7.4 C
București
marți, 26 octombrie 2021

Comisia iordache: Pedeapsa pentru corupție, redusă la jumătate

Potrivit modificărilor adoptate de comisie, „dacă infracţiunile prevăzute la art. 295 şi 297-300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate. Dispoziţiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceştia”.

Modificările se adaugă astfel primelor două alineate ale articolului 308: „(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice. (2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime”.

Articolul 295 se referă la delapidare, art. 297 la abuz în serviciu, art. 299 la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, iar art. 300 la uzurparea funcţiei. Comisia a abrogat luni articolul 298 referitor la neglijenţa în serviciu.

Conform articolului 175, alineatul 2, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. 

Ultima oră
Pe aceeași temă