într-o structură de urgență, respectiv camera de gardă, UPU, CPU și serviciile de ambulanță și medicilor care își desfășoară activitatea în asistență medicală primară, numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar consimțământul pacientului.

Actul normativ detaliază și cum se exprimă consimțământul pacientului pentru vizualizarea de către medici a datelor și a informaţiilor din DES. Astfel, înainte de prezentarea la medic pacientul poate configura drepturile de acces la secțiunea dedicată din cadrul propriului dosar sau de către reprezentantul legal şi, de asemenea, în momentul prezentării la medic prin utilizarea  matricei de securitate sau, după caz, a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi codului PIN asociat acestuia.

 

Refuzul nu implică ­restricţii

În cadrul dosarului electronic de sănătate propriu, pacienții pot vizualiza istoricul complet al accesării acestuia de către medici. „Pentru pacienții care refuză în mod expres utilizarea dosarului electronic de sănătate, toate datele existente în dosarul electronic de sănătate al pacientului, precum și datele ce se colectează ulterior refuzului exprimat se anonimizează, astfel încât pacientul respectiv să nu poată fi identificat în DES, datele fiind utilizate în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.

Refuzul pacienților de a li se utiliza dosarul electronic de sănătate nu îi privează pe aceștia de acordarea de servicii medicale în cadrul sistemului de sănătate din Româniaø, spune proiectul legislativ adoptat de Guvern. Pentru pacienții care revin în mod expres asupra deciziei de a refuza utilizarea dosarului electronic de sănătate, datele și informațiile vor fi colectate și înregistrate astfel încât pacientul respectiv să poată fi identificat începând cu data înregistrării solicitării de revenire.

În proiectul de lege se menţio­nează şi faptul că datele din dosarul electronic de sănătate se păstrează pe întreaga durată de viaţă a pacientului, iar după decesul acestuia se arhivează potrivit legii, urmând a fi preluate exclusiv în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice, cu excep­ţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 

Acuzaţii de sabotaj şi dublă măsură

 

După mai bine de cinci ani de când a fost lansat, Dosarul Electronic de Sănătate al asiguraţilor români a fost declarat neconstituţional de către judecătorii CCR, fiind acum pusă sub semnul întrebării o investiţie a statului de aproape 19 milioane de euro. Dr. Marius Filip, autorul implementării Dosarului Electronic de Sănătate, a atacat decizia CCR şi criticile medicilor la adresa DES. El a declarat pentru “România liberă” că dosarul electronic de sănătate a fost sabotat încă de la început: „Din păcate, DES-ul este un produs minunat, pe care mulți și l-ar fi dorit făcut așa cum este al nostru. Reaua-voință, lipsa de educație, lipsa de interes sau… interesele ascunse au făcut ca din start acest proiect să fie sabotat chiar de medici care ar fi trebuit să fie entuziaști că au la dispoziție mai multă informație. Dar… cum «informația costă bani» și «informația mea nu o dau altuia» au dus, printre altele, la ce se întâmplă acum. S-a ajuns în discuții până acolo încât medicii să spună că datele din fișele de cabinet sunt proprietatea lor și că sunt purtătoare de drept de autor (că ei le-au scris acolo)! Atunci oare cum să înțelea­gă astfel de «colegi» menirea acestei platforme de schimb de informaţii care era controlată strict la acces de pacient prin voinţa lui de a da acces sau nu vreunui medic și acela putea accesa datele numai cu semnătura lui electronică (și, evident, acceptul pacientului)?”. 

 

MODULE

Informaţii structurate

–  Modulul ”Sumar de urgenţă” cuprinde date despre alergii şi intoleranţe diagnosticate; proteze şi alte dispozitive medicale interne; transplant; fistulă arterio-venoasă; diagnostice și proceduri relevante pentru urgență – grup sanguin și factor Rh.

–  Modulul ”Istoric medical” cuprinde date despre alergii şi intoleranţe diagnosticate; diagnostice, proceduri, intervenții și tratamente.

–  Modulul ”Antecedente declarate de pacient” cuprinde date despre antecedente medicale heredo-colaterale, antecedente fiziologice, patologice; informaţii despre mediul şi modul de viaţă; informaţii despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri.

–  Modulul ”Documente medicale” cuprinde date despre fișe de observație, fișe de consultație, trimiteri, recomandări.

–  Modulul „Date personale” cuprinde nume, prenume, data naşterii, codul unic de identificare – CID, sex, vârstă.

Elena Marinescuhttp://elena-marinescu
Elena Marinescu, redactor Rl online
Ultima oră
Pe aceeași temă