DNA ține sub preş ­ilegalităţile din TAROM

Direcţia Naţională Anticorupţie a primit un dosar cu documente doveditoare ale ilegalităţilor de la numirea Consiliului de Administraţie al TAROM, dar nu se ocupă de caz.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Actualizat: 11.12.2018 - 15:19

Ian Matt David, în calitate de martor, a depus, la Direcţia Naţională Anticorupţie, o plângere prin care prezintă ilegalităţi comise în procesul de selecţie şi de numire în funcţie a membrilor noului Consiliu de Administraţie (CA) al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene TAROM SA. Cu toate acestea DNA, nu a deprins niciun demers spre analizarea situaţiei de la conducerea companiei de stat. „Având  în vedere modul în care a decurs recrutarea şi  selecţia celor mai potriviţi 7 (şapte) candidaţi pentru ocuparea postului de membru  în Consiliul de  Administraţie al  Tarom S.A., proces de recrutare şi selecţie ce ar fi trebuit să se deruleze în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan­ţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, vă rog să dispuneţi începerea anchetei de îndată pentru a-i opri pe făptuitori din a aduce prejudicii statului Român şi cetăţenilor acestuia“, se scrie în plângerea înregistrată la DNA.

Reclamantul susţine că firma desemnată pentru a se ocupa de procesul de recrutare, PLURI CONSULTANTS Romiénia S.R.L., nu a îndeplinit corespunzător prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016. „Expertul independent nu are personalul specializat necesar realizării unei evaluări obiective şi nici nu a avut capabilitatea de a analiza în detaliu fiecare aplicaţie depusă de către candidaţii aspiranţi“, se arată în plângere.

Potrivit aceleiaşi surse, „în data de 13 septembrie 2018, mandatele administratorilor provizorii: PANAITE Cătălin, MOCANU Mihaela, PETRAȘCU Elena, BRATU Georgeta Magdalena și HURA Mihai au fost prelungite până în luna decembrie, aceştia fiind de drept administratorii companiei TAROM, aşa cum re­iese din certificatul constatator nr. 512612/26.09.2018 obţinut de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov“. Cu toate acestea, parte dintre aceşti administratori nu mai sunt prezentaţi pe pagina de internet a companiei ca fiind administratori. „Toţi membrii listaţi anterior nu îndeplinesc cerinţele şi criteriile impuse de către HG 722/2016 şi prin urmare nu pot ocupa funcţia de administrator în cadrul CNTAR TAROM S.A.. Neregulile cu privire la activitatea profesională a persoanelor în cauză trebuiau să fie identificate de către expertul independent şi să nu se permită ca numele acestora să ajungă pe lista scurtă trimisă către Ministerul Transporturilor“, se mai arată în plângerea, însoţită de un dosar cu documente doveditoare de peste 130 de pagini.

Comentarii