Sigla și clădirea Consiliului Superior al Magistraturii din București, miercuri 1 februarie 2017. Inquam Photos / George Călin

CSM este așteptat să dea soluția în ,,indisciplina” judecătoarei Ruxandra Grecu de la CAB

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM are pe rol cauza care privește conduita doamnei judecător Ruxandra Grecu de la Secția I-a penală a Curții de Apel București.

Share

Adriana Constantinescu 0 comentarii

Actualizat: 24.05.2020 - 04:02

Aceasta a intrat pe mâna inspectorilor judiciari după ce președintele CAB primise, la rândul său, sesizări cu privire la acest magistrat chiar de la președintele Secției I-a penală a instanței, doamna judecător Nicoleta Arsenie.

Colegiul de Conducere CAB: Doamna judecător Grecu, lipsă nejustificată din instanță
 
În data de 19 martie 2019, Colegiul de conducere al Curții de Apel București a decis sesizarea Inspecției Judiciare.
Din sesizarea inspectorilor reiese că la data de 08.03.2019, doamna judecător Grecu nu și-a asigurat participarea la ședințele de judecată ale completelor C2CP, C20 DL, C A continuitate, C3A continuitate, C8  A continuitate, în acest sens fiind întocmite trei procese verbale pentru lipsă nejustificată. 


Prin rezoluția de începere a cercetării disciplinare nr. 1884/A/13.06.2019 s-a reținut că neprezentarea doamnei judecător la instanță la data de 01.02.2019, la ora începerii ședinței de judecată și neprezentarea la instanță la data de 08.03.2019 când era planificată de permanență, pentru a intra în ședințele completelor la care asigura permanența, în condițiile în care s-a respins cererea de concediu de studii pe care a formulat-o, pune în discuție analiza faptelor din perspectiva abaterilor disciplinare.
Probatoriul administrat în cursul cercetării disciplinare a evidențiat că doamna judecător avea cunoștință de planificarea sa în ședința de judecată de la data menționată mai sus, fapt de altfel confirmat  chiar prin notele de relații și declarațiile date în cursul cercetării disciplinare.
Absențele nejustificate ale doamnei judecător în cele două zile lucrătoare, au afectat grav activitatea de judecată și activitatea instanței: avocații și justițiabilii au fost nevoiți să aștepte începerea ședinței de judecată (21 de dosare 01 februarie 2019); existau persoane în stare de arest (18 persoane – 01.02.2019), situație specială care, în condițiile unei incertitudini legate de începerea ședinței și așteptarea finalului acesteia, conduce la un real disconfort incompatibil cu un act de justiție de calitate și cu dreptul la un proces echitabil;


Doamna judecător Grecu a dat dovadă și de o atitudine dominată de nepăsare  (a fost contactată telefonic de către grefier și nu a oferit niciun motiv obiectiv) lipsă de respect față de importanța respectării programului ședințelor de judecată precum și participarea la o activitate care nu era de formare, ci una desfășurată în calitate de expert, activitate cu privire la care conducerea secției și a Curții de Apel nu a fost informată sub aspectul importanței pentru activitatea de judecător în cadrul Curții.


 
Apărarea doamnei judecător Ruxandra Grecu: ,,a lucrat până târziu și nu a mai auzit telefonul dimineața!”
Pe parcursul cercetării disciplinare, doamna judecător Ruxandra Grecu a formulat mai multe apărări prin depuneri de înscrisuri și cereri de probațiune.
În apărare, prin notele de relații depuse la data de 15 iulie 2019, doamna judecător Grecu Ruxandra a invocat, printre altele, următoarele: “…consideră că faptele pentru care s-a dispus cercetarea disciplinară au fost generate de modalitatea de exercitare a atribuțiilor manageriale de către fostul președinte delegat al Secției I Penală, doamna judecător Arsenie Liana Nicoleta, prin „adoptarea unor decizii în mod discreționar, în scop de șicană și răzbunare personală, interpretarea discreționară și imprevizibilă a unor dispoziții legale, încălcarea principiului egalității de tratament față de toți judecătorii, lipsă de comunicare, împiedicarea exercitării unor proceduri legale prin necomunicarea imediată a unor decizii”. Doamna judecător Grecu a mai declarat și alte amănunte legate de relația tensionată pe care o avea cu președintele Secției I-a Penală.
Motivările doamnei judecător Grecu: pentru lipsa din ședința din 01 februarie 2020: ,,cu o zi înainte a stat până la ora 23.00 la lucru ...noaptea i-a fost rău și nu a auzit telefonul dimineața, nici de la grefier, nici de la colegul său de birou – domnul judecător Dorel Matei.”


 
Judecătorul Dorel Matei dornic să îi țină locul doamnei Judecător Ruxandra Grecu, judecătorul Ghiță nu!
 
În mod ciudat, reiese din raportul Inspecției Judiciare, faptul că înainte cu o săptămână de absentare pe motivul ulterior dezvăluit - de ,,oboseală” doamna judecător Grecu se prezentase împreună cu domnul judecător Dorel Matei la șefa secției 1 penală CAB – doamna judecător Nicoleta Arsenie să ceară o zi de concediu, tocmai vineri, 01 februarie 2019 (ziua absentării). Judecătorul Dorel Matei o însoțise pentru a confirma că dat fiind faptul că este de permanență va intra în dosarele colegei sale. Culmea, pe fondul unei erori materiale, nu judecătorul Dorel Matei era de permanență ci judecătorul Ghiță Ciprian, cererea de concediu nematerializându-se. Solicitat de către Șefa Secției 1 – Penală, doamna judecător Nicoleta Arsenie, în ziua de 01 februarie 2019, pe fondul lipsei nejustificate a doamnei judecător Grecu, domnul judecător Ciprian Ghiță a refuzat categoric.
 
,,Concediu de 1500 de euro, la studii, la Strasbourg, pentru doamna judecător Ruxandra Grecu


 
Și-a cerut concediul de studii cu o zi înainte de plecare.
Din documente reiese că aceasta s-ar fi deplasat în zilele de 6 - 9 martie 2019 pentru a participa la programul HELP al Uniunii Europene. În schimb, cererea de concediu, conform raportului Inspecției judiciare fusese cerută doar cu o zi înainte, mai exact în data de 5 martie 2019.
Cu toate că doamna judecător a primit un refuz pentru concediul de studii pentru zilele de 7 și 8 martie 2019, și cu toate că, așa cum se arată în cercetarea disciplinară, în data de 8 martie 2019 asigura permanența, doamna judecător Grecu a lăsat avocații și justițiabilii și a mers la Strasbourg. Cel care a salvat situația în țară, a fost judecătorul Richițeanu Ovidiu.


 
România Liberă a căutat să vadă ce este programul HELP in the EU (Ajutor în Uniunea Europeană), care a ținut-o ocupată pe doamna judecător Grecu în dauna arestaților
 
Ei bine, în data de 7 și 8 martie 2019, doamna judecător Ruxandra Grecu, judecător de penal, a participat la un seminar pe BIOMEDICINĂ. Așa cum reiese chiar de pe website-ul instituției, în zilele de 7 și 8 martie 2019, cei prezenți au învățat despre drepturile cheie ale omului în – BIOMEDICINĂ.Mai interesat este că participanților (judecătorilor, procurorilor și avocaților din cele 12 State Membre) li se cere confirmarea participării până în data de 18 februarie 2019. Practic de la data respectivă înregistrarea este închisă.


Cum a ajuns deci doamna judecător pe lista participanților în 5 martie 2019, rămâne o întrebare la care avem datoria să aflăm răspunsul.
Coordonatoarea acestui proiect este timișoreanca - Ana-Maria Telbis – mai exact este Coordonator al Uniunii Europene-Consiliul Europei - proiectul „AJUTOR în UE”.
 

Cine este Ana Maria Telbis?
Este absolventă de drept la Universitatea de Vest din Timișoara, România (2005), a lucrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului timp de 4 ani (2008-2012), procesând dosare împotriva României , are experiență în chestiuni procedurale în fața Comitetului de judecători al Curții Europene a Drepturilor Omului și este avocat calificat în baroul Timis (2006), având o experiență de 3 ani în drept civil, comercial și penal și are experiență anterioară în colaborarea cu alte ONG-uri, și anume pentru Baroul Asociației Internaționale (2008) ), unde a fost implicată în activități de informare și monitorizare cu programul IBA-ICC (Curtea Penală Internațională) de la Haga, Olanda. Are o experiență largă de instruire, susținând ateliere și prelegeri cu privire la sistemul convențiilor și la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului pentru avocați, judecători, procurori, oficiali de ordine, reprezentanți ai ONG-urilor și studenți din diferite țări, și anume Franța, România, Moldova, Albania etc. Monitorizează și raportează procesele, în cadrul unei implicări a proiectului OSCE.

Este fondatoare și președinte executiv al ONG-ului European Human Rights Association. O organizație care a publicat, conform site-ului, un singur raport din 2015 – Corupția în sistemul judiciar – și care a stat la baza unei rezoluții adoptate la data de 19 iunie 2015 care iată ce spune în deschidere:
,,Comitetul constată că încrederea publică în integritatea sistemului judiciar continuă să fie foarte scăzută într-un anumit număr de state membre și că sistemul judiciar este considerat a fi printre cele mai corupte instituții din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Croația, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Portugalia, România, Federația Rusă, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania și Ucraina. Deplânge, de asemenea, faptul că aspectele cruciale în lupta împotriva corupției judiciare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației anticorupție și accesul la date, identificate în rezoluțiile anterioare ale Adunării Parlamentare, sunt lăsate neajutorate de către statele membre.”


  
Informații despre proiectul Help in the EU
 
Durata: 24 de luni (1 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2019)
Locul / țara: Uniunea Europeană
Buget: 1 119 005 €
Finanțare: Program comun, finanțat de UE și Consiliul Europei, implementat de Consiliul Europei
Partenerii principali ai Proiectului sunt instituțiile naționale de formare și barourile din UE, cu Institutul Român de Magistratură și Școala Spaniolă de Judecători și Baroul de Avocați în calitate de parteneri cheie.

 
Cercetarea disciplinară a fost încheiată în 29 august 2019

În finalul Raportului Inspecției Judiciare se arată că „în cazul acestor acte materiale, sub aspectul laturii subiective, vinovăția doamnei judecător sub forma intenției rezultă din comportamentul pe care aceasta a înțeles să îl adopte, contrar dispozițiilor legale și regulamentare care reglementează obligațiile judecătorilor. Deși cunoștea că are obligația de a se prezenta la instanță, doamna judecător și-a nesocotit aceste obligații, și-a asumat voit lipsa de la instanță la data de 07.03.2019 și respectiv 08.03.2019 și chiar dacă nu a urmărit ca prin fapta sa să se producă anumite consecințe ale instanței în care funcționează, a avut reprezentarea că are un comportament inadecvat și neconform oricăror reguli de disciplină a muncii, cu atât mai mult cu cât i s-a comunicat soluția respingerii cererii de concediu de studii.
Documentul în formă completă, poate fi consultat aici.
 

 

Comentarii