La Autoritatea Navală, femeile de serviciu primesc sporuri pentru siguranța navigației

Nu contează că vorbim despre director, șofer sau chiar femeie de serviciu, cine lucrează la Autoritatea Navală Română primește și un spor pentru siguranța navigației. Singura diferență este că pentru unii angajați sporul este de 10%, iar pentru alții, de 20%.

Share

Cristian Hagi 0 comentarii

Actualizat: 06.03.2018 - 12:54

Angajații  mai pot beneficia de spor de condiții periculoase, de condiții vătămătoare, de condiții grele, de zone izolate, dar și spor pentru consemn la domiciliu. Toate acestea se acordă conform unei legi din 2017, care spune că personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar și de sporuri specifice pentru condiții de muncă. Salariile angajaților Autorității Navale Române sunt peste media pe țară. Potrivit informațiilor furnizate de instituție și calculelor realizate de „România liberă“, salariul mediu net în ANR a fost, în luna ianuarie 2018, de 3.351 de lei. În ianuarie 2018, un căpitan șef de port a plecat acasă cu 9.082 de lei, directorul general – cu 8.900 de lei, un șef de serviciu – cu 7.880 de lei, un șofer – cu 2.390 de lei, o femeie de serviciu – cu 1.846 de lei. În anul 2017, ANR a raportat cheltuieli totale de 74.484.091 lei, din care 46.769.137 lei au reprezentat cheltuieli de personal. Sporurile pentru condiții de muncă au totalizat 6.277.768 lei, iar tichetele de masă – 1.895.724 lei. În ciuda salariilor mai mari decât media pe economie, ANR a acordat și ajutoare sociale în numerar, în valoare de 3.703.640 lei.

 

În vizorul Curții de Conturi

 

ANR a intrat și în vizorul Curții de Conturi, care a stabilit un nivel de încredere scăzut pentru această instituție. Experții -Curții spun clar: „În perioada 2014-2017, la ANR au fost efectuate plăți nelegale, reprezentând drepturi de natură salarială în sumă de 1.817.000 lei (servicii turistice, de tratament și odihnă, inclusiv transportul pe perioada concediului de odihnă; ajutoare pentru boli grave și incurabile, urgențe medico-chirurgicale), ajutoare suplimentare și adaosuri bănești (sume acordate la naștere, deces salariat, deces persoane – soț, soție, copil, părinți și socri) acordate salariaților cu încălcarea prevederilor legale privind salarizarea personalului din fonduri publice“, se arată în raportul Curţii de Conturi pe 2016. Inspectorii au mai descoperit cheltuieli nelegale constând în „drepturi salariale în sumă de 30.000 lei, acordate persoanelor detașate de la entități private, angajate nelegal în perioada 2014-2016, cu încălcarea restricțiilor bugetare impuse instituțiilor publice“. Experții au constatat nereguli şi în ceea ce priveşte „contravaloarea asigurărilor voluntare de viață și de sănătate pentru salariați, în cuantum de 132.000 lei, cu încălcarea prevederilor legale privind salarizarea personalului din fonduri publice. De asemenea, au fost realizate cheltuieli de 190.000 lei cu combustibilul autoturismului și cu salariul conducătorului auto pus la dispoziția Ministerului Transporturilor. Mai mult, Curtea de Conturi a descoperit „cheltuieli de cazare și transport neefectuate, în sumă de 33 mii lei, ca urmare a neparticipării personalului la cursurile de pregătire profesională conform graficului prestabilit“.

 

Cu ce se ocupă ANR

 

Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor în domeniul siguranţei navigaţiei şi securităţii navelor. Structura organizatorică a Autorităţii Navale cuprinde aparatul propriu central (constituit din direcţii, servicii, birouri) şi organele teritoriale operative, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu. Aparatul central al ANR are în componenţa sa serviciile funcţionale, Direcţia Personal Navigant, Direc-ţia Inspecţii, Siguranţă şi Securitate Navală, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţio-nale. Organele teritoriale operative sunt unităţi fără personalitate juridică, aflate în subordinea aparatului central, constituite din căpitănii de port şi inspectorate tehnice. În subordinea Autorităţii Navale se află 5 -căpitănii -zonale, la Constan-ţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin, cărora li se subordonează căpităniile de port şi oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicţie specifice.

 

LEGE

Ce sporuri pot acorda instituțiile care se autofinanțează:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 10% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază;

d) pentru consemn la domiciliu, un spor de până la 15% din salariul de bază;

e) pentru siguranța navigației, siguranța feroviară, siguranța rutieră și siguranța aeronautică, un spor de până la 20% din salariul de bază.

Comentarii