Instanța de judecată nu-l crede pe cuvânt pe Cristi Borcea

Magistraţii i-au respins cererea de liberare condiţionată a lui Cristian Borcea deoarece, spun aceştia, timpul petrecut de el în detenţie este insuficient şi că, deşi a spus că cei şapte copii au nevoie de tată, oricum el va locui cu mama sa, nu cu vreunul dintre minori.

Share

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 06.06.2018 - 12:54

„În acord cu reprezentantul Ministerului Public, profilul moral şi comportamental al infractorilor ce comit astfel de fapte de tip „white collar” este unul de obicei bun în mediul carceral, însă aceasta nu poate să releve în mod automat şi o reeducare pe măsură, reţinându-se doar acest aspect în mod singular şi fără a-l corobora cu nici măcar o singură altă împrejurare personală. Or, pericolul faţă de ordinea de drept pe care-l reprezintă astfel de infractori care nu au comis simple infracţiuni de drept comun pentru a-şi asigura un produs infracţional ocazional nu poate fi, în mod evident, ignorat de către prezenta instanţă. (...) Pericolul are o natură diferită de cel reprezentat de faptele comise cu violenţă, fiind de asemenea unul extrem de ridicat şi, prin urmare, instanţa nu-şi poate forma convingerea privind o reală reeducare doar prin afişarea unui comportament lipsit de sancţiuni”, se arată în motivarea magistraţilor Judecătoriei Sectorului 4.

Atunci când şi-a susţinut cererea de liberare condiţionată, în luna mai, Cristian Borcea a menţionat şi faptul că cei şapte copii ai săi au nevoie de el, însă judecătorii spun, în motivare, că nu au fost convinşi de această situaţie.

„Privitor la situaţia familială a deţinutului (şapte copii în întreţinere, din care şase minori) instanţa constată că aceasta nu se circumscrie nici unui criteriu de analizat la aprecierea oportunităţii acordării liberării condiţionate unui condamnat. Chiar şi aşa, aceasta ar trebui privită ca o cauză de agravare a situaţiei sale deoarece condamnatul, la data comiterii faptelor, a acţionat cu extrem de mare uşurinţă, nesocotind posibilitatea de a fi sancţionat pentru faptele reprobabile pe care le comite şi acceptând totuşi producerea rezultatului vătămător, fără a-şi lua în considerare câtuşi de puţin copiii. În plus, chiar şi în perioada detenţiei, şi-a asumat imposibilitatea prezenţei în viaţa unora dintre copiii concepuţi şi născuţi în această perioadă. Analizând declaraţiile notariale depuse la dosar în apărarea deţinutului, prin apărătorul ales, declaraţii date de persoanele de sex feminin cu care deţinutul are copii, dar şi declaraţia mamei acestuia, se reţine că ulterior liberării deţinutul va locui cu mama sa şi nu cu vreunul dintre copii”, mai spune instanţa, în documentul menţionat.

Tot în şedinţa în care s-a judecat cererea de liberare, apărătorul fostului finanţator al Clubului Dinamo a precizat că achitarea prejudiciului din dosar reprezintă un criteriu ce ar trebui luat în seamă de către judecători, însă aceştia au considerat că circumstanţa nu poate fi luată în seamă.

„Referitor la apărările ce privesc posibilităţile de angajare ale deţinutului după liberare, instanţa le apreciază ca fiind favorabile acestuia însă nu reprezintă o garanţie ca acesta se va angaja avand in vedere starea de sănătate precară pe care a invocat-o. În ceea ce priveşte apărarea că (Cristian Borcea) suferă de mai multe boli grave (intoxicaţie cu mercur/metale grele şi operaţii pe cord) se constată, de asemenea, că această circumstanţă nu poate fi luată în considerare în cadrul analizării unei liberări condiţionate, condamnatul având posibilitatea de a solicita întreruperea executării pedepsei – art. 589 C.p.p rap. la art. 592 C.p.p”, mai spun judecătorii.

În motivarea soluţiei, judecătorii mai spun că faptele comise sunt grave, de aceea timpul petrecut în detenţie este „vădit insuficient”.

„Instanţa constată gravitatea deosebită a faptelor comise, prejudiciul mare creat şi, faţă de toate acestea, timpul petrecut de condamnat în penitenciar apare ca vădit insuficient pentru a se putea considera în vreun fel atins scopul pedepsei aplicate. Mai mult, pedeapsa aplicată de instanţă este o pedeapsă mare, executarea urmând să expire la data de 18.11.2019, acest termen fiind scurtat ca urmare al zilelor câştig acordate prin legea recursului compensatoriu. Instanţa apreciază că în acest context condamnatul nu prezintă încă suficiente garanţii în sensul că şi-ar fi format o atitudine corectă faţă de ordinea de drept nefiind, pe cale de consecinţă, îndeplinite condiţiile legale pentru a se putea dispune liberarea sa condiţionată”, mai precizează sursa citată.

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 au respins, la începutul lunii mai, cererea de eliberare condiţionată făcută de Cristian Borcea, decizia putând fi contestată. Fostul finanţator al clubului FC Dinamo poate depune o nouă solicitare de eliberare pe 26 august 2018.

Comentarii