24.6 C
București
duminică, 19 septembrie 2021

Suntem aproape de un moment similar Acordului de la Paris

Parlamentul European a adoptat poziția sa, în vederea Conferinței ONU asupra biodiversității (COP15), de la Kunming (China), din octombrie.

Pentru a opri pierderea biodiversității, COP15 trebuie să stabilească obiective obligatorii juridic, termene detaliate, indicatori clari de performanță și mecanisme de raportare bazate pe standarde comune.

Cel puțin 10% din bugetul UE pe anii 2021 – 2027 ar trebui direcționat pentru stimularea biodiversității, iar 30% din teritoriul Uniunii ar trebui să devină arii naturale. Dezideratul este restabilirea ecosistemelor degradate până în 2030.

„Punctele cruciale vor fi definirea obiectivelor europene și globale pentru biodiversitate, care ar trebui să includă o mai bună protecție a ecosistemelor naturale.” Pascal Canfin, Parlament European

„Pentru Parlament, punctele cruciale vor fi definirea obiectivelor europene și globale pentru biodiversitate, ce ar trebui să includă o mai bună protecție a ecosistemelor, reducerea utilizării pesticidelor și eficientizarea sectorului agricol și pescuitului.

2020 va fi an-cheie, cu congresul IUCN (International Union for Conservation of Nature), în iunie, la Marsilia, și COP15, în octombrie, în China” a declarat Pascal Canfin, președintele Comisiei de mediu.

 

Der Leyen şi Pactul Verde

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat recent Pactul verde, o foaie de drum către neutralitatea modificărilor climatice.

”E noua noastră strategie de creştere economică”, a spus von de Leyen. Pe de o parte, e vorba despre ”reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, iar pe de altă parte despre ”locuri de muncă şi alimentarea inovaţiei”.

Von der Leyen a prezentat ”50 de acţiuni pentru 2050”, o listă de propuneri legislative, planuri de acţiune, strategii şi orientări, cu obiectivul de a transforma Europa în primul continent neutru în carbon până la mijlocul secolului.

”Unii spun că costul acestei transformări este prea mare. Să nu uităm niciodată care ar fi costul inacţiunii”, a avertizat ea.

Ea a comparat acest moment al istoriei UE cu cel al lansării cuceririi Lunii de către Statele Unite sau cu cel de acum 70 de ani, al proiectului european pe baza investiţiilor în cărbune şi oţel.

Ultima oră
Pe aceeași temă