15.2 C
București
sâmbătă, 23 octombrie 2021

CCR a decis că Guvernul nu are dreptul să evalueze funcționari publici

CCR a făcut acest anunț după ce a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Articolului 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici precum și ale Articolului VII alin. (1) lit. a) din Legea 251 / 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Articolul 69, alin. (5) din Legea nr.188/1999 prevede că „Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale funcţionarilor publici, reprezentative la nivel naţional”.

La rândul lui, Articolul VII alin. (1) din Legea nr.251/2006 arată că „În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă: a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici”.

În urma deliberărilor, CCR a admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea nr.188/1999, respingând totodată, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr.251/2006.

Magistrații CCR au ajuns la concluzia că „aprobarea prin hotărâre a Guvernului a metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, este neconstituţională, deoarece, în esenţa sa, evaluarea activităţii şi a conduitei unui funcţionar public ţine de statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, prin lege organică. Mai mult, prin reglementarea aspectelor esenţiale ale evaluării, prin hotărâre de Guvern, sunt încălcate şi dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclusivitate legiuitorului, către Guvern)”.

Mihai Diac
Experiență ca jurnalist de peste 20 de ani, atât în presa scrisă cât și online, dintre care, din anul 2015, la ziarul "România liberă".
Ultima oră
Pe aceeași temă