Mihai Tecău - CEO OMNIASIG, Franz Fuchs - membru al consiliului de administrație VIG/ București/ 7 iunie 2019/comunicat de presă Omniasig Vienna Insurance Group

KPMG, dedicație pentru Omniasig, contra statului

Statul român ar putea să câștige bani buni de pe urma falimentului Astra Asiguări, dar soluțiile găsite de lichidatorul societății de acțiuni, KPMG, reduc această posibilitate.

Share

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

31.05.2021 - 03:04

Societatea de Asigurare Reasigurare Astra S.A., companie aflată în faliment, deține 15% din pachetul de acțiuni al Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale “PAID S.A.”, din vânzarea căruia ar putea să plătească sume importante creditorilor săi, printre care se numără și instituții ale statului român, ca de exemplu principalul creditor, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA Româna).

Lichidatorul Astra Asigurări, KPMG Restructuring SPRL a decis să vândă pachetul de asigurări la PAID, al societății aflate în faliment, sub prețul pieței, către Omniasig Vienna Insurance Group S.A..

 

Oferta de “nerefuzat”

Omniasig a oferit pentru 15% din acțiunile PAID, pachet deținut de Astra Asigurări, suma de 10 milioane de lei.

Suma este clar sub prețul pieței, dacă o comparăm cu cea stabilită, în anul 2014, de evaluatorul Darian S.A. pentru un pachet de doar 5,5% din acțiunile PAID, deținute de societatea Carpatica Asig S.A., de asemenea aflată în procedură de insolvență.

Evaluatorul a stabilit un preț de aproximativ 7 milioane de lei pentru 5% din pachetul de acțiuni la PAID deținute de Carpatica Asig.

“Valoarea de piață a unei acțiuni aparținând Paid SA, este de 9,5676 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului deținut de Carpatica Asig SA de 1.063.800 acțiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social este 10.178.013 lei. Valoarea participației Carpatica Asig SA de 5,5% din capitalul social include discountul pentru lipsa de marketabilitate de 19,6%. Valoarea unei acțiuni în premisa vânzării forțate este situată în intervalul 4,7838 – 6,6973 lei, iar valoarea pachetului deținut de Carpatica Asig SA de 1.063.800 acțiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social este 5.089.006 - 7.124.588 lei. Din acest interval, recomandăm prudențial valorificarea la limita maximă a intervalului și anume 6,6973 lei / acțiune, respectiv valoare participație 5,5% - 7.124.588 lei”, se arată în sinteza rapoartelor de evaluare în cazul Carpatica Asig, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI).

Un simplu calcul matematic arată că, în aceste condiții, pentru pachetul de 15% din acțiunile PAID, deținute de Astra Asigurări, ar trebui plătită suma de 21 milioane de lei.

În plus, prețul evaluat de Darian este valabil pentru piața de în urmă cu aproximativ șapte ani.

În cazul acțiunilor pe care Omniasig ar urma să le achiziționeze, prețul ar trebui adus la zi, în funcție de creșterile PAID din ultimii ani.

Spre exemplu, pentru o creștere de 30% a PAID într-un an, prețul acțiunilor ar urca la aproximativ 27 milioane de lei.

 

Cine numără voturile

KPMG a transmis că oferta de 10 milioane de lei a Omniasig pentru 15% din acțiunile PAID a fost aleasă, în urma votului creditorilor Astra Asigurări.

Totuși din procesul verbal al ședinței adunării creditorilor, publicat în BPI, nu se înțeleg clar opțiunile celor care au votat.

KPMG a numărat opțiunile transmise, după cum se menționează în procesul verbal, prin e-mail.

Nelămuriri apar chiar în cazul principalului creditor, FGA.

În procesul verbal încheiat, KPMG a trecut FGA ca votând pentru acceptarea ofertei Omniasig.

Tot în același proces verbal este publicat și punctul de vedere al FGA, ce nu sugerează acordul clar asupra ofertei de 10 milioane lei: “Creditorul (not. red - FGA) optează pentru varianta subsidiară prezentată în opțiunea 1, respectiv de modificare a prețului de pornire a procedurii de vânzare a pachetului de acțiuni cu respectarea dreptului de primă ofertă, raportat la o nouă valoare aprobată, actualizată în baza unui raport de evaluare la 31.12.2020 și cu mandatarea lichidatorului judiciar pentru continuarea negocierilor în cadrul procedural dat de regulamentul de valorificare", se notează în procesul verbal.

Lichidatorul menționează că a fost nevoie de clarificări.

“Conform discuțiilor telefonice avute cu creditorul, în timpul prezentei ședințe, având ca obiect clarificarea unor aspecte referitoare la votul exprimat, creditorul a agreat ca, în ceea ce privește sintagma noua valoare aprobată, actualizată în baza unui raport de evaluare la 31.12.2020 se va avea în vedere valoarea de evaluare a acțiunii PAID S.A., astfel cum a fost determinată prin raportare la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019, valoarea aprobată în cadrul procedurii de faliment a societății Carpatica Asig S.A., conform raportului de evaluare întocmit și publicat în BPI 14985/15.09.2020”, se mai notează în procesul verbal.

Cotidianul național “România liberă” a solicitat KPMG să precizeze modul în care s-a stabilit ca pachetul de acțiuni al Astra Asigurări la PAID să fie vândut cu doar 10 milioane de lei, dar ni s-a răspuns doar să luăm informațiile din procesul verbal.

Cum am mai precizat, din procesul verbal nu reiese modul în care a fost calculat prețul acțiunilor la nivelul de 10 milioane.

Comentarii